SZKOLNY ZESTAW PRogramÓw NAUCZANIA Typ szkoły : 5 - letnie technikum 3 letnia Szkoła branżowa 1 Stopnia

Download (0)

Full text

(1)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

im. Bohaterów Września 1939r.

w Kolbuszowej

ul. Janka Bytnara 2 , 36 – 100 Kolbuszowa tel. /fax ( 017) 2271-632

SZKOLNY ZESTAW

PRogramÓw NAUCZANIA

Typ szkoły :

5 - letnie technikum

3 –letnia Szkoła branżowa 1 Stopnia

na lata 2020/2021 do 2024/2025

DopuŚcŁ w dniu 28 sierpnia 2020r.

do uŻytku w szkole:

Dyrektor ZespoŁu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

GraŻyna PeŁka

(2)

Programy nauczania kształcenia ogólnego i zawodu w Technikum:

Lp. Zajęcia edukacyjne

Numer dopuszczeni

a

Tytuł programu

Autor programu

i wydawnictwo Uwagi

1. Język polski 1/ ZST/2019/T Program nauczania języka polskiego.

Oblicza epok

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

T.

2. Język angielski

Język angielski rozszerzony

2/ZST/2019/T

2a/ZST/2019/T

Program nauczania języka angielskiego Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe

Program nauczania języka angielskiego Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe

Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska,

Wydawnictwo Pearson

Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska,

Wydawnictwo Pearson

T.

3. Język francuski 3/ ZST/2019/T Program nauczania języka francuskiego jako drugiego w szkołach

ponadpodstawowych

Radosław Kucharczyk Wydawnictwo Szkolne PWN

T.

4. Język niemiecki 4/ZST/2019/T Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0 i III.2.)

Marta Torenc

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

T.

5. Historia 5/ZST/2019/T Program nauczania.

Liceum

Ogólnokształcące i Technikum. Zakres podstawowy.

Jakub Lorenc

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

T.

6. Wiedza

o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

6/ZST/2019/T

6a/ZST/2019/T

Wiedza

o społeczeństwie.

Program nauczania dla szkół

ponadpodstawowych (liceum i technikum) Zakres podstawowy.

Wiedza

o społeczeństwie.

Program nauczania dla szkół

ponadpodstawowych (liceum i technikum).

Zakres rozszerzony

Antonina Telicka -Bonecka Wydawnictwo OPERON Sp. z o.o

Antonina Telicka – Bonecka

Wydawnictwo OPERON Sp. z o.o

T.

(3)

7. Filozofia 7/ZST/2019/T Program nauczania dla szkół

ponadpodstawowych (liceum i technikum) Zakres rozszerzony

Maria Łojek-Kurzętkowska Wydawnictwo OPERON Sp. z o.o

T.

8. Matematyka

Matematyka zakres rozszerzony

8/ZST/2019/T

8a/ZST/2019/T

Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka Zakres podstawowy

Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka Zakres rozszerzony

Dorota Ponczek,

Wydawnictwo Nowa Era

Dorota Ponczek,

Wydawnictwo Nowa Era

T.

9. Fizyka

Fizyka

zakres rozszerzony

9/ZST/2019/T

9a/ZST/2019/T

Fizyka. Program nauczania w liceum i technikum. Zakres podstawowy

Fizyka w liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Witold Polesiuk, Ludwik Lehman, Grzegorz Wojewoda,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

T.

10. Chemia

Chemia

zakres rozszerzony

10/ZST/2019/T

10a/ZST/2019/T

To jest chemia.

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum.

To jest chemia.

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum.

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Nowa Era

Litwin Maria,

Styka- Wlazło Szarota, Nowa Era

T.

11. Biologia

Biologia

zakres rozszerzony

11/ZST/2019/T

11a/ZST/2019/T

Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Biologia na czasie

zakres podstawowy

Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Biologia na czasie

zakres rozszerzony

Katarzyna Kłosowska Nowa Era

Urszula Poziomek Nowa Era

T.

12. Geografia 12/ZST/2019/T Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz Nowa Era

T.

(4)

Geografia

zakres rozszerzony

12a/ZST/2019/T Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz Nowa Era

13. Podstawy

przedsiębiorczości

13/ZST/2019/T, B Program nauczania podstaw

przedsiębiorczości dla liceum

ogólnokształcącego i technikum Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski Nowa Era

T., B

14. Informatyka

Informatyka zakres rozszerzony

14/ZST/2019/T

14a/ZST/2019/T

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Informatyka na czasie zakres podstawowy

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Informatyka na czasie zakres rozszerzony

Janusz Mazur, konsultacja:

Zbigniew Talaga Nowa Era

Janusz Mazur, konsultacja:

Zbigniew Talaga Nowa Era

T.

15. Wychowanie fizyczne

15/ZST/2019/T, B Program nauczania wychowania

fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia Aktywność fizyczna i zdrowie

Krzysztof Warchoł Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

T., B

16. Edukacja dla bezpieczeństwa

16/ZST/2019/T Program nauczania dla liceum i technikum Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek

Wydawnictwo OPERON Sp. z o.o

T.

17. Religia 17/ZST/2019/ T Program nauczania religii dla technikum Świadek Chrystusa

Praca zbiorowa Wyd. WAM

T

18. Etyka 18/ZST/2019/ T, B Program nauczania dla szkół

ponadpodstawowych

Paweł Kołodziński, Wydawnictwo

Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o

Sp. z o.o

T., B.

19. Wychowanie do życia w rodzinie

19/ZST/2019/ T, B Program nauczania dla uczniów klasy I liceum

ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej. Wędrując ku dorosłości

Teresa Król

Wydawnictwo Rubikon.

T., B

20. Technik technologii drewna

20/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik technologii drewna.

311922

Autorski program

nauczania zawodu technik technologii drewna zmodyfikowany

na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

T.

(5)

przez nauczyciela W.

Mazurek 21. Technik mechanik 21/ZST/2019/T Program nauczania

zawodu technik mechanik.

311504

Program nauczania zawodu technik mechanik

zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

przez nauczycieli

(W. Pogoda, W. Sumara),

T.

22. Technik informatyk 22/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik informatyk.

351203

Program nauczania zawodu technik informatyk

zmodyfikowany na podstawie programu W. Kostuj, Z. Soból, M.

Szymczak zamieszczonego na stronie internetowej http://www.ore.edu.pl/

przez nauczycieli (M. Bryk, M. Całka, M. Wilk)

T.

23. Technik mechatronik

23/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik mechatronik 311410

Program nauczania zawodu technik mechatronik opracowany i

zamieszczony na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

przez nauczyciela R. Serafin

T.

24. Technik budownictwa

24/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik budownictwa.

311204

Autorski program

nauczania zawodu technik budownictwa

(B. Durak, ,

M. Woźniak, D. Zwolski)

T.

25. Technik hotelarstwa 25/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik hotelarstwa.

422402

Program nauczania zawodu technik hotelarstwa zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

przez nauczycieli (E. Gut, A. Piątek)

T.

26. Technik usług fryzjerskich

26/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik usług fryzjerskich.

514105

Program nauczania zawodu technik usług fryzjerskich zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

przez nauczycieli (A. Majka – Bajorek, R.

Sobolewska)

T.

27. Technik logistyk 27/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik logistyk.

333107

Autorski program

nauczania zawodu technik logistyk

(A. Leśniowska- Boroń, K. Zieliński)

T.

28. Technik elektryk 28/ZST/2019/T Program nauczania zawodu technik elektryk.

Program nauczania zawodu technik elektryk

zmodyfikowany na

T.

(6)

Programy nauczania kształcenia ogólnego i zawodu w Szkole Branżowej I Stopnia :

Lp. Zajęcia edukacyjne

Numer dopuszczenia

Tytuł programu

Autor programu

i wydawnictwo Uwagi

31. Język polski 31/ZST/2019/B To się czyta!

Program nauczania języka polskiego dla szkoły branżowej I stopnia

Krystyna Brząkalik Wydawnictwo Nowa Era

B

32. Matematyka 32/ZST/2019/B Program nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia do serii „To się liczy!”

Dorota Ponczek

Wydawnictwo Nowa Era

B

33. Język angielski 33/ZST/2019/B Program nauczania język angielskiego dla szkoły

branżowej I stopnia

Anna Kulińska

Oxford Uniwersity Press

B

34. Historia 34/ZST/2019/B Historia. Program nauczania dla szkoły branżowej

Jarosław Bonecki Wydawnictwo OPERON

B

35. Wiedza o społeczeństwie

35/ZST/2019/B Wiedza o społeczeństwie.

Antonina Telicka-Bonecka Wydawnictwo OPERON

B

311303

podstawie programu dr inż. Witold Krieser, mgr inż. Maria Krogulec- Sobowiec,

mgr Zbigniew Zalas zamieszczonego na stronie internetowej

KOWEZiU-

http://www.koweziu.edu.pl przez nauczycieli: (D.

Jóźwik) 29. Technik geodeta 29/ZST/2020/T Program nauczania

zawodu technik geodeta.

311303

Program nauczania zawodu technik elektryk

zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

ORE

http://www.ore.edu.pl przez nauczycieli: (K.

Śmist. P. Wlazło) 30. Technik programista 30/ZST/2020/T Program nauczania

zawodu technik programista.

351406

Program nauczania zawodu technik programista zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej ORE

http://www.ore.edu.pl przez nauczycieli: (M.

Jóźwik, M. Całka, M. Bryk, M. Wilk)

(7)

Program nauczania dla szkoły

branżowej 36. Fizyka 36/ZST/2019/B Fizyka. Program

nauczania dla szkoły branżowej I stopnia.

Ewa Wołyniec

Wydawnictwo OPERON

B

37. Biologia 37/ZST/2019/ B Z biologią w szkole branżowej. Biologia.

Kształcenie ogólne dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów szkół podstawowych

Małgorzata Miękus Wydawnictwo Nowa Era

B

38. Geografia 38/ZST/2019/ B Oblicza geografii Program nauczania geografii dla branżowej szkoły I stopnia

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz Wydawnictwo Nowa Era

B

39. Chemia 39/ZST/2019/ B Chemia.

Program nauczania dla szkoły

branżowej 1 stopnia

Maria Barbara Szczepaniak

Wydawnictwo OPERON

B

13. Podstawy

przedsiębiorczości

13/ZST/2019/T, B Krok w

przedsiębiorczość.

Program nauczania podstaw

przedsiębiorczości dla branżowej szkoły I stopnia

Marek Niesłuchowski Wydawnictwo Nowa Era

T,B

40. Informatyka 40/ZST/2019/ B Informatyka.

Program nauczania dla szkoły

branżowej 1 stopnia

Wojciech Hermanowski Wydawnictwo OPERON Sp. z o.o

B

15. Wychowanie fizyczne

15/ZST/2019/ T,B Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia Aktywność fizyczna i zdrowie

Krzysztof Warchoł Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

T, B

41. Edukacja dla bezpieczeństwa

41/ZST/2019/ B Program nauczania dla liceum i

technikum Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek

Wydawnictwo OPERON

B

42. Religia 42/ZST/2019/ B Z Chrystusem przez świat Program nauczania religii dla szkoły branżowej

Praca zbiorowa Wyd. WAM

B

18. Etyka 18/ZST/2019/ T, B Program nauczania dla szkół

ponadpodstawowych

Paweł Kołodziński, Wydawnictwo OPERON Sp. z o.o

T., B

(8)

19. Wychowanie do życia w rodzinie

19/ZST/2019/T, B Program nauczania dla uczniów klasy I liceum

ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.

Wędrując ku dorosłości

Teresa Król

Wydawnictwo Rubikon.

T., B

43. Monter zabudowy i robót

wykończeniowych w budownictwie

43/ZST/2019/B Program nauczania zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

712905

Program nauczania zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

przez nauczycieli (D. Kopera, M. Woźniak)

B

44. Mechanik pojazdów samochodowych

44/ZST/2019/B Program nauczania zawodu mechanik pojazdów

samochodowych.

723103

Program nauczania zawodu mechanik

pojazdów samochodowych zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

przez nauczycieli (M. Skiba)

B

45. Fryzjer 45/ZST/2019/B Program nauczania zawodu fryzjer.

514101

Program nauczania zawodu fryzjer.

zmodyfikowany na podstawie programu zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/

przez nauczycieli Majka - Bajorek, R.

Sobolewska)

B.

Programy nauczania przedmiotów dodatkowych:

46. Przysposobienie wojskowe

46/ZST/2019 Program nauczania przysposobienia wojskowego.

Program autorski opracowany przez P. Panek

T, B

47. Doradztwo zawodowe

47/ZST/2019 Program nauczania z doradztwa

zawodowego w szkole branżowej 1 stopnia

Program autorski – opracowany przez E.

Muszyńską

B

48. Doradztwo zawodowe

47/ZST/2019 Program nauczania z doradztwa

zawodowego w technikum

Program autorski – opracowany przez E.

Muszyńską

T.

Opracowały: M. Kurda, S. Jamróz, G. Pełka

Figure

Updating...

References

Related subjects :