25 marca 2020 r. Geografia klasa 6

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

25 marca 2020 r. Geografia klasa 6

Temat: Europa Południowa – kultura śródziemnomorska, turystyka.

Przeczytaj uważnie temat znajdujący się w e-podręczniku do którego podaję link:

https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa---kultura-srodziemnomorska- turystyka/DvkXJDLSn

Następnie rozwiąż zadania proponowane w e-podręczniku, a następnie sprawdź czy prawidłowo wykonałeś/wykonałaś.

Wykonaj pracę domową – polecenia znajdujące się po podsumowaniu tematu ( w zeszycie przedmiotowym).

Ewa Wieczorek – e-mail: ewelina.alina12@wp.pl

Figure

Updating...

References

Related subjects :