• Nie Znaleziono Wyników

WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"

Copied!
18
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

etap: wojewódzki 09 marca 2017 r. godz. 10.00

Witamy Cię w trzecim etapie konkursu!

W arkuszu opracowanym na etap wojewódzki proponujemy Ci niezwykłą podróż do świata artystów i ich sztuki. Temat przewodni tej części brzmi:

W świecie sztuki - piękno i codzienność

1.Arkusz dzieli się na dwie części – w pierwszej zadania dotyczą artystów i ich dział, w drugiej to Ty będziesz artystą słowa.

2.Przed Tobą zestaw zawierający 18 stron. Zanim przystąpisz do pracy, upewnij się, czy wszystkie strony testu są czytelne. Ewentualną nieczytelność lub brak strony zgłoś komisji.

3.W zadaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest właściwa – trzeba ją zaznaczyć, przekreślając znakiem X odpowiednią literę.

4.Jeżeli przy wyborze się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz inną.

5.W zadaniach otwartych odpowiadaj własnymi słowami, chyba że polecenie stanowi inaczej.

6. Zadania rozwiązuj długopisem lub piórem. Nie używaj ołówka, zmazika ani korektora.

7.Na końcu arkusza znajduje się brudnopis, który nie będzie sprawdzany – jest tylko do Twojej dyspozycji; możesz umieszczać tam swoje notatki.

8. Na rozwiązanie arkusza masz 120 minut.

9.Zachowaj spokój. W tym konkursie nic nie tracisz, zdobywasz za to nowe doświadczenia.

Powodzenia!

Tu wpisz swój kod: ...

Uzupełnia komisja:

Maksymalna ilość punktów 60 100%

Ilość uzyskanych punktów

cz.

testowa wypraco-

wanie Czytelny podpis osoby

sprawdzającej

(2)

Artyści i ich poczucie piękna

Przeczytaj fragment artykułu Beaty Sadkowskiej, a następnie przyjrzyj się fotografiom współczesnego artysty – Jacka Dehnela. Na ich podstawie odpowiedz na poniższe pytania.

Homo1dandys?

Wybór dandyzmu jako formy realizacji pragnienia ekspresji wiąże się (...) z indywidualnymi skłonnościami artystów. Specyficzne predyspozycje do tego konieczne to wysoki stopień samouwielbienia, postrzegania świata, w którym się żyje, jako obcego, nawet wrogiego, gdzie nie przygotowano dla twórcy miejsca stosownego do jego wymogów oraz, wynikające z nadwrażliwości estetycznej, cierpienie z powodu szpetoty, jaką ten świat tak hojnie oferuje.(...) Świat zewnętrzny, wrogi, jawi się dandysowi w postaci chaosu. Przezwyciężyć go można tylko poprzez skonstruowanie własnego ładu, harmonii. Temu, co odczuwa się jako bezsens, trzeba przeciwstawić sens własnego istnienia. Nieautentyczność pokonać autentyzmem. Świat realny, ten, z którym trudno sobie poradzić, jest dla dandysa złudą. Istnieje tylko ten świat, który on sam jest w stanie stworzyć. Stąd tyle światów, ilu twórców.(…)

Potrzeba admiracji2 stanowi próbę rekompensaty3, jednak bezskuteczną, jaką bowiem może mieć wartość poklask tłumu, w gruncie rzeczy pogardzanego. Dandys nosi swój świat w sobie. Dandyzm jest jedną z form walki o sens jednostkowego życia, o ocalenie własnego świata, o swój autentyzm.

(...) Autentyzm dandysa to życie budowane jak literatura i to zależnie od miary talentu:

w wykonaniu jednych staje się dramatem, u innych tylko kiepskim, czwartorzędnym melodramatem - ale jest jedyną prawdą twórcy. Dla dandysa fikcją, pozorem życia, stratą czasu albo wręcz degradacją życia jest codzienność, zgubny i niszczący kołowrót, pogoń za pieniądzem, zmieniająca człowieka w trybik gigantycznej machiny. Bowiem istnieją dla niego - chociaż to brzmi paradoksalnie - kategorie wyłącznie eschatologiczne4. Nawet sposób wiązania krawata staje

1Homo – z łac. człowiek.

2 admiracja- podziw.

3rekompensata – wynagrodzenie, szczególnie strat poniesionych przez kogoś, wyrównanie szkód, wynagrodzenie krzywd.

4 eschatologia - dział teologii chrześcijańskiej traktujący o tzw. rzeczach ostatecznych człowieka, jak i świata (śmierci, końcu świata).

(3)

się wówczas cząstką ocalenia, zbawienia, demonstracją wewnętrznego sensu, wyrazem opozycji dwóch światów.(…)

Nadwrażliwy estetycznie, jest dandys prawdziwym kapłanem sztuki. Żywi kult piękna całkowicie bezinteresowny. Dandys pojmuje życie jako realizację piękna, nie szukając żadnych zysków materialnych z tytułu swego powołania. (...) Dla dandysa celem jest kultywowanie sztuki w sobie samym.(...) Dzieło przez siebie stworzone sam reżyseruje, wzbogaca o scenografię, siebie kreuje na bohatera. (...) Nie daruje sobie zmarnowania żadnego talentu ani żadnej okazji do przeżyć, które mogłyby go wzbogacić. Wszystkie przeżycia są wartościowe - dobro i zło, radość na równi z cierpieniem, nawet choroba, jeżeli zwiększa liczbę punktów widzenia. Dandys to smakosz - nie oprze się pokusie wiecznego próbowania, nieustannego sprawdzania. (...) Dandys - nawet gdy jest sam - żyje, obliczając gesty na zewnątrz. Kpi z filistra5, lubi go bulwersować.

Bożena Sadkowska, „Miesięcznik Literacki” 1972.

http://literackie-skarby.blogspot.com/2012/09/schulzowskie-ogrody-i-proustowskie.html

źródło: http://biblioteka.morawica.prv.pl/2009-02-05.htm

Jacek Dehnel – urodzony w 1980 roku w Gdańsku polski pisarz, poeta, tłumacz, malarz. Laureat licznych konkursów poetyckich, m.in. Nagrody Kościelskich, Paszportu Polityki za rok 2006 w kategorii literatura. W listopadzie 2008 roku otrzymał od Rady Języka Polskiego tytuł Honorowego Ambasadora Polszczyzny. Czterokrotnie nominowany do Literackiej Nagrody Nike.

Odznaczony brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Mieszka w stylowym mieszkaniu w kamienicy w Warszawie.

5 filister – człowiek mentalności mieszczańskiej; ograniczony, małostkowy, pozbawionego większych ambicji. Konflikt między artystą a filistrem był często wykorzystywanym motywem w poezji młodopolskiej.

(4)

1.Na podstawie tekstu Beaty Sadkowskiej i fotografii Jacka Dehnela napisz, kim jest dandys.

(Co jest dla niego ważne, jak traktuje świat, życie) Nie cytuj. [2p.]

...

...

...…..

2. Jaką rolę pełni piękno w życiu dandysa? Odpowiedź uzasadnij. [1p.]

...

...

3.Przyjrzyj się fotografii Jacka Dehnela i napisz, dlaczego można nazwać go współczesnym dandysem. [2p.]

...

...

...……...

………....

Dandysem zapewne można nazwać również Salvadora Dalego – hiszpańskiego malarza żyjącego w latach 1904 – 1989. Jego niewielkich rozmiarów obraz pt. Płonąca żyrafa powstał w czasie, gdy w Hiszpanii toczyła się krwawa wojna domowa. To właśnie dzieło Dalego stało się inspiracją dla polskiego poety, który do historii literatury przeszedł jako piewca brzydoty. Przed Tobą (zapewne znany Ci) wiersz Stanisława Grochowiaka pt. Płonąca żyrafa. Przyjrzyj się reprodukcji obrazu, przeczytaj uważnie wiersz, a następnie odpowiedz na pytania zamieszczone poniżej.

Stanisław Grochowiak Płonąca żyrafa

Tak To jest coś

Biedna konstrukcja człowieczego lęku Żyrafa kopcąca się tak pomaleńku Tak

To jest coś

Coś z tamtej ściany z aspiryny i potu

(5)

Ta mordka podobna do roztrzaskanego kulomiotu Tak

To jest coś

Czemu próchniejecie od brody do skroni Jaki wam ząbek w pustej czaszce dzwoni Tak

To jest coś

Coś co nas czeka Użyteczne i groźne Jak noga

Jak serce

Jak brzuch i pogrzebacz

Ciemna mogiła człowieczego nieba Tak

To jest coś Salvador Dali, Płonąca żyrafa, 1936-1937r.

O wiersz ja ten piszę Sobie a osłom

Dwom zreumatyzowanym Jednemu z bólem zęba Oni go pojmą

Tak To jest coś Bo życie Znaczy:

Kupować mięso Ćwiartować mięso Zabijać mięso Uwielbiać mięso Zapładniać mięso Przeklinać mięso Nauczać mięso i grzebać mięso I robić z mięsa I myśleć z mięsem I w imię mięsa Na przekór mięsu Dla jutra mięsa Dla zguby mięsa

Szczególnie szczególnie w obronie mięsa A ONO SIĘ PALI

Nie trwa Nie stygnie

Nie przetrwa i w soli Opada

(6)

I gnije Odpada I boli Tak To jest coś

Menuet z pogrzebaczem (1958)

4.W centralnym punkcie obrazu widzimy ogromną postać kobiety. Zwróć uwagę na jej postawę - zwłaszcza na ułożenie rąk i nóg. Jak sądzisz, co symbolizuje taka sylwetka? Jaka jest kondycja przedstawionej postaci? [2p.]

...

...

...

...

...

...

5.Spośród niżej podanych fragmentów wiersza S. Grochowiaka wybierz ten, który najpełniej opisuje pierwszoplanową postać kobiety. [1p.]

a)Biedna konstrukcja człowieczego lęku;

b)Ta mordka podobna do roztrzaskanego kulomiotu;

c)Coś co nas czeka;

d)A ONO SIĘ PALI.

6.Jak sądzisz, czy tytułowa płonąca żyrafa ma szansę otrzymać pomoc od otaczających ją postaci?

Swoje wnioski zapisz poniżej. [2p.]

...

...

...

...

(7)

Artyści to ludzie, którzy lubią szokować, zaskakiwać, ważna jest dla nich oryginalność. Do takich należał Bruno Jasieński (1901-1938) – jeden z głównych przedstawicieli polskiego futuryzmu (kierunku odrzucającego tradycję i dawne osiągnięcia kultury, gloryfikującego współczesną mu cywilizację techniczną). Poeta ten tworzył w trzech językach: polskim, rosyjskim i francuskim.

Przeczytaj jeden z najsłynniejszych wierszy tego awangardowego artysty, a następnie wykonaj zadania.

Bruno Jasieński

But w butonierce6

Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach, Teraz jestem słoneczny, siebiepewny i rad.

Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach, Stawiam kroki milowe, zamaszyste, jak świat.

Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstach, Bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed.

Mijam strachy na wróble w eleganckich windhorstach7, Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im pled.

W parkocieniu krokietni8 — jakiś meeting9 panieński. Tytus Czyżewski, Portret Brunona Jasieńskiego 1920r.

Dyskutują o sztuce, objawiając swój traf.

One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński, Bezpowrotnie umarli i Tetmajer10 i Staff11.

One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą.

Poezyjność, futuryzm12 — niewiadoma i X.

Chodźmy biegać, panienki, niech się główki oświeżą — Będzie lepiej smakować poobiedni jour-fixe13.

6butonierka - dziura od guzika w klapie marynarki, żakietu, będąca miejscem wkładania kwiatu itp.

7windhorst - (z ang.) damski słomkowy kapelusz o szerokim rondzie.

8krokietnia – boisko do gry w krokieta.

9meeting - (z ang.) spotkanie.

10Kazimierz Przerwa-Tetmajer - (1865-1940) poeta, powieściopisarz, nowelista, dramaturg. Twórca nastrojowej poezji dekadenckiej (pesymistycznej, przesączonej biernością i apatią) końca XIX w. Zasłynął jako autor zmysłowych erotyków oraz popularyzator twórczości i kultury góralskiej.

11Leopold Staff - (1878-1957) poeta, tłumacz, eseista. Przedstawiciel klasycyzmu.

12futuryzm - kierunek w literaturze i sztuce początku XX w. buntujący się przeciw normom życia społecznego, tradycji kultury i tradycyjnym formom sztuki.

13jour-fixe -(z franc.); przest. przyjęcie towarzyskie odbywające się w określonym dniu tygodnia.

(8)

Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny, Zafurkotał na wietrze trzepocący gdzieś szal.

Pojechała mi bajka poza góry doliny I nic jakoś mi nie żal, a powinno być żal...

Tak mi dobrze, tak mojo, aż rechoce się serce.

Same nogi mnie niosą gdzieś — i po co mi, gdzie?

Idę młody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE, Tym co za mną nie zdążą echopowiem: — Adieu14! —

But w butonierce (1921)

7.Na podstawie wypisanych w tabeli cytatów scharakteryzuj podmiot liryczny. Uzupełnij tabelę, interpretując podane fragmenty. Do każdego podaj inną cechę. [2p.]

CYTAT CECHA

Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach

Wszystkim kłaniam się pięknie i poprawiam im pled.

Bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed

Idę młody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE

8.Fragment utworu: One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński, || Bezpowrotnie umarli i Tetmajer i Staff - świadczy o tym, że: [1p.]

a) podmiot liryczny należy do pokolenia poetów debiutujących pod koniec XIX wieku;

b) podmiot liryczny nie rozumie poezji Tetmajera i Staffa;

c) podmiot liryczny zapowiada początek nowej epoki literackiej;

d) podmiot liryczny chce tworzyć wiersze podobne do utworów Tetmajera i Staffa – swoich poprzedników.

9.Świat oglądany oczami podmiotu lirycznego jest: [1p.]

a) pełen obcych wzorców;

b) w ciągłym ruchu;

c) zagubiony w nowoczesności;

d) skostniały.

14adieu - (z franc.) forma pożegnania; bądź zdrów, do widzenia, żegnaj.

(9)

10.Neologizmy występujące w wierszu ukazują skłonność poety do: [1p.]

a) eksperymentowania z językiem;

b) przejaskrawiania sytuacji;

c) poetyzowania;

d) zaciemniania sensów.

11. Korzystając z przypisów oraz interpretując postawę podmiotu lirycznego, napisz jak rozumiesz tytuł. Co wyraża, jaką pełni funkcję? [2p.]

………

………

………

………

……….

Ja - odbiorcą i twórcą sztuki

Przed Tobą druga cześć arkusza.

Artyści słowa to ludzie sprawnie posługujący się językiem. Sprawdź, na ile Ty jesteś artystą słowa.

Wykonaj zadania z nauki o języku.

12. Lew Tołstoj powiedział: Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażania się uczuciami innych ludzi. Sentencję tego rosyjskiego artysty przekształć (zachowując jej sens) w zdanie złożone. [2p.]

………

………

………

13. Od bezokolicznika użytego przez poetę utwórz wszystkie możliwe formy imiesłowów.

W miejscach form, których nie da się utworzyć, postaw kreskę. [1p.]

(10)

bezokolicznik imiesłów przymiotnikowy czynny

imiesłów przymiotnikowy bierny

imiesłów przysłówkowy współczesny

imiesłów przysłówkowy uprzedni polegać

14.Napisz, jakimi częściami mowy są podane wyrazy. Określ ich funkcję składniową w wypowiedzi L. Tołstoja. [2p.]

wyraz część mowy funkcja składniowa

działanie na zdolności

15. Narysuj wykres podanego zdania, nazwij zdania składowe. [3p.]

W języku polskim istnieje przymiotnik sztuczny, który pochodzi od rzeczownika sztuka, jednak przymiotnik ten jest używany w innych znaczeniach, gdyż w odniesieniu do sztuki używa się przymiotnika artystyczny.

16.Do każdego z podanych związków frazeologicznych wybierz i dopisz w wyznaczonym miejscu synonimiczny związek z ramki. Np. zrywać boki – pękać ze śmiechu. [2p.]

porosnąć w pierze, wystrychnąć na dudka, mieć po dziurki w nosie, przemawiać jak dziad do obrazu; nie zasypiać gruszek w popiele, po ptakach, spalić na panewce, wystawić kogoś do wiatru, mieć po dziurki w nosie, rzucać słowa na wiatr.

a) wpuścić kogoś w maliny -...…

b) rzucać grochem o ścianę - ...………..

(11)

c) obiecywać gruszki na wierzbie – ………...…

d)po herbacie - ……….………...

17. W podanych szeregach podkreśl formę poprawną. [1p.]

a) epopei, epopeji, epopeii;

b) Ziemii, ziemi, ziemii;

18. Zapisz poprawną formę dopełniacza podanych rzeczowników. [1p.]

a)Bruno - ………

b)muzea - ……….

19.Zapisz poprawną formę wołacza podanych rzeczowników: [1p.]

a) Pola - ………..

b) brzusio - ………..

W literackim świecie panuje ogólna zasada mówiąca o tym, że aby pisać, trzeba czytać. Przed Tobą zadania dotyczące znajomości i rozumienia literatury.

20.W eseju pt. Kamień z katedry Zbigniew Herbert ukazuje piękno architektury (wpisz nazwę stylu architektonicznego) …………..……….. . [1p.]

21.Dlaczego w opowiadaniu S. Mrożka pt. Muzeum ojciec zabrał dziecko do muzeum? [1p.]

………..

22.Podaj tytuł dzieła sztuki przywołanego przez J. Iwaszkiewicza w opowiadaniu pt. Ikar [1p.]

………..

23.Co czytał Skawiński – bohater Latarnika H. Sienkiewicza. [1p.] ………..

Zanim przystąpisz do napisania wypracowania proponujemy Ci lekturę fragmentu książki podróżnika - Wojciecha Cejrowskiego, miłośnika sztuki, którego przemyślenia być może wprawią Cię w nastrój pomocny w pisaniu pracy. Przeczytaj poniższy tekst, poddaj go refleksji, a następnie wykonaj zadania.

(12)

Każdego kiedyś zatrzyma jakiś obraz

Zwiedzanie Europy i udomowionej części Ameryki zostawiam sobie na czas starości. Na razie chcę robić to, czego człowiek stary nie będzie już w stanie zrobić. Reszta niech czeka. Europa niech czeka. Wielkie metropolie też. Wszędzie tam, gdzie da się dotrzeć na wózku inwalidzkim, pojadę dopiero wtedy, kiedy nie będę już mógł poruszać się bez wózka. Póki dość sił, preferuję dzicz.

Wyjątek od tej reguły stanowią wybrane galerie sztuki - mieszczą się, niestety, zawsze w wielkich miastach. Zostawianie ich na starość nie ma sensu, bo wtedy oko już nie rozezna wszystkich szczegółów ani subtelności koloru, a sfatygowana percepcja nie podoła Sztuce.

Podziwianie malarskiego kunsztu minionych pokoleń to zadanie młodości, bo trzeba mieć czynne i chłonne wszystkie zmysły. Trzeba też - obowiązkowo! - zapłodnić młody umysł i serce pięknem, by potem samemu mieć zdolność tworzenia piękna dla innych. Robiąc to dopiero na emeryturze, czyli po pracy, zachowujemy się jak samoluby - wtedy można sobie jeździć po galeriach i odświeżać wspomnienia - przedtem należało jednak dać coś światu. Pozostawić własną odrobinę piękna. Żeby być do tego zdolnym, trzeba w młodości wykształcić wrażliwość, a temu służą galerie. Brzmi nudno, wiem, ale tylko do pierwszego zachwycenia jakimś dziełem.

Do pierwszego zachwycenia, które zatrzymuje nasz marsz przez korytarze muzeum. Każdego kiedyś zatrzyma jakiś obraz. A potem człowiek szuka tego zachwycenia, wypatrując następnych obrazów. Najpierw podobnych do pierwszego, a potem po prostu pięknych.

Mnie zachwyciły holenderskie. Za to nie cierpię Francuzów, ze szczególnym wskazaniem na impresjonistów - brrr, pacykarstwo. Uspokajają mnie obrazy angielskie, włoskie są zbyt słodkie, niemieckie z kolei wykluczone z powodu braku fantazji i humoru. Nie musisz być snobem, nie musisz ulegać modzie. Oglądanie malarstwa wyzwala, bo możesz sobie zupełnie spokojnie pozwolić na każdy gust. Nikt nie będzie miał odwagi zakwestionować twojego wyboru, bo... skoro coś wisi w muzeum, to twój wybór może być co najwyżej ekscentryczny, ale nigdy zły.

Wjeżdżam więc często w sam środek jakiejś snobistycznej miejscowości, siedzę tam kilka dni i jak galernik na galerze nie oglądam świata poza wnętrzem mojej wybranej gallery.

(Na przykład Tate Gallery w Londynie; albo Marne Gallery w Izraelu - jeśli taka jest).

Jako dwudziestolatek pojechałem na tydzień do Paryża tylko po to, by zwiedzać Luwr. Przez cały tydzień, sala po sali. Nikt ze znajomych nie potrafił zrozumieć, jak to możliwe, że po tygodniowym pobycie w Paryżu nie widziałem wieży Eiffla. Wieża duża -zdołam ją jeszcze dojrzeć jako emeryt, nawet bez szkieł.

(13)

W Petersburgu też byłem tydzień i zwiedziłem jedynie Ermitaż. Jedynie? Aż! Aż! Aż!

Najpierw całość. Następnego dnia wybrane ekspozycje ponownie. Dnia trzeciego wybrane sale.

Wreszcie wybrane obrazy. Ostatni dzień pobytu spędziłem na studiowaniu wszystkich obrazów wszystkich Bruegelów. To moje ulubione malarstwo - dużo się dzieje, na wielu planach, dzieje się z humorem i jest opowieścią o ludziach, podobnie jak „Boso przez świat" jest opowieścią o ludziach, a nie o przyrodzie, zwierzętach, kwiatkach w wazonie czy innej martwej naturze.

Wojciech Cejrowski, Podróżnik WC. 2010

24.Wojciech Cejrowski uważa, że zwiedzanie galerii to zadanie młodości. Zgadzasz się z jego opinią? W swojej odpowiedzi odwołaj się do dwóch argumentów podróżnika. [2p.]

...

...

………

...

25. Jak, w kontekście całego akapitu, rozumiesz słowa: Oglądanie malarstwa wyzwala, bo możesz sobie zupełnie spokojnie pozwolić na każdy gust. [1p.]

...

...

………...……...

...

Bądź artystą!

Napisz pracę o charakterze argumentacyjnym na jeden z zaproponowanych tematów. Pamiętaj, że oceniana będzie przede wszystkim Twoja kreatywność, lekkość pióra (pozostałe kryteria wyszczególniono w tabeli zamieszczonej przed brudnopisem). [22p.]

1. Dajcie mi muzeum, a ja je wypełnię powiedział Pablo Picasso. A Ty, czym, jak wypełniłbyś muzeum, do którego chętnie chodziliby Twoi rówieśnicy? Napisz pracę nie krótszą niż połowa wyznaczonego miejsca.

2. Wojciech Cejrowski napisał: Każdego kiedyś zatrzyma jakiś obraz. A potem człowiek szuka tego zachwycenia, wypatrując następnych obrazów. Najpierw podobnych do pierwszego, a potem po prostu pięknych. A Ciebie zatrzymał już jakiś obraz? Co Cię w nim zachwyciło?

Czym jest dla Ciebie piękno? Otaczasz się nim? Napisz pracę nie krótszą niż połowa wyznaczonego miejsca.

(14)

Wybrany temat (wpisz numer): ………

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(15)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(16)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(17)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(18)

Wypełnia sprawdzający:

KRYTERIUM PUNKTY

TREŚĆ [8,6,4,2,0]

KOMPOZYCJA [2,1,0]

POPRAWNOŚĆ STYLISTYCZNA I JĘZYKOWA [6,4,2,0]

ORTOGRAFIA [3,2,1]

INTERPUNKCJA [2,1,0]

ESTETYKA [1,0]

RAZEM:

Brudnopis

Cytaty

Powiązane dokumenty

W zdaniu Tą tajemnicą jest czas podkreślony wyraz pełni funkcję A. Gigi zaczął bardzo odczuwać brak Momo, bo jego opowieści nie były już uskrzydlone, mimo że nadal

Na podstawie odpowiedzi Andrzeja Maleszki na trzecie pytanie sformułuj zasady, którymi powinien kierować się młody widz, aby w ocenie filmu nie ulec manipulacji..

Dokończ zdanie, wypisując z wiersza te sformułowania, których używa się w języku polskim, by podkreślić, że ktoś lub coś jest zbędne.. Kolejne odpowiedzi

Mając na względzie słowa księdza Józefa Tischnera, przedstaw przykład tekstu literackiego, w którym spotkanie dwóch bohaterów stało się punktem kulminacyjnym opowieści lub

WIEDZA NA TEMAT KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zadanie 10.. On the Plains of Abraham

Na podstawie wiedzy własnej i obowiązującej lektury rozstrzygnij, która informacja dotycząca Zakonu Krzyżackiego jest PRAWDZIWA [P], a która FAŁSZYWA [F].. Właściwą odpowiedź

(0-6) Kto jest kim? Dopisz pseudonimy, imiona i nazwiska do charakterystyki wybranych bohaterów Kamieni na szaniec. a) Piegowaty blondyn o wiecznie rozwichrzonej czuprynie;

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje

(…) Amisze mają własną szkołę – jednoizbowy budynek, w którym najwyższe wykształcenie osiąga się po ośmiu latach – więcej nie jest ani wymagane, ani wskazane. Widzę

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018.. Strona 1

a) Określenie dziadek przylgnęło do późniejszego naczelnika państwa polskiego za sprawą wieku. francuskim) przez wiele wieków. Dowódca był dla żołnierzy po

składniowe (nie więcej niż trzy błędy interpunkcyjne – 10 punktów); rozumienie interpunkcji ze względu na jej. funkcje składniowe (nie więcej niż

(0-2) Przywołane przez Witolda Pileckiego słowa: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” są parafrazą cytatu…. a) Tomasza

……….. b) „…zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się cezara z oznajmieniem, że nic nie straci ze

Wykorzystaj wiedzę dotyczącą zarówno formy utworu, jak i jego treści (jaka jest forma osobowa narracji?, z czym wiążą się dwie konsekwencje wyboru takiej

WIEDZA NA TEMAT KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zadanie 10.. The Statue

Bezczyn jest wynikiem brudnego egoizmu lub skutkiem powierzchownego rozumowania: jeżeli dwa, trzy razy w życiu sparzyłem się w swych porywach, wolę nic nie

Błogosławiony trud, Z którego twórczej mocy Powstaje taki but Wśród takiej srebrnej nocy.. Boże obłoków, Boże rosy, Naści z mej dłoni dar obfity, Abyś

b) Wyliczenie opóźnia pojawienie się refleksji; wzmacnia efekt bezinteresownego zachwytu pięknem przyrody; prezentuje kolejność poetyckiego spojrzenia, przypominającego

„wynaturzone” wzorce estetyki. Odpowiedzi mogą być bardzo subiektywne. Punktujemy odpowiedzi znajdujące uzasadnienie w treści wiersza. wartości dobra, prawdy i piękna

Przedstaw również swoje refleksje i ustosunkuj się do sądu Tadeusza Sobolewskiego -„«Będzie piękny dzień, chce

Wpisz do tabeli nazwę kompleksu leśnego (spośród podanych), który znajduje się w podanej krainie geograficznej oraz uzupełnij numer, którym oznaczono krainę na mapie (zał.