• Nie Znaleziono Wyników

16.03.2020r. Lekcja przyrody dla klasy 4. Temat: Co to jest krajobraz?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "16.03.2020r. Lekcja przyrody dla klasy 4. Temat: Co to jest krajobraz?"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

16.03.2020r.

Lekcja przyrody dla klasy 4.

Temat: Co to jest krajobraz?

1.Zapisz temat lekcji do zeszytu. Zapoznaj się z nowym tematem lekcji z podręcznikiem. Proszę przeczytaj temat lekcji z podręcznika (dział 6 –

„Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy”, temat 1. Co to jest krajobraz?).

2. Stwórz w zeszycie krótką notatkę, która będzie zawierała następujące punkty:

Krajobraz to ……….

……….

Następnie w zeszycie stwórz krótką mapę myśli, która będzie uwzględniała wszystkie elementy krajobrazu:

3. Narysuj zgodnie z tym, co przeczytałeś w podręczniku dwa typy krajobrazu.

Następnie podpisz te krajobrazy.

Krajobraz………. Krajobraz………..

ELEMENTY KRAJOBRAZU

(2)

4. Zaznacz nazwy krajobrazu przedstawionego na zdjęciach. Obok wpisz jego

charakterystyczne elementy. Proszę zadanie w miarę możliwości wydrukować i wkleić do zeszytu lub przerysować.

Fotografia Typ krajobrazu Charakterystyczne elementy

krajobrazu

krajobraz naturalny

krajobraz górski

krajobraz leśny

krajobraz bagienny

krajobraz kulturowy

krajobraz rolniczy

krajobraz przemysłowy

krajobraz miejski

krajobraz naturalny

krajobraz górski

krajobraz leśny

krajobraz bagienny

krajobraz kulturowy

krajobraz rolniczy

krajobraz przemysłowy

krajobraz miejski

krajobraz naturalny

krajobraz górski

krajobraz leśny

krajobraz bagienny

krajobraz kulturowy

krajobraz rolniczy

krajobraz przemysłowy

krajobraz miejski

krajobraz naturalny

krajobraz górski

krajobraz leśny

krajobraz bagienny

krajobraz kulturowy

krajobraz rolniczy

krajobraz przemysłowy

krajobraz miejski

5. W zeszycie opisz krajobraz twojego miejsca zamieszkania. Jakie elementy w nim przeważają : naturalne czy wytworzone przez człowieka?

………

………

……….

Cytaty

Powiązane dokumenty

Notatka: Najbardziej okazałymi roślinami w naszym otoczeniu są drzewa. Drzewa różnią się między sobą budową liści. Na tej podstawie dzielą się na liściaste i iglaste.

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p.. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli więc ograniczymy ją do zbiorów, które spełniają względem niej warunek Carathéodory’ego, dostaniemy miarę nazywaną dwuwymiarową miarą Lebesgue’a – i to jest

Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków,

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Gdy pojazd się do nas zbliża, ton syreny jest wysoki (krótsza fala), po czym zmienia się na niższy (dłuższa fala), gdy pojazd zaczyna się