• Nie Znaleziono Wyników

REQUEST FOR TRANSFERRING FROM ANOTHER HIGHER SCHOOL TO THE UNIVERSITY OF WROCŁAW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REQUEST FOR TRANSFERRING FROM ANOTHER HIGHER SCHOOL TO THE UNIVERSITY OF WROCŁAW"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

REQUEST FOR TRANSFERRING FROM ANOTHER HIGHER SCHOOL TO THE UNIVERSITY OF WROCŁAW

(PODANIE W SPRAWIE: Przeniesienia z innej uczelni na studia w UWr) Wrocław, on ...

Student's name and surname: ...

Student’s identification number: ...

Place of residence: ...

Contact (e-mail address, phone number): ...

Field of study: ...

Year of study: ...

Studies: first-cycle/second-cycle full-time/part-time

Mr/Ms

...

...

vice-dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław

I hereby request for admitting me to the following field of study: ...

specialisation: ...

for ... semester. So far, I have studied at ...

in the following field of study: ...

specialisation: ...

I declare that I have passed the ... semester of studies and have fixed all formalities with the previous higher school.

My grade average is ...

My request is justified by the following fact(s):

...

...

...

...

Previous higher school dean’s consent to transfer ...

...

Opinion and signature of the institute head ...

...

I enclose the following documents:

1. Grade average certificate

2. List of achievements from the previous higher school

Yours sincerely,

...

(handwritten signature)

Cytaty

Powiązane dokumenty

* In the case of the first re-admission, the student of full-time studies does not pay for taking the courses to cover the curricular differences. ** For studies

I hereby request for issuing an additional copy of the diploma of completing first- cycle/second-cycle* studies at the University of Wrocław along with the

At the same time, I declare that my total ECTS credit deficit (along with the deficits from the previous semesters) will not exceed 14 ECTS credits. I hereby request for allowing me

I declare that I have passed the...semester of studies and have fixed all formalities with the previous higher school.. My grade

……… Oświadczam, że zaliczyłem/am ……… semestr studiów i rozliczyłem/am się uczelnią. Moja średnia ze studiów wynosi ………. Prośbę uzasadniam

I hereby request for annulling my removal from the student list and reinstating me as a student

* W przypadku pierwszej reaktywacji na studia student studiów stacjonarnych nie ponosi opłat związanych z uzupełnianiem różnic programowych.. **na studiach w języku angielskim: 5

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nadwyżką* punktów ECTS z poprzednich semestrów nie można zastępować przedmiotów obowiązkowych, wynikających z