• Nie Znaleziono Wyników

Oblicz objętość ostrosłupa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oblicz objętość ostrosłupa"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zad.1 Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 8dm oraz 3dm. Wysokość ostrosłupa wynosi 4dm.

Oblicz objętość ostrosłupa.

Zad.2 Dany jest ostrosłup o podstawie kwadratu. Długość jego boku to 6cm. Ściany boczne ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm2, a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od krawędzi podstawy.

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 6cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.

Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość tego ostrosłupa.

Ostrosłup

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości a i kącie nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy

Oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, wiedząc, że krawędź jego podstawy jest równa 12 cm, a krawędź

Zauważmy, że po każdym ruchu liczba czarnych pól zwiększa się o dwa, gdy wybierzemy dwa pola białe, nie zmienia się, gdy wybierzemy po jednym polu w każ- dym kolorze oraz

Udało się nam zrealizować wszystkie założenia projektu: podróż pociągiem w kuszetce, dzieci nauczyły się jeździć na nartach, a za- kończeniem kursu był udział

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS, którego krawędź boczna ma długość 6 (zobacz rysunek). Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod

Wysokość ściany bocznej opuszczona na krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest 3 razy dłuższa od krawędzi jego podstawy.. Stosunek pola powierzchni bocznej

Temat: Siatki ostrosłupów został przerobiony online w miniony czwartek, gdyby jeszcze zdarzyło się problemowe zadanie oczywiście zostanie wyjaśnione w poniedziałek online

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm..

Objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 16 cm 3 , a krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.. Oblicz długość krawędzi

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 100cm2, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 260cm2. Oblicz objętość

Pucharek na lody ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy ma 144 cm 2 , a wysokość ściany bocznej wynosi 10 cm7. Oblicz pojemność tego

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 8cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość

Zad.4 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a długość krawędzi bocznej jest o 3 cm krótsza od

Zad.4 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 256m 2 , a długość krawędzi bocznej jest o 6 cm krótsza od

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

Oblicz pole powierzchni bocznej