• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

1 Szkolny Zestaw Programów Nauczania

i Wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19 Oddział przedszkolny

Zajęcia edukacyjne Autor programu Tytuł programu Wychowanie

przedszkolne

Małgorzata Kwaśniewska, Jonna Lendzior

Wiesława Żaba-Żabińska

„Wokół przedszkola”

Język angielski Magdalena Appel, Joanna

Zarańska, Ewa Piotrowska „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego”

Religia Ks. T. Panuś „Kochamy dobrego Boga”

Oddział I a

Zajęcia edukacyjne Autor programu Tytuł programu Edukacja

wczesnoszkolna

K.Mucha, A. Stalmach- Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja”. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji nauczania.

Język angielski Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017”

Religia Ks.T.Panuś „W drodze do Wieczernika”

Oddział II a Edukacja wczesnoszkolna

K.Mucha, A. Stalmach- Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja”. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji nauczania.

Język angielski Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017”

Religia Ks. T. Panuś „W drodze do Wieczernika”

(2)

2 Odział III a

Edukacja wczesnoszkolna

M. Zatorska Program edukacji

wczesnoszkolnej –

„Drogowskazy

wielointeligentnej edukacji” I etap edukacyjny

Język angielski J. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska

„Program nauczania dla I etapu edukacyjnego"

Religia Ks. T. Panuś „W drodze do Wieczernika”

Oddział IV a

Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Język angielski E.Piotrowska, T.Sztyber Program naucz. j. angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017r

Matematyka M.Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

„Matematyka z plusem Program nauczania w klasach 4-8 w szkole podstawowej”

Historia Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Technika Lech Łebacki, Marta Łebacka „Jak to działa? Program

nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej”.

Muzyka M. Gromek, G. Kilbach „Lekcja muzyki”

Informatyka Michał Kęska „Lubię to”.

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Wychowanie fizyczne K.Warchoł „Program nauczania

wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej”

Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Religia Ks. T. Panuś „Poznaję Boga i w Niego

wierzę”

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król „Wędrując ku dorosłości.

Wychowanie do życia

w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły

(3)

3 podstawowej”

Oddział Va

Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Język angielski E.Piotrowska, T.Sztyber Program naucz. j. angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017r

Matematyka M.Jucewicz, M. Karpińska, J.

Lech

„Matematyka z plusem”

Historia Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”

Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5-8 w szkole

podstawowej „Puls życia”

Geografia Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

Technika Lech Łebacki, Marta Łebacka „Jak to działa? Program

nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej”

Muzyka M. Gromek, G. Kilbach „Lekcja muzyki”

Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Informatyka Michał Kęska „Lubię to”

Wychowanie fizyczne K.Warchoł „Program nauczania

wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej”

Religia Ks.T.Panuś „Poznaję Boga i w Niego

wierzę”

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król „Wędrując ku dorosłości.

Wychowanie do życia

w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej”

Odział VI a

Język polski A. Łuczak, A. Murdzek „Między nami” Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły

podstawowej Matematyka M. Braun, A. Mańkowska, M.

Paszyńska

„Matematyka z plusem”

Język angielski R.Ranus, M. Kondro Program naucz. j. angielskiego – kurs dla początkujących i

kontynuujących w klasach 4-6

(4)

4 szkoły podstawowej

Historia T. Maćkowski „Wczoraj i dziś” Program

nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Przyroda M. Brawn, W. Grajkowski,

M. Więckowski „Na tropach przyrody”

Zajęcia komputerowe Michał Kęska „Lubię to”

Wychowanie fizyczne K. Małek „Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej”

Plastyka J. Lukas, K. Onak „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Muzyka J.Olczyk, K.Sikora, K.Szurek „Ale muzyka”

Religia Komisja wychowania

katolickiego KEP

„Poznaję Boga i w Niego wierzę

"

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król „Wędrując ku dorosłości.

Program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej”

Zajęcia techniczne L. Łabecki, M. Łabecka „Jak to działa?”

Oddział VII a

Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Matematyka M.Jucewicz, M. Karpińska, J.

Lech

„Matematyka z plusem”

Język angielski E.Piotrowska, T.Sztyber Program naucz. j. angielskiego dla klas 7 i 8 II etapu

edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017r

Język niemiecki A. Kubica Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej Wariant II.2

Historia Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”

Biologia Anna Zdziennicka „Puls życia”

Chemia Teresa Kulawik, Maria

Litwin

„Chemia Nowej Ery”

Geografia Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic

„Planeta Nowa”

Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

„Spotkanie z fizyką”

Informatyka Michał Kęska „Lubię to”

Wychowanie fizyczne K.Warchoł „Program nauczania

(5)

5 wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej”

Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Muzyka M. Gromek, G. Kilbach „Lekcja muzyki”

Religia Ks.T.Panuś „Rozradowanie się w Duchu

Świętym”

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król „Wędrując ku dorosłości.

Wychowanie do życia

w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej”

Doradztwo zawodowe Joanna Miedzielec Program autorski „Program doradztwa zawodowego dla klasy 7”

Oddział VIII a

Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Matematyka M.Jucewicz, M. Karpińska, J.

Lech

„Matematyka z plusem”

Język angielski E.Piotrowska, T.Sztyber Program naucz. j. angielskiego dla klas 7 i 8 II etapu

edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017r

Język niemiecki A. Kubica Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej Wariant II.2

Historia Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś”

Biologia Anna Zdziennicka „Puls życia”

Chemia Teresa Kulawik, Maria

Litwin

„Chemia Nowej Ery”

Geografia Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

„Planeta Nowa”

Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

„Spotkanie z fizyką”

Informatyka Michał Kęska „Lubię to”

Wychowanie fizyczne K.Warchoł „Program nauczania

wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej”

Religia Ks.T.Panuś „Rozradowanie się w Duchu

Świętym”

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król „Wędrując ku dorosłości.

Wychowanie do życia

w rodzinie. Program nauczania

(6)

6 dla klasy 8 szkoły

podstawowej”

Doradztwo zawodowe – program autorski

Joanna Miedzielec Program autorski „Program doradztwa zawodowego dla klasy 8”

Wiedza o społeczeństwie Barbara Furman „Dziś i jutro”

Edukacja dla

bezpieczeństwa Jarosław Słoma „Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole

podstawowej”

Cytaty

Powiązane dokumenty

do życia w rodzinie .Program nauczania dla kl V-VI szkoły

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII – VIII szkoły

Nazwa przedmiotu Autor programu Tytuł programu Numer w szkolnym zestawie.

Nowa Era Oxford Plastyka Program nauczania plastyki „Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Zajęcia komputerowe „Lubię to” Program nauczania

Moje dorastanie Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej Bożena

Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. Wychowanie

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. angielski Program nauczania