Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 Prezydenta Miasta K z dnia 21 grudnia 2 WYKAZ

16  Download (0)

Full text

(1)

lp.

Nazwa środka

trwałego Lokalizacja

Wartość księgowa (inwentarzowa) części stanowiącej

własność Gminy Nr umowy

Data zawarcia

umowy Charakterystyka szczegółowa środka trwałego

Protokół odbioru z dnia

Umorzenie do dnia 31.12.2004

1.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w

os.Sidzina Os.Sidzina-zad.3 324 477,12

W/II/15/ZGK/15/2

002 14.05.2002

Rura kam. Keramo Ø 150-200 670,00 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 65 szt 12.12.2002 3 379,95

2.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w os.Łęg

os.Łęg , ul.Siwka,

ul.Osiedle 33 411,82

W/III/54/ZGK/54/

2002 04.09.2002

Rura Keramo Ø 150 81,14 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 13 szt 20.11.2002 348,05

3.

sieć kanalizacji sanitarnej

Os.Przewóz-zad.1,- ul.Wrobela,Rączna Płk.Barty, Kminkowa,

Kotówka,Dymnik 947 027,02

W/III/29/ZGK/29/

2002, W/III/47/ZGK/47/

2001

14.05.2002, 17.09.2001

Rura kam.keramo Ø 300 1488,60 mb Rura kam.keramo Ø 250 193,45 mb Studnia rewizyjna Ø 1500 22 szt. Studnia rewizyjna Ø

1200 29 szt. 27.02.2003 9 864,85

4.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Przewóz-zad.1,- ul.Wrobela, Rączna,Płk.Barty,Kmi nkowa,Kotówka,Dymn

ik 297 614,97

W/III/29/ZGK/29/

2002, W/III/47/ZGK/47/

2001

14.05.2002, 17.09.2001

Rura kam.keramo Ø 200 11,00 mb Rura kam.keramo Ø 150 465,45 mb Studnia

rewizyjna Ø 1000 53 szt. 27.02.2003 3 100,15 Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 2304/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2004 r.

WYKAZ

środków trwałych zrealizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, przeznaczonych do wniesienia przez Gminę Miejską Kraków do KHK S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK S.A., stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w części finansowanej ze środków Gminy,

Inicjatora oraz GFOŚiGW

(2)

5.

sieć kanalizacji sanitarnej w os.

Sidzina os.Sidzina-zad.3 168 080,90

W/III/15/ZGK/15/

2002 14.05.2002

Rura kamionkowa keramo Ø 250 256,00 mb

studnia rewizyjna Ø 1200 10 szt 12.12.2002 1 750,85

6.

sieć kanalizacji sanitarnej w os.Łęg

os.Łęg,

ul.Siwka,Podleska,

ul.Osiedle 215 667,58

W/III/54/ZGK/54/

2002 04.09.2002

rura keramo Ø 300 426,64 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 17 szt. 20.11.2002 2 246,55

7.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul.Chorzowska 81 038,30

W/III/16/ZGK/16/

2002 14.05.2002

rura keramo Ø 150 260,62 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 18 szt. 19.05.2003 844,15

8.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Skotniki- ul.Babińskiego,

ul.Skotnicka 52 985,58

W/III/41/ZGK/41/

2002 06.08.2002

rura kamionkowa keramo Ø 150 90,35 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 8 szt. 18.02.2004 551,95

9.

przyłącza wodociągowe

os.Olszanica, ul.Leśmiana, Nad

Żródłem 70 956,27

W/III/37/ZGK/37/

2002 25.07.2002

rura pe Ø 50/40 160,70 mb

frezonawiertka pus-pas Ø 160/50 12szt. 22.05.2003 739,15 10.

sieć kanalizacji

ogólnospławnej ul.Goplany, ul.Irysowa 81 608,68

W/III/11/ZGK/11/

2002 14.05.2002

rura kamionkowa keramo Ø 300 155,60 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 7 szt. 19.07.2002 850,10

11.

przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej ul. Goplany, ul.Irysowa 28 604,74

W/III/11/ZGK/11/

2002 14.05.2002

rura kam.keramo Ø 150 61,00 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 10 szt. 19.07.2002 297,95

12.

sieć kanalizacji sanitarnej

os.Stary Bieżanów- ul.Stolarza,Szymkiewi cza,Pochwalskiego,Ger

berowa, Przylaszczki 629 747,66

W/III/45/ZGK/45/

2001, W/III/20/ZGK/20/

2002

20.08.2001 14.05.2002

rura kam.keramo Ø 300 759,90 mb rura kam keramo Ø 250 631,80 mb studnia rewizyjna Ø 1200 48 szt.

22.05.2003

11.07.2003 6 559,85

13.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Stary Bieżanów- ul.Stolarza,Szymkiewi cza,Pochwalskiego,Ger

berowa, Przylaszczki 249 284,25

W/III/45/ZGK/45/

2001, W/III/20/ZGK/20/

2002

20.08.2001 14.05.2002

rura kam.keramo Ø 150 658,30 mb studnia rewizyjna Ø 1000 104 szt

22.05.2003

11.07.2003 2 596,70 14.

sieć kanalizacji sanitarnej

os.Bielany,

ul.Orla,ul.Zakręt 46 616,84

W/III/16/ZGK/16/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 300 63.70 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 3 szt 24.07.2003 485,60

15.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Bielany, ul.Zakręt, Orla, Sokola,

Zaszkolna 37 982,12

W/III/16/ZGK/16/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa hepworth Ø 150 70,45 mb

,studnia rewizyjna Ø 1000 8 szt 24.07.2003 395,65 16.

sieć kanalizacji

ogólnospławnej ul.Żywiecka 98 859,05

W/III/33/ZGK/33/

2003 12.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 300 109.90 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 3 szt. 23.09.2003 1 029,80

17.

przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej ul.Żywiecka 41 327,51

W/III/33/ZGK/33/

2003 12.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 72,60 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 8 szt. 23.09.2003 430,50

(3)

18.

sieć kanalizacji

ogólnospławnej ul.Przemiarki 98 453,24 VII-

1/39/ZGK/20/200

3 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 300 233.18 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 8 szt 25.08.2003 1 025,55

19.

przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej ul.Przemiarki 40 615,09 VII-

1/39/ZGK/20/200

3 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 94.27 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 14 szt. 25.08.2003 423,05

20.

sieć kanalizacji sanitarnej

os.Tonie

zad.IIB,ul.Zefirowa ul.Na Zielonki, ul.Waliszewskiego,

ul.Jęczmienna 307 457,76

W/III/27/ZGK/27/

2002 14.05.2002

rura kam.keramo Ø 300 623.34 mb studzienka

rewizyjna Ø 1200 20 szt. 29.07.2002 3 202,70

21.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Tonie

zad.IIB,ul.Zefirowa ul.Na Zielonki, ul.Waliszewskiego,ul.J

ęczmienna 41 599,37

W/III/27/ZGK/27/

2002 14.05.2002

rura kam.keramo Ø 150 69.65 mb rura kam.hepworth Ø 150 6.80 mb studzienka rewizyjna Ø 1000 8 szt.

28.03.2003

29.07.2002 433,35

22. sieć wodociągowa

os.Skotniki ,ul.Pod

Fortem 37 366,83

W/III/37/ZGK/37/

2003 13.06.2003

rura pe Ø 1100 321.60 mb zasuwa pus- pas Ø 100 1 szt. Hydrant podz.Ø 80 3

szt. 06.10.2003 389,25

23.

przyłącza wodociągowe

os.Skotniki ,ul.Pod Fortem-ul.Balanówka,

ul.Grzegorzewskiej 32 322,61

W/III/37/ZGK/37/

2003 13.06.2003

rura pe Ø 40/32 125.70 mb frezonawiertka hawle Ø 160/40 3 szt.

Frezonawiertka hawle Ø 110/40 9 szt. 06.10.2003 336,70

24.

sieć kanalizacji sanitarnej

os.Prokocim Stary ul.Sacharowa,Ryskiego ,Ruciana,

Bardowskiego,

Konwaliowa 310 369,33

W/III/9/ZGK/9/20

02 13.05.2002

rura kamionkowa keramo Ø 300 174,60mb rura kamionkowa keramo Ø 250 462.00 mb studnia rewizyjna Ø 1500 3 szt studnia rewizyjna Ø

1200 14 szt. 05.02.2003 3 233,00

25.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej os.Prokocim Stary 283 524,97

W/III/9/ZGK/9/20

02 13.05.2002

rura kam.hepworth Ø 150 459.20 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 77 szt 05.02.2003 2 953,40

26.

siec kanalizacji sanitarnej

os.Mydlniki, ul.Balicka,

ul.Godlewskiego 749 421,60

W/III/40/ZGK/40/

2002 06.08.2002

rura kam.keramo Ø 300 803.90 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 25 szt. 29.01.2003 7 806,50

27.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Mydlniki, ul.Balicka,

ul.Godlewskiego 115 640,29

W/III/40/ZGK/40/

2002 06.08.2002

rura kam.keramo Ø 200 26.00 mb rura kam.keramo Ø 150 71.00 mb studzienka

rewizyjna Ø 1000 12 szt. 29.01.2003 1 204,60

(4)

28. sieć wodociągowa

os.Wróblowice,ul.Gilo wa,GrzepskiegoKenara ,

Bochnaka,FamilijnaWr óblowicka,Dróżka, Landaua boczna,Herbowa, Mirtowa,Kajzera, Niewodniczańskiego,A leksandrowicza,Chrzan

owskiego 597 167,31

W/III/26/ZGK/26/

2001 W/III/11/ZGK/11/

2000 W/III/6/ZGK/6/20 02

20.03.2001 19.04.2000 07.05.2002

rura pe Ø 110 3193.78 mb rura pe Ø 90 989,27 mb zasuwa Ø 100 hawle 14 szt., zasuwa Ø 80 hawle 52 szt., hydrant nadz. Ø 80 42 szt., hydrant podz. Ø 80 4 szt.

21.09.2001 18.04.2002 25.04.2003

29.03.2004 6 220,50

29.

przyłącza wodociągowe

os.Wróblowice,ul.Grze pskiego,Landaua,Mate matyków

Krakowskich,Kenara,D różka,Niewodniczańsk

iego,Gilowa 100 235,95

W/III/11/ZGK/11/

2000 W/III/6/ZGK/6/20 02

19.04.2000 07.05.2002

rura pe Ø 50 ,486,90 mb ,rura pe Ø 40 13.20 mb , frezonawiertka pus-pas Ø 160/50 22

szt.,frezonawiertka pus-pas Ø 110/50 10 szt , frezonawiertka pus-pas Ø 90/50 1 szt. , frezonawiertka pus-pas Ø 90/40 1 szt.

25.04.2003 05.05.2003

04.04.2001 1 044,10

30.

sieć kanalizacji sanitarnej

os.Przegorzały

ul.Rybna 288 721,89 VII-

1/83/ZGK/27/200 2 W/III/38/ZGK/38/

2002 06.08.2002

rura kam.hepworth Ø 250 441,75 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 13 szt. 09.03.2004 3 609,00

31.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Przegorzały ul.Rybna ,Księcia

Józefa,Żemajtisa 98 523,45 VII-

1/83/ZGK/27/200 2 W/III/38/ZGK/38/

2002 06.08.2002

rura kam.hepworth Ø 150 91,70 mb rura kam.hepworth Ø 200 13,30 mb studnia rewizyjna

Ø 1000 15 szt. 09.03.2004 1 231,56

32.

sieć kanalizacji sanitarnej

os.Mogiła ul.Bardosa,

Powiatowa,Kępska 509 871,36

W/III/55/ZGK/55/

2002 VII- 1/107/ZGK/43/20

02 04.09.2002

rura kam.keramo Ø 300 484.51 mb rura

kam.keramo Ø 250 121.24 mb studnia rewizyjna

Ø 1200 25 szt. 17.04.2003 6 373,38

33.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Mogiła ul.Bardosa,

Powiatowa,Kępska 68 726,88

W/III/55/ZGK/55/

2002 VII- 1/107/ZGK/43/20

02 04.09.2002

rura kam.keramo Ø 150 71.02 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 12 szt. 17.04.2003 859,08

(5)

34.

przyłącza wodociągowe

os.Bronowice Wlk.,ul.Ojcowska,Na

Polach 126 885,09

W/III/33/ZGK/33/

2002 29.05.2002

rura pe Ø 63/50 5.40 mb, rura pe Ø 50/40 391.50 mb, frezonawiertka Ø 100/50 2 szt., obejma hawle Ø 100/50 12 szt., obejma hawle Ø 150/50 3 szt. , obejma hawle Ø 200/50 8 szt.obejma hawle Ø 200/63,1 szt, obejma hawle 225/50 ,5 szt., zawór antyskażeniowy 30szt.

18.06.2003

07.04.2003 1 586,04

35.

sieć kanalizacji sanitarnej

os. Bronowice Wielkie,

ul. Ojcowska 261 753,76

W/III/39/ZGK/39/

2002 06.08.2002

rura kam.Gresala Ø 300 362.89 mb studzienka

rewizyjna Ø 1200 10 szt. 21.11.2002 3 271,92

36.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os. Bronowice Wielkie,

ul. Ojcowska 90 722,09

W/III/39/ZGK/39/

2002 06.08.2002

rura kam.hepworth Ø 150 124.00 mb studzienka

rewizyjna Ø 1000 14 szt. 21.11.2002 1 134,00

37.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Bieżanów ul.Sucharskiego, Bieżanowska, Tańskiego,Kusia, Jędrzejczyka,Jaglarzó

w, Potrzask 313 847,42

W/III/44/ZGK/44/

2002 06.08.2002

rura kamionk. Ø 150 548.9 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 66 szt. 01.07.2003 3 923,10

38.

przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej ul. Chmielna 18 084,51

W/III/43/ZGK/443

/2002 06.08.2002

rura kam.keramo Ø 150 31.50 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 4 szt. 14.01.2003 226,08

39.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Pychowice, ul.Tyniecka, ul.

Wzgórze 232 615,52

W/III/45/ZGK/45/

2002 06.08.2002

rura kamionkowa keramo Ø 150 119.00 mb studzienka

rewizyjna Ø 1000 16 szt. 21.03.2003 2 907,72

40.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Pychowice, ul.

Sodowa 144 290,86

W/III/50/ZGK/50/

2002 06.08.2002

rura kam.keramo Ø 200 19.93 mb rura kam.keramo Ø 150 135.47 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 11 szt. 21.03.2003 1 803,66

41.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Olszanica,ul.Leśmia na,Majówny, Korzeniaka,

Olszanicka 34 190,19

W/III/22/ZGK/22/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 60.60mb studnia

rewizyjna Ø 1000 7 szt. 06.08.2003 427,38 42.

sieć kanalizacji

sanitarnej ul.Reduty 7 610,12

W/III/1/ZGK/1/20

03 02.06.2003

rura kam.hepworth Ø 250 21.85 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 1 szt. 25.07.2003 95,10

43.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul.Reduty 2 727,83

W/III/1/ZGK/1/20

03 02.06.2003

rura kamionkowa hepworth Ø 150 , 7.80 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 1 szt. 25.07.2003 34,08 44.

sieć kanalizacji

ogólnospławnej ul.Fabijańskich 58 336,12

W/III/6/ZGK/6/20

03 02.06.2003

rura kamionkowa Ø 300 116.70 mb studnia

rewizyjna Ø 1200 4 szt. 08.07.2003 729,18

45.

przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej ul.Fabijańskich 12 569,66

W/III/6/ZGK/6/20

03 02.06.2003

rura kamionkowa hepworth Ø 200 12.80mb , studnia

rewizyjna Ø 1000 . 2 szt 08.07.2003 157,14

(6)

46.

sieć kanalizacji sanitarnej

ul.Ogórkowa,ul.Bieżan

owska Boczna 41 767,46

W/III/19/ZGK/19/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa Ø 300 52.70 mb rura kamionkowa Ø 250 54.40 mb studnia rewizyjna

Ø 1200 4 szt. 27.06.2003 522,12

47.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul. Ogórkowa 7 032,54

W/III/19/ZGK/19/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 11.60 mb studnia

rewizyjna Ø 1000 2 szt. 27.06.2003 87,90

48. sieć wodociągowa ul. Ogórkowa 11 114,78

W/III/2/ZGK/2/20

03 02.06.2003

rura pe Ø 90 55.30 mb zasuwa pus- pas Ø 80 2 szt hydrant podz. Ø 80 1

szt. 27.06.2003 138,96

49.

przyłącza

wodociągowe ul. Ogórkowa 5 531,37

W/III/2/ZGK/2/20

03 02.06.2003

rura pe Ø 50/40 22.80 mb. Opaska pus- pas Ø 110/50 2 szt.

23.09.2003

27.06.2003 69,12 50.

sieć kanalizacji

sanitarnej ul.Wysoka 38 248,66

W/III/9/ZGK/9/20

03 02.06.2003

rura kamionkowa Ø 250 45.38 mb. Studnia

rewizyjna Ø 1200 5 szt. 21.11.2003 478,08

51.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul.Wysoka 27 438,61

W/III/9/ZGK/9/20

03 02.06.2003

rura keramo Ø 150 19.85 mb. Studnia

rewizyjna Ø 1000 4 szt. 21.11.2003 342,96

52.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

ul.Skotnicka,Skotnicka boczna,Elmira-

os.Skotniki zad.7 84 125,64

W/III/14/ZGK/14/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa Ø 150 125.81 mb. Studnia

rewizyjna Ø 1200 15 szt. 19.12.2003 1 226,82

53.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul.Działkowa 26 427,38

W/III/12/ZGK/12/

2003 02.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 63.5 mb. Studnia

rewizyjna Ø 1000 8 szt. 09.12.2003 385,42

54.

przyłącza wodociągowe

os.Wadów.ul.Sajaków ka,Wadowska,Wodocz

a 32 070,74

W/III/8/ZGK/8/20

03 02.06.2003

rura pe Ø 50/40 105.40 mb

frezonawiertka Ø 110/50 10 szt. 27.08.2003 467,67

55.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul.Skośna etap 1 19 571,20

W/III/11/ZGK/11/

2003 02.06.2003

rura kamionkowa Ø 150 43.47 mb. Studzienka

rewizyjna Ø 1000 5 szt. 06.10.2003 285,39

56.

przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

ul.Zdunów Kowalskiej,

Krochmalniki 102 111,37

W/III/113/ZGK/13

/2003 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 158.10mb

studnia rewizyjna Ø 1000 18 szt. 11.12.2003 1 489,11

57.

przyłącza wodociągowe

os.Kantorowice,ul.Kan torowska,

Zakole,Gustawa

Morcinka 58 683,97

W/III/5/ZGK/5/20

03 02.06.2003

rura pe Ø 50/40 245.53 mb rura pe Ø 63/50 5.91 mb opaska pus-pas Ø 110/40 22 szt. Opaska pus-pas Ø 110/50

1 szt. 12.12.2003 855,82

58.

przyłącza wodociągowe

ul.Powstańców,

Reduty 3 939,67

W/III/10/ZGK/10/

2003 02.06.2003

rura pe Ø 63/50 9.31 mb

frezonawiertka pus-pas Ø 200/50 1 szt. 25.07.2003 57,47

59.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Kantorowice, ul.Kantorowicka, Zakole,Gustawa

Morcinka 153 726,05

W/III/4/ZGK/4/20

03 02.06.2003

rura kamionkowa hepworth Ø 150 369.54 mb

,studnia rewizyjna Ø 1000 49 szt. 12.12.2003 2 241,82

(7)

60.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Bielany

ul.Oszustowskiego 51 179,04

W/III/52/ZGK/52/

2003 19.11.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 45.95mb studnia

rewizyjna Ø 1000 8 szt. 30.03.2004 319,86

61.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Bieżanów, ul.Mała

Góra,ul.Ks.Łączka 39 553,03

W/III/49/ZGK/49/

2003 10.10.2003

Rura kamionkowa Keramo Ø 150 67,40mb

studnia rewizyjna Ø 1000 6szt. 11.03.2004 247,20

62.

przyłącza wodociągowe

os.Tonie ul.Maciejkowa,

ul.Azaliowa 26 367,92

W/III/26/ZGK/26/

2003 11.06.2003

Rura pe Ø 50/40 88,85mb frezonawiertka hawle Ø 90/50 2szt.

Frezonawiertka hawle Ø 110/50 6szt. 07.10.2003 164,79

63.

przyłącza wodociągowe

os.Bronowice Wlk.

Ul.Ojcowska,

ul.Chełmońskiego 28 565,23

W/III/55/ZGK/55/

2003 19.11.2003

rura pe Ø 50/40 58.20mb rura stal. Ø

40 23.50mb zasuwa Ø 50 10szt.

Opaska nawiertna Ø 100/50 hawle 10szt 26.02.2004 178,53 64.

przyłącza

wodociągowe os.Tonie ul.Łokietka 37 204,84

W/III/24/ZGK/24/

03 11.06.2003

Rura pe Ø 50/40 126.39mb

frezonawiertka hawle Ø 160/50 8szt. 17.10.2003 232,53

65.

przyłącza

wodociągowe ul.Surzyckiego 25 632,44

W/III/57/ZGK/57/

2003 19.11.2003

rura pe Ø 50/40 89.20mb rura stal.Ø 40 6.70mb zasuwa hawle Ø 50

4szt. Obejma hawle Ø 160/40 4szt 18.02.2004 160,20

66.

przyłącza wodociągowe

os.Kościelniki, ul.Stopki, ul.Płoszczyzny,

ul.Pysocice 91 565,99

W/III/39/ZGK/39/

2003 18.09.2003

rura pe Ø 40/32 395.80mb rura stal.Ø 32 52.50mb nawiertka pus-pas Ø 150/40 2szt. Nawiertka pus-pas Ø 100/40

24szt. 02.02.2004 572,28

67.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Witkowice

ul.Dożynkowa Boczna 18 098,10

W/III/50/ZGK/50/

2003 19.11.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 30.40mb studnia

rewizyjna Ø 1000 3szt. 30.04.2004 113,10

68.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Bieżanów Stary ul.Kusia,ul.Tańskiego, ul.Grzecha,ul.Wojciec

ha z Brudzewa 107 021,55

W/III/36/ZGK/36/

2003 13.06.2003

Rura kamionkowa keramo Ø 150 191.10mb

,studnia rewizyjna Ø 1000 29szt. 11.03.2004 668,88

69.

kanalizacja sanitarna

z przyłączami ul.Kobierzyńska 162 905,11

W/III/22/ZGK/22/

2002 14.05.2002

rura Ø 200 keramo 17.10mb rura Ø 150 keramo 249.74mb studnia rew.Ø 1000

29szt. 19.02.2003 8 552,46

70.

sieć kanalizacji sanitarnej

os.Swoszowice ,

ul.Babiego Lata 31 159,52

W/III/34/ZGK/34/

2003 12.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 250 101.07mb

studnia rewizyjna Ø1200 2 szt 27.06.2003 194,76

71.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Swoszowice ,

ul.Babiego Lata 7 812,92

W/III/34/ZGK/34/

2003 12.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 14.65mb studzienka

rewizyjna Ø 1000 3szt. 27.06.2003 48,84

(8)

72.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul.Kosocicka, ul.Snozy 294 682,35

W/III/15/ZGK/15/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 564.36mb studnia rewizyjna Ø 1200 9szt studnia

rewizyjna Ø 1000 49szt. 23.03.2004 1 841,76

73.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Bieżanów Stary,

ul.Jaglarzów, Jakuba 88 411,70

W/III/28/ZGK/28/

2003 11.06.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 169.00mb studnia rewizyjna Ø 1000 26 szt. 10.03.2004 552,57

74.

przyłącza kanalizacji

sanitarnej ul.Kaimska 61 199,44

W/III/48/ZGK/48/

2003 10.10.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 61.40mb studzienka

rewizyjna Ø 1000 9szt. 18.02.2004 382,50

75.

przyłącza kanalizacji sanitarnej

os.Skotniki-Pod Fortem zad.6D, ul.Kozienicka, Balanówka, Batalionów Chłopskich, Marii

Grzegorzewskiej 49 973,53

W/III/42/ZGK/42/

2003 18.09.2003

rura kamionkowa Ø 150 85.95mb. Studzienka

rewizyjna Ø 1000 8szt. 13.02.2004 312,33

76.

przyłącza

wodociągowe os.Tonie, ul.Gaik 33 834,13

W/III/25/ZGK/25/

2003 11.06.2003

rura pe Ø 50/40 142.71mb rura pe Ø 63/50 8.86mb opaska hawle Ø 150/50 9szt. Zasuwa Ø 40 8szt.

Zasuwa Ø 50 1szt. 27.10.2003 211,47

77.

przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej ul.Myślenicka 21 242,24

W/III/54/ZGK/54/

2003 19.11.2003

rura kamionkowa keramo Ø 150 32.45mb

studnia rewizyjna Ø 1000 3szt. 14.04.2004 132,75

10 177 140,03 115 648,39

(9)

Wartość księgowa NETTO (zł) na 31.12.2004 części stanowiącej własność Gminy

321 097,17

33 063,77

937 162,17

294 514,82

do zarządzenia Nr 2304/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2004 r.

(10)

166 330,05

213 421,03

80 194,15

52 433,63

70 217,12

80 758,58

28 306,79

623 187,81

246 687,55

46 131,24

37 586,47

97 829,25

40 897,01

(11)

97 427,69

40 192,04

304 255,06

41 166,02

36 977,58

31 985,91

307 136,33

280 571,57

741 615,10

114 435,69

(12)

590 946,81

99 191,85

285 112,89

97 291,89

503 497,98

67 867,80

(13)

125 299,05

258 481,84

89 588,09

309 924,32

17 858,43

229 707,80

142 487,20

33 762,81

7 515,02

2 693,75

57 606,94

12 412,52

(14)

41 245,34

6 944,64

10 975,82

5 462,25

37 770,58

27 095,65

82 898,82

26 041,96

31 603,07

19 285,81

100 622,26

57 828,15

3 882,20

151 484,23

(15)

50 859,18

39 305,83

26 203,13

28 386,70

36 972,31

25 472,24

90 993,71

17 985,00

106 352,67

154 352,65

30 964,76

7 764,08

(16)

292 840,59

87 859,13

60 816,94

49 661,20

33 622,66

21 109,49

10 061 491,64

Figure

Updating...

References

Related subjects :