Sakrament pokuty jest to spowiedź lub zadośćuczynienie, które odbywa się z udziałem kapłanów

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Odpowiedzi Reformacja:

14. Sakrament pokuty jest to spowiedź lub zadośćuczynienie, które odbywa się z udziałem kapłanów. Jej przeciwieństwem jest pokuta. Luter odrzucał całkowicie odpusty, ponieważ twierdził, że one nie odpuszczają grzechów człowieka.

15. Że zamiast doceniać ludzi silnie wierzących, nie grzeszących, dopuszcza do nieba każdego człowieka, który sypnie groszem dla Kościoła.

16. Przede wszystkim odrzuca zwierzchnictwo papieża. Jezus Chrystus jest pośrednikiem do zbawienia. Nie uznaje się kultu świętych. Należy ich tylko wspominać i naśladować.

17. O zbawieniu duszy decydował tylko sam Bóg, dlatego trzeba głęboko pokładać nadzieję i wierzyć w Niego.

18. Jest to koncepcja religijna, która głosi, że nasze przeznaczenie jest wyznaczane przez Boga.

19.

20. Istnieje taka, że urzędnicy świeccy są też sługami Boga.

21. Powinien tak korzystać, aby zaspokoić potrzeby podstawowe i przyjemności. Narzucił to Bóg. Żeby wygląd domów, ubrań itp. Był tylko dopasowany do potrzeb.

22.

a) 1054 b) 1517

23. Głównie oni wyznają Jezusa Chrystusa oraz bardzo starannie przestrzegają zasad religii.

24.

Wyznanie

Katolicyzm

Kraj Polska Włochy Irlandia Francja Hiszpania

Luteranizm

Szwecja Norwegia

Niemcy Dania Prusy Książęce

(2)

Sekularyzacja:

38. Zobowiązali się oni do pokoju wieczystego, który mówi o wspólnej walce z niewiernymi.

39. Sekularyzacja jest to zmniejszenie roli religii w społeczeństwie. Sekularyzacja Prus jest to wprowadzenie luteranizmu do Prus Książęcych.

40. Zygmunt I Stary, Albrecht Hohenzollern, 90% źródło historyczne, 10% wizja malarska

Wojny o prymat w Europie:

3. Oznacza wyrzucenie z okna, łacina de (od) + fenestra (okno).

4. Unia Protestancka i Liga Katolicka. Główne państwa to państwa Rzeszy Niemieckiej i Habsburgowie. Nie.

Kalwinizm

Szkocja Francja Węgry Szwajcaria

Anglia Niderlandy

Palatynat Polska

Anglikanie

Anglia Irlandia Pn.

Protestanci Czescy Czechy

Prawosławie

Rosja Litwa Mołdawia Imperium Osmańskie

(3)

5. Na okres czeski, palatyńsko-duński, okres szwedzki i okres francuski. Okres szwedzki i palatyńsko-duński wygrywała Liga Katolicka, okres szwedzki i okres francuski wygrywała Unia Protestancka.

6. Umocnienie państw Rzeszy Niemieckiej, osłabienie dynastii Habsburgów.

7. Szwecja. Inflanty, Polska, Prusy Książęce.

8. Karol XII – król Szwecji August II – Polska

Chrystian V – król Szwecji i Norwegii Polska

9. Nie 10. Nie

11. Jest ciężki do zrozumienia przez archaizmy.

12.

a) Sięgało aż do Węgier.

b) 1699 Węgry, Siedmiogród i Podole

c) Grecja, Macedonia, Wielka Brytania, Rosja, Siedmiogród, Rumunia, Czarnogóra, Serbia, Albania, Polska, Austria.

d) Wszystkie

Figure

Updating...

References

Related subjects :