Oblicz pole równoległoboku o podstawie długości 5 m i wysokości opuszczonej na tę podstawę o długości 2 razy dłuższej

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Karta pracy 13

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:

matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania, zdjęcie - jako załącznik, albo rozwiązanie słowne.

Uwaga: Czas jest ważny! Sprawdzajcie o 1000 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Musicie się logować na swoje konta, a nie rodziców. Jeśli nie macie hasła, zgłoście się do

wychowawcy po nowe. Wiadomość pojawi się od razu po zalogowaniu na ekranie lub w zakładce: Wiadomości, a po rozwinięciu: dla Ciebie.

Zadanie 1.

Oblicz pole równoległoboku o podstawie długości 5 m i wysokości opuszczonej na tę podstawę o długości 2 razy dłuższej.

= ∙ ℎ

= 5

ℎ = 2 ∙ 5 = 10

= ∙ ℎ = 5 ∙ 10

= 50

Zadanie 2.

Oblicz pole równoległoboku o podstawie długości 5 m i wysokości opuszczonej na tę podstawę o długości o 2 m dłuższej.

= ∙ ℎ

= 5

ℎ = 5 + 2 = 7

= ∙ ℎ = 5 ∙ 7

= 35

Według przedstawionych przeze mnie przykładów wykonaj samodzielnie zadanie:

Podręcznik strona 189 zadanie 1 (pamiętaj o zamianie jednostek, obliczenia sposobem pisemnym)

Figure

Updating...

References

Related subjects :