• Nie Znaleziono Wyników

Zachęcam do realizacji wcześniejszych notatek ( kto tego nie zrobił). Sprawdźcie, co powinniście jeszcze uzupełnić. Czekam na Wasze prace!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zachęcam do realizacji wcześniejszych notatek ( kto tego nie zrobił). Sprawdźcie, co powinniście jeszcze uzupełnić. Czekam na Wasze prace!"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Elżbieta Walesiewicz Przedmiot: język polski

Klasa: 3 A

Temat lekcji: Witalizm ekstatyczny : istnienie jako zabawa.

Data lekcji: 05.05.2020 Wprowadzenie do tematu:

Kazimierz Wierzyński to kolejny przedstawiciel grupy Skamander. W jego twórczości, szczególnie w początkowym etapie, widoczna jest zmiana sposobu myślenia o życiu i całkowicie wolna poetycka wyobraźnia. Prezentuje on witalistyczną koncepcję życia, świata, , które przepełnia energia i siła płynące z natury oraz człowieka.

Instrukcje do pracy własnej:

Zapoznaj się z treścią lekcji - link poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/witalizm-ekstatyczny-istnienie-jako-zabawa/D2LZCxmh4

Praca własna:

Napisz notatkę z lekcji ( spójną i logiczną). Wykorzystaj szczególnie realizacje poleceń:

7,9,10,11,12,16. W zakończeniu notatki uwzględnij wiedzą wynikającą z polecenia 17.

Informacja zwrotna:

Zrobić zdjęcie notatek z 05. 05. I 07 .05 i przesłać do 12 maja na adres:

ela.walesiewicz.kontakt@gmail.com

Zachęcam do realizacji wcześniejszych notatek ( kto tego nie zrobił). Sprawdźcie, co powinniście jeszcze uzupełnić. Czekam na Wasze prace!

Przypominam o przeczytaniu tekstu pt.”Panny z Wilka” J. Iwaszkiewicza i „Granicy”

Z. Nałkowskiej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jak stanowczo chrześcijanin powinien sprzeciwić się próbie dokonania transfuzji krwi nakazanej lub aprobowanej przez sąd.. wskazano na możliwość „umknięcia”

Niestety na wykładzie nie opowiadam w ogóle o działkach obliczeniowych i podziale instalacji, jest to zakres dość szczegółowo omówione podczas ćwiczeń oraz

Zasada  sprawiedliwości,  w  doniosłym  dla  jurysprudencji  języku  łacińskim  sprawiedliwość  to  iustitia,  jakkolwiek  od  wieków  poszukuje  istoty  prawa, 

Obejrzyjcie filmik instruktażowy-skopiujcie ten link

Apostołowie usłyszeli jakby szum wiatru i zobaczyli jakby języki ognia, które się rozdzieliły i nad każdym spoczął jeden.. Apostołowie przestali się bać i z odwagą

Genetycznie zasada kadencyjności wywodzi się z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który sformułował ją po raz pierwszy w 1996 r., a następnie rozwijał w

przygotowanie informacji o koronawirusie wywołującym chorobę MERS. Była to epidemia sprzed kilku lat, ale szczęśliwie szybko zakończyła się... Poszukajcie informacji o

Praca własna: Wykonać dla utrwalenia Kartę pracy ( na idzienniku). Informacja zwrotna: wysłać kartę pracy do piątku

The effect of powdery mildew (Erysiphe graminis f. hordei) and leaf rust (Puccinia hordei) on spring barley in New Zealand.. Epidemic development, green leaf area

Djukic and Jones (1997) suggests that two independent measures of mechanical interaction exist: force, which causes translation and torque, which causes rotation around an axis of

Pomoc charytatywna jest wpisana na stałe w działania firmy Supra Brokers.. Traktujemy ją jako przywilej i

Najwięcej jest krów rasy czarno-białej, chociaż jako pierwsza pojawiła się w naszym kraju krowa

The saw tooth vortex of the real flow is in fact the same as the vortex band of the linearized.. fiöwinodél

Poprzez genetyczną magię i analizę statystyczną udało się też stwierdzić, że jednym z protoplastów Syrah jest Pinot Noir. Zanim poznano pochodzenie Syrah po świecie

Przychylam się tu raczej do rozwiązania Wierzbickiej — choć mówienie jest najbardziej typowym środkiem prze- konywania, nie możemy wykluczyć również innych sposobów, więc

Z drugiej zaś Maryja w krzyżowej śmierci swojego Syna dostrzegała zbawczy sens i odwieczny zamysł Boga wobec ludzkości pogrążonej w grzechu i cienistej krainie śmierci (Mt 4,

Dla Norwida był żołnierzem na miarę starożytnych wodzów, stąd też wiersz swój opatrzył autor słowami wielkiego Kartagińczyka, Hannibala – ,,Przysięgę złożoną ojcu aż

Praca własna: Wypełniona karta testu (przesłana na e-maila) plik arkusza kalkulacyjnego. Informacja zwrotna:

Napisz w niej, co jest tematem wiersza i jak został on zrealizowany; gdzie leży tytułowa Arabia Szczęśliwa; w jaki sposób pokazano świat ; na czym polega paradoks ukazany w

Zajęcia rewalidacyjne geografia - czwartek 28.05.2020 klasa VI nauczyciel uczący: Grażyna Drożdżewicz. Zachęcam

Wykonaną pracę podpisz swoim nazwiskiem i prześlij wykonując zdjęcie na

Z dobroci serca nie posłużę się dla zilustrowania tego mechanizmu rozwojem istoty ludzkiej, lecz zaproponuję przykład róży, która w pełnym rozkwicie osiąga stan

pytania ogólne na które odpowiada się „tak” lub „nie”, czyli pytania zaczynające się od