• Nie Znaleziono Wyników

Praca klasowa nr 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Praca klasowa nr 2"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Praca klasowa nr 2 I klasa gimnazjum A

Wyrażenia algebraiczne czas 45 min 23 pkt.

... ...

imię i nazwisko klasa ocena podpis

1. Zbuduj wyrażenia algebraiczne:

3 pkt.

a) suma kwadratu liczby a i liczby

1

...

b) podwojona różnica liczb a i b…...

c) iloraz liczb x oraz y zwiększony o 3...

2. Zapisz słowami wyrażenia:

3 pkt.

a) 2

1

x

...

b)

xy



xy

...

c) x1

x ...

3. Wykonaj działania na jednomianach

4 pkt.

a) 2x 3 y c)  

 

  3 2 2 1x

b) x

5x2

x3 d) 2

4 2

3 9

xy y x

4. Uprość wyrażenia (1 + 1 + 2 + 2)

6 pkt.

a) x23xy2x2 xy c)

x7 x



2

b) 2

x4y

4

yx

 ****d)

2x1

 

2x3

 

2x2



x1

5. Kupiono 4 kg śliwek po a zł za kilogram i x kg gruszek po 0,84zł za kilogram. Ile zapłacono?

a) napisz wyrażenie do tego zadania 3 pkt.

b) oblicz jego wartość liczbową dla x = 3 i a = 0,73

6. Podane sumy przekształć na iloczyny:

4 pkt.

a) x2 x9  b) x2y2xy2x2y2

c) x24x4*** d) z2  160, ***

*** - dodatkowe

Punktacja: 0-5 pkt. ndst, 6-9 pkt. dop, 10-14 pkt. dst, 15-18 pkt. db, 19-21 pkt. bdb, 22-23 pkt. cel

(2)

Praca klasowa nr 2 I klasa gimnazjum B

Wyrażenia algebraiczne czas 45 min 23 pkt.

... ...

imię i nazwisko klasa ocena podpis

1. Zbuduj wyrażenia algebraiczne:

3 pkt.

a) różnica liczby 3 i sześcianu liczby x ...

b) potrojona suma liczb a i b ...

c) iloczyn liczb x oraz y zmniejszony o 2 ...

2. Zapisz słowami wyrażenia

: 3 pkt.

a)

a5

...

b)

a2b2

...

c)

x

x1

 ...

3. Wykonaj działania na jednomianach

4 pkt.

a) 4a 3 b c)  

 

  2 3 3 1a

b) 2aa2a4  d) 

ab

b a 5

15 2 2

4. Uprość wyrażenia

6 pkt.

a) 2a24aba2ab c)

a5 a



1

b) 4

a3b

2

ab

 ***d)

a2

 

2a3



a1

 

 2a3

2

5. Kupiono a kg jabłek po 0,75 zł za kilogram i 3 kg gruszek po x zł za kilogram. Ile zapłacono?

a) napisz wyrażenie do tego zadania 3 pkt

b) oblicz wartość liczbową dla a = 5 i x = 0,82

6. Podane sumy przekształć na iloczyny:

4 pkt.

a) a2 a4  ***c) a2 6a9

***b) 16a28abb2  d) ab2 2a2ba2b2

*** - dodatkowe

Punktacja: 0-5 pkt. ndst, 6-9 pkt. dop, 10-14 pkt. dst, 15-18 pkt. db, 19-21 pkt. bdb, 22-23 pkt. cel

Cytaty

Powiązane dokumenty

Karol i Maciek pojechali na trzydniową wycieczkę. Pierwszego dnia przejechali 12 3 całej trasy, a drugiego o 12 2 trasy więcej niż pierwszego dnia.?. a) Jaką część

[r]

każdej figury napisz wyrażenia algebraiczne opisujące jej pole. Jeden z boków równoległoboku ma długość 16,8 cm, a wysokość opuszczona na ten bok jest 4 razy krótsza. Drugi

Proszę mieć przygotowane (wypisane) wzory z tablic maturalnych, kalkulatory, czyste, podpisane imieniem i nazwiskiem kartki do późniejszej oceny. Prace będzie należało przesłać

Konstytucja ta wzmacniała władzę prezydenta, a ograniczała władzę Sejmu i partii politycznych. Konstytucja ta ustalała, że władza w państwie należy do całego

Przed obniżką cen telewizor kosztował 1500 zł, a po obniżce 1200 zł... Oblicz 60% wartości wyrażenia (do wyboru

[r]

sześć różnych rozwiązań.. cztery

Wyznacz ten ciąg. Oblicz sumę pięciu po- czątkowych wyrazów tego ciągu. b) Wyznacz te liczby p, dla których istnieje suma wszystkich

Oblicz sumę pól

Pierwsze wyrazy obu ciągów są równe 1, drugie wyrazy są równe, a trzeci wyraz ciągu geometrycznego (b n ) jest o 16 większy od trzeciego wyrazu ciągu arytmetycznego (a n )..

[r]

Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny. Wiedząc, że promień okrę- gu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2, oblicz długości boków trójkąta...

Suma wszystkich wyrazów jest cztery razy większa od sumy wyrazów ciągu stojących na miejscach parzystych.. Wyznacz iloraz

Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, jeśli wiemy, że długości boków tego trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 3.. Zadanie 3. a)

[r]

[r]

(5 pkt) Pewna firma zajmuje się dystrybucją filmów w internecie. Korzystając z usług tej firmy, za obejrzenie filmu bez kopiowania go na twardy dysk należało zapłacić 4 zł, zaś

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: suma sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 1 od niej mniejszej jest

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: różnica podwojonego sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 2 od niej większej jest

(5 pkt) Prostopadłościan o podstawie kwadratowej ma taką samą wysokość jak sześcian, a krawędź podstawy prostopadłościanu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi sześcianu.. Wyznacz

[r]

Suma pól dwóch trójkątów powstałych między prostymi k, l oraz osiami układu współrzędnych jest równa 6.. Napisz równanie