Gdy rodziły się zwierzęta nie można było niczego pożyczać - Jadwiga Karaś - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

JADWIGA KARAŚ

ur. 1936; Karczmiska Drugie

Miejsce i czas wydarzeń Karczmiska Drugie, PRL

Słowa kluczowe projekt Etnografia Lubelszczyzny, kultura ludowa, Karczmiska Drugie, wierzenia o zwierzętach, zakaz pożyczania

Gdy rodziły się zwierzęta nie można było niczego pożyczać

Krowa jak się ocieliła czy świnia jak się oprosiła żeby broń Boże z domu nie wynosić, nikomu nic nie dawać. Jeśli ktoś przyszedł pożyczyć, to już broń Boże wtedy się, nie wolno było w tym dniu nic wydać, bo się nie będzie wiodło. Bo już albo ta krowa będzie chorowała czy świnia czy, tylko trzeba właśnie... A jeśli ktoś ma, miał złe takie zamiary to specjalnie przychodził.

Data i miejsce nagrania 2012-07-27, Karczmiska Drugie

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Justyna Lasota

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :