Wyjazd do Ameryki Północnej w 1980 roku - Józef Grabowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

JÓZEF GRABOWSKI

ur. 1925; Meszno, pow. Lubartów

Słowa kluczowe projekt W poszukiwaniu Lubliniaków, projekt W

poszukiwaniu Lubliniaków. USA 2010, życie codzienne, wyjazd do USA

Wyjazd do Ameryki Północnej w 1980 roku

Jest rok 1980, ja jestem zaproszony przez kolegę, z którym we Francji nawiązaliśmy kontakt. I on przyjechał, znalazł się w Kanadzie jako emigrant i mi przysłał zaproszenie. I ja przyjechałem w 80 roku jako turysta. Miałem dwa miesiące wolnego czasu. Bo dwa urlopy miałem, z jednego roku i z drugiego. I tu właśnie pięćdziesiąt dni przesiedziałem. A na osiem dni przyjechałem tu, do Nowego Jorku, bo zawizowałem sobie z dwukrotnym przekroczeniem granicy. I później się wróciło. Ja musiałem wrócić, bo miałem dzieci, dom i tak dalej. Moje dzieci studiowały przecież.

Jedno poszło do gimnazjum, drugie na studia. Trzeba było tego dopilnować.

Po dziesięciu latach ja przyjechałem dopiero do Stanów Zjednoczonych po raz drugi.

I przedłużyłem sobie pobyt. I w tym czasie postarałem się o pracę. Ja znałem branżę odzieżową i córka mówi: „Tata, nie zmieniaj pracy, swego zawodu”. No i dlatego tu zostałem. I w drugim roku mojego pobytu tu wylosowano Zieloną Kartę. Cztery koperty wysłałem, bo to można było kilka wysyłać o Zieloną Kartę. To ja cztery. To dwie wygraliśmy, córka i ja.

Data i miejsce nagrania 2010-11-28, Nowy Jork

Rozmawiał/a Tomasz Czajkowski

Transkrypcja Marta Tylus

Redakcja Maria Radek

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :