Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.

1. Maybe ... to the restaurant tonight.

2. I think ...go shopping now.

3. I have 2 days off next week. ...visit my grandmother.

4. The clouds are very black. It...snow.

5. We ...the cinema tomorrow 6. Alex ...taking his driver's test next week.

7. The bus ...at 7:30 every week day.

8. Tomorrow ...go to the dentist.

9. Don't get up, I ...the phone.

10. My plane ...at 3:00 PM on Sunday.

11. This evening I ... to my new house.

12. I am sure she... very famous in the future.

Przetłumacz zdania:

1. Spójrz na te ciemne chmury, myślę, że będzie padać.

2. Jutro wieczorem ide do kina.

3. Co robisz dzis wieczorem?

4. O której odjeżdża twój pociąg?

5. Zamierzasz iść na imprezę do Janka?

6. Nigdy więcej nie zjem ślimaka, to okropne!

7. Pomożesz mi nieść tę ciężką torbę?

8. Może pójdziemy na obiad do restauracji?

13. Spójrz na te ciemne chmury, myślę, że będzie padać.

14. Jutro wieczorem ide do kina.

15. Co robisz dzis wieczorem?

16. O której odjeżdża twój pociąg?

17. Zamierzasz iść na imprezę do Janka?

18. Nigdy więcej nie zjem ślimaka, to okropne!

19. Pomożesz mi nieść tę ciężką torbę?

(2)

20. Może pójdziemy na obiad do restauracji?

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :