Wyniki Etapu III - V Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego - CZĘŚĆ PISEMNA

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Wyniki Etapu III - V Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego - CZĘŚĆ PISEMNA

Lp. Powiat Gmina Klasa Nazwa szkoły imię ucznia Nazwisko

ucznia

Liczba uzyskanych

punktów

imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli 1. starachowicki Starachowice 7

Szkoła Podstawowa nr 9 im.

Partyzantów Ziemi Kieleckiej w

Starachowicach Hanna Adamus 59,5 Urszula Kandyba

2. buski Tuczępy 7

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w

Zespole Placówek Oświatowych w Tuczępach

Sylwia Andrejas 63 Katarzyna Łabęcka

3. skarżyski Skarżysko-

Kamienna 7 Prywatna Szkoła Podstawowa

w Skarżysku-Kamiennej Igor Balikowski 67,5 Agnieszka Rykowska

4. m. Kielce

Kielce

7

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w

Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach

Piotr Bąkowski 68,5 Krzysztof Jurkiewicz

5. konecki Końskie 7 Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Stanisława Staszica w Końskich

Dominika Białecka 45 Ireneusz Sęga

6. sandomierski Sandomierz 7 Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Mikołaja Kopernika w

Sandomierzu Weronika Bielecka 61 Monika Wojtoń

7. Staszowski Połaniec 7 Szkoła Podstawowa im.

Tadeusza Kościuszki w

Połańcu Bartosz Bodulski 79 Dorota Szałach

8. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa nr 27 im.

Krzysztofa Kamila

Baczyńskiego w Kielcach Kacper Bryk 72 Emilia Łagowska

(2)

9. Ostrowiecki Ostrowiec Św. 6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowcu

Świętokrzyskim

Krzysztof Cichocki 69,5 Małgorzata Perkowska 10. kielecki Miedziana Góra 7 Szkoła Podstawowa w Ćmińsku Aleksandra Ciołak 55 Małgorzata Lasek 11. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 8 im.

Wojska Polskiego w Kielcach Karolina Domoń 77 Urszula Szrek 12. skarżyski Bliżyn 6 Szkoła Podstawowa im. gen.

Stanisława Maczka w Bliżynie Hubert Dziubiński 57 Magdalena Jaworska

13.m. Kielce Kielce 7

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w

Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach

Hanna Fijołek 73 Krzysztof Jurkiewicz

14. m. Kielce Kielce I OSM

II st.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole

Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego

w Kielcach

Krystyna

Marianna Fontana 51 Marta Dudzik

15. kielecki Strawczyn 7 Szkoła Podstawowa w Rudzie

Strawczyńskiej Kinga Frączek 63 Iwona Toporek

16. staszowski Staszów 6 Publiczna Szkoła Podstawowa 3 im. Hieronima Łaskiego w

Staszowie Filip Głodo 69 Aleksandra Darowska

17. starachowice Pawłów 7

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Dąbrowie Gabriela Góźdź 67 Paulina Sikotra

18. buski Pacanów 7

Szkoła Podstawowa im.

Kornela Makuszyńskiego w

Pacanowie Maciej Gręda 79 Sylwia Woźniczka

19. ostrowiecki Ostrowiec Św. 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego w

Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu

Świętokrzyskim

Mateusz Guliński

66 Małgorzata Czaja

(3)

20. m. Kielce Kielce 7

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w

Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach

Julia Jamska

68,5 Krzysztof Jurkiewicz 21. starachowicki Starachowice 7 Szkoła Podstawowa nr 11 im.

mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w

Starachowicach Natalia Kamińska 64 Agnieszka Jasztal

22. kielecki Sitkówka-Nowiny 7 Szkoła Podstawowa im. Orląt

Lwowskich w Nowinach Aleksandra Kasprzycka 57,5 Ilona Przybysławska

23.m. Kielce Kielce 7

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w

Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach

Artur Kinsman

71,5 Krzysztof Jurkiewicz

24. staszowski Staszów 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Aleksandra

Julia Kmiecik 70,5 Agnieszka Barańska

25. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa nr 28 im.

Żołnierzy 4pp "Czwartaków" w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach

Natalia Kowalczyk

53 Beata Dulnik

26. ostrowiecki Ostrowiec Św. 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowcu

Świętokrzyskim Maja Kowalska

65 Lucyna Zybała

27. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im.

Bohaterów Warszawy w Kielcach

Julia Kozioł

60 Anna Wiatkowska

28. m. Kielce Kielce 7 I Społeczna Szkoła

Podstawowa im. Mikołaja Reja

w Kielcach Maksym Kozubek

64,5 Agnieszka Pawłowska 29. sandomierski Sandomierz 7 Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Mikołaja Kopernika w

Sandomierzu Anna Krasoń

59 Monika Wojtoń

(4)

30. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 33 im.

Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

Michał Księski

78

Elżbieta Nieściur

31. m. Kielce Kielce 6

Szkoła Podstawowa nr 28 im.

Żołnierzy 4pp "Czwartaków" w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach

Malwina Kucharska 65 Artur Kałuża

32. m. Kielce Kielce 7 I Społeczna Szkoła

Podstawowa im. Mikołaja Reja

w Kielcach Maria Ewa Kuczyńska 72 Martyna Pacia

33. buski Busko-Zdrój 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w

Busku-Zdroju Kamil Filip Kumor 51 Anna Kurzeja

34. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 34 im.

Adama Mickiewicza w Kielcach Oliwia Kupiec 69,5 Danuta Szymbor

35. konecki Końskie 7 Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w

Modliszewicach Mikołaj Laszczyk 71 Magdalena Szmeiduch

36. m. Kielce Kielce 7

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w

Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach

Oskar Leksa 67 Krzysztof Jurkiewicz

37. m. Kielce Kielce 6 Szkoła Podstawowa nr 33 im.

Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

Natalia Lonty 70 Anna Martyn

38. starachowicki Starachowice 7

Szkoła Podstawowa nr 9 im.

Partyzantów Ziemi Kieleckiej w

Starachowicach Michał Loranty 63,5 Urszula Kandyba

39. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 8 im.

Wojska Polskiego w Kielcach Maciej Majcher 59,5 Justyna Kuśtowska 40. skarżyski Skarżysko-

Kamienna 6 Prywatna Szkoła Podstawowa

w Skarżysku-Kamiennej Michał Majewski 69 Karina Sekuła

(5)

41. m. Kielce Kielce 6

Szkoła Podstawowa nr 28 im.

Żołnierzy 4pp "Czwartaków" w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach

Alicja Mężyk 69 Artur Kałuża

42. m. Kielce Kielce 5 Szkoła Podstawowa nr 12 im.

Bohaterów Westerplatte w

Kielcach Maksym Miernik 68 Michał Dyląg

43. kielecki Łopuszno 7 Szkoła Podstawowa im. Jana

Pawła II w Łopusznie Bartłomiej Mogielski 76,5 Katarzyna Korska 44. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Marii Konopnickiej w Kielcach Franciszek Mularczyk 52,5 Elida Kaczmarczyk

45. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa nr 9 im.

Adolfa Dygasińskiego w

Kielcach Kacper Nowak 60,5 Agata Włosińska

46. starachowicki Starachowice 7 Szkoła Podstawowa nr 13 im.

Kornela Makuszyńskiego w

Starachowicach Jakub Nowakowski 63 Anna Sepioło

47. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 27 im.

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach

Alicja Nowicka 67 Emilia Łagowska

48. ostrowiecki Ostrowiec Św. 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowcu

Świętokrzyskim Iga Okoń 54 Aneta Kruszyńska

49. kielecki Morawica 7 Zespół Szkół im. ks. Piotra

Ściegiennego w Bilczy Alicja Owczarczyk 59 Aleksandra Machulska 50. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 27 im.

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach

Gabriela Patyńska 54,5 Monika Wika

51. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa nr 28 im.

Żołnierzy 4pp "Czwartaków" w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach

Natalia Pawlik 61,5 Artur Kałuża

52. konecki Końskie 7 Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Emilii Plater w Końskich Jakub Persona 78 Anna Kaczmarska

(6)

53. opatowski Opatów 7 Szkoła Podstawowa nr 1

Opatowie Aleksandra Porydzaj 75,5 Anna Przygoda

54. starachowicki Pawłów 7

Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika

"Ponurego" w Rzepinie Oskar Pożoga 65,5 Agnieszka Żur 55. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 22 im.

Generała Stanisława Maczka w

Kielcach Julia Pryt 56,5 Daria Sobocińska-

Margiel

56. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 9 im.

Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

Michał Rejdak 68,5 Ewa Dziuba

57. kielecki Raków 7 Szkoła Podstawowa w

Ociesękach Kamil Rogoziński 76 Justyna Dziarmaga

58. starachowicki Starachowice 7 Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Jana Kochanowskiego w

Starachowicach Michał Rokita 63,5 Monika Wierzbicka

59. m. Kielce Kielce 7 I Społeczna Szkoła

Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach

Jakub Jacek Rybak 73 Agnieszka Pawłowska

60. ostrowiecki Ostrowiec

Świętokrzyski 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w

Ostrowcu Świętokrzyskim Wiktoria Sadowska 72 Barbara Kosikowska

61. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa im. św.

Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w

Kielcach

Jan Sarba 75 s. Beata Drożdż

62. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa nr 27 im.

Krzysztofa Kamila

Baczyńskiego w Kielcach Jakub Siekański 66,5 Emilia Łagowska

63. m. Kielce Kielce 7

Szkoła Podstawowa im. św.

Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w

Kielcach

Wojciech Sieradzan 75,5 s. Beata Drożdż

(7)

64. ostrowiecki Ostrowiec Św. 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowcu

Świętokrzyskim

Jan Skowron 58,5 Małgorzata Perkowska

65. staszowski Połaniec 7

Szkoła Podstawowa im.

Tadeusza Kościuszki w

Połańcu Kacper Słopiecki 63 Dorota Szałach

66. jędrzejowski Jędrzejów 7 Szkoła Podstawowa nr 5 w

Jędrzejowie Zuzanna Smorąg 67 Anna Jakubas

67. buski Busko - Zdrój 7 Publiczna Szkoła Podstawowa

nr 3 w Busku-Zdroju Piotr Sobowski 66 Joanna Bucka

68. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 34 im.

Adama Mickiewicza w Kielcach Dominika Sówka 63,5 Magdalena Cieślikiewicz

69. m. Kielce Kielce 7 I Społeczna Szkoła

Podstawowa im. Mikołaja Reja

w Kielcach Maja Staszczyk 68,5 Martyna Pacia

70. m. Kielce Kielce 6 Szkoła Podstawowa nr 25 im.

Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

Sebastian Stodulski 63,5 Karolina Miernik 71. końskie Końskie 7 Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Emilii Plater w Końskich Jakub Struzik 75 Justyna Kołodziej

72. starachowicki Pawłów 6

Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika

"Ponurego" w Rzepinie Maciej Szewczyk 56 Agnieszka Żur

73. m. Kielce Kielce 7

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja

w Kielcach Olga Walczyszyn 72 Martyna Pacia

74. sandomierski Sandomierz 7 Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Mikołaja Kopernika w

Sandomierzu Filip Walicki 82,5 Monika Wojtoń

75. starachowicki Starachowice 5 Szkoła Podstawowa nr 13 im.

Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach

Jacek Waszka 70 Rafał Cichocki

(8)

76. ostrowiecki Ostrowiec

Świętokrzyski 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza

w Ostrowcu Świętokrzyskim Bartosz Wieczorek 74 Julita Klepacz

77. kazimierski Kazimierza Wielka 7 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

Gabriela Wieczorek 63 Ewelina Sambór

78. skarżyski Skarżysko-

Kamienna 7

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych w Skarżysku-

Kamiennej

Julia Wilga 64 Joanna Jaworska-

Kowalczyk

79. m. Kielce Kielce 7 Szkoła Podstawowa nr 19 im.

Ireny Sendlerowej w Kielcach Barbara Winiarczyk 66 Agata Siwoń 80. kazimierski Kazimierza Wielka 7 Samorządowa Szkoła

Podstawowa w Wielgusie Magdalena Wiśniewska 65,5 Barbara Bator 81. jędrzejowski Jędrzejów 7 Szkoła Podstawowa nr 5 w

Jędrzejowie Iga Witkowska 58,5 Anna Jakubas

82. m. Kielce m. Kielce 7

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w

Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach

Julia Wójcik 72 Krzysztof Jurkiewicz

83. ostrowiecki Ostrowiec Św. 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowcu

Świętokrzyskim Wiktoria Wójcik 54,5 Lucyna Zybała

84. włoszczowski Krasocin 7 Szkoła Podstawowa im. Armii

Krajowej w Olesznie Mateusz Wójcikowski 74 Brygida Jasnos 85. ostrowiecki Ostrowiec

Świętokrzyski 7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza

w Ostrowcu Świętokrzyskim Maciej Zawadzki 69 Julita Klepacz 86. jędrzejowski Jędrzejów 6 Szkoła Podstawowa nr 2 im.

Komisji Edukacji Narodowej w

Jędrzejowie Michał Żelazik 63 Maria Smerdzyńska

(9)

Terminy wglądu do prac:

9.03.2018 (piątek) - godziny 13.00 - 15.00 sala 9 siedziba ŚCDN; ul. Marsz. Piłsudskiego 42, Kielce

12.03.2018 (poniedziałek) - godziny 12.00 - 14.00 sala 28 siedziba ŚCDN; ul. Marsz. Piłsudskiego 42, Kielce

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :