• Nie Znaleziono Wyników

Henryk Sienkiewicz „Latarnik” – fragment

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Henryk Sienkiewicz „Latarnik” – fragment"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Henryk Sienkiewicz „Latarnik” – fragment

Tegoż samego jeszcze wieczora, gdy słońce stoczyło się na drugą stronę międzymorza, a po dniu promiennym nastąpiła noc bez zmierzchu, nowy latarnik widocznie był już na miejscu, bo latarnia rzuciła jak zwykle na wody swoje snopy jaskrawego światła.

Noc była zupełnie spokojna, cicha, prawdziwie podzwrotnikowa, przesycona jasną mgłą, tworzącą koło księżyca wielki, zabarwiony tęczowo krąg o miękkich, nieujętych brzegach.

Morze tylko burzyło się, ponieważ przypływ wzbierał. Skawiński stał na balkonie, tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego, czarnego punkciku.

Próbował zebrać myśl i objąć swe nowe położenie. Ale myśl jego była nadto pod naciskiem, by mogła snuć się prawidłowo. Czuł on coś takiego, co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się przed pogonią na jakiejś niedostępnej skale lub w pieczarze.

Cytaty

Powiązane dokumenty

cia kierownictwa «Gazety Polskiej» przez Edwarda Leo, który wraz z Dionizym Henklem wziął ster tego dziennika. Ferdynand Hoesick: Pierwsze występy literackie

Do jednej dzieci mają wkładać duże gwiazdy, a do drugiej – małe gwiazdy.. Po posegregowaniu

In particular, in [7] moderate deviation principles for projected processes are proved by combining the perturbation theory for Markov processes with a sophisticated notion

Wystawa zorganizowana w ramach projektu „Kijów w Warszawie - War- szawa w Kijowie" przez Muzeum Historii Miasta Kijowa oraz Związek Arty- stów Fotografików Ukrainy..

W pierwszym z nich, zatytułowanym „Status ad- ministracyjnoprawny osób star- szych w świetle polityki państwa, w regulacjach krajowych oraz regu- lacjach prawa

Sztachelska, czyli obraz Tatarów, jaki wyłania się z treści nowel: Stary sługa, Hania, Selim Mirza, Niewola tatarska oraz w Trylogii, a także obecność Tatarów w życiu

ątkowo pracował jako dziennikarz, współwłaściciel tygodnika Wzi wszy udzia w powstaniu, musia opu ci kraj, tu a si po ca ym ątkowo pracował jako

Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej

Świeżo wydrukowane śpiewniki, A. Morozow polecił rozesłać po wszystkich ważniejszych szkołach teologicz- nych Rosji, co w naszej ocenie było nie do końca trafnym

Wśród naszych propozycji znajdują się duże obrazy do salonu, reprezentacyjne obrazy do biura, wyciszające obrazy do sypialni, obrazy personalizujące wnętrze i nadające mu

f) 25 grudnia Szwedzi przypuszczają ostatni szturm i odchodzą spod murów. Przeor, przekonany o śmierci Kmicica, ujawnia jego prawdziwe nazwisko. 14) Spotkanie Kmicica z

bo w mroku czekam ja niosę światło, bądź spokojny, w obliczu zła pokaż że dobra jesteś godny,.. przestań się bać weź do serca ognia z

[r]

43 Szereg uwag o zainteresowaniach Tokarzewicza, który z pismami Proudhona zapoznawał się pod wpływem Chojeckiego (pisał zresztą o nim w pracy Edmund Chojecki.. Publi­

15 listopada 1916 roku w Vevey jego podróżnicze życie się zakończyło. Został również tutaj pochowany, a jego prochy zostały uroczyście sprowadzone do Polski w 1924 i

Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant (Zaadaptowa³a i opracowa³a Wioletta Hajduk-Gawron). Klucz

Henryk Sienkiewicz zajmuje czołowe i niekwestionowane miejsce w litera- turze polskiej. Dotąd rzadko poruszanym zagadnieniem jest jego recepcja w innych krajach. Przegląd

Po powrocie do Płocka Maćko i Zbyszko dowiadują się, że Jagienka pojechała do Spychowa doglądać umierającego Juranda.. Jadą

Skopiuj i wklej na

Szkic dowodu twierdzenia o prawie równoległoboku, AM II,

Wiem, że w '78 roku byliśmy w Poznaniu i była telewizja i chyba fragmenty „W połowie drogi” [zarejestrowali] i można by się tym zainteresować, bo być może gdzieś to jest.

However, today, in the programs of professional teachers training for musical schools of the vast majority of Ukrainian educational institutions of the artistic direction,

Henryk Sienkiewicz (pseudonim: … …..), powieściopisarz, nowelista, publicysta, krytyk literacki, działacz społeczny.. uczęszczał do gimnazjum