Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Pełen tekst

(1)

1

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Projekt „Uczenie się rodziców o edukacji wczesnodziecięcej i rozwoju wczesnodziecięcym”

Projekt finansowany z Programu „Uczenie się przez całe życie”

w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga

(2)

2

Jak to się zaczęło….

(3)

Początek współpracy z Unią Centrów Matek ze Słowacji

 Międzynarodowa Kampania „Jak chcemy wychować nasze dzieci?”.

 Uczestnicy - 75 Centrów Matek z całego świata i grup zrzeszających matki z 22 krajów.

 Instytut Małego Dziecka oraz aktywnie działające mamy wzięły udział w Kampanii i reprezentowały Polskę.

 Kampania polegała na dyskusji na temat współczesnego podejścia do wychowania dzieci i znaczenia rodzicielstwa.

 Zakończeniem Kampanii - Konferencja w Bratysławie.

(4)

4

Międzynarodowa konferencja w Bratysławie

Konferencja w Bratysławie

(5)

Inspiracja Słowacka – Akcja Społeczna w Poznaniu

Poznań

Akcja Społeczna

Rusz Wózkiem Rusz Światem

 Wspólne działanie społeczne Mam,

Pracowników Instytutu i Dziennikarzy.

 Działanie na rzecz potrzeb dzieci i rodziców

małych dzieci.

 Zbadanie na ile Poznań

(6)

6

Publikacja „Rodziny Warte Poznania”

 Podsumowanie akcji

„Rusz Wózkiem, Rusz Światem”

 Upowszechnienie rezultatów akcji

 Promowanie dobrych praktyk – miejsc

przyjaznych dla rodzin z małymi dziećmi

w Poznaniu

(7)

Tytuł projektu: „Strategia wymiany doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk oddolnych na przykładzie Centrów Matek i ich upowszechnianie”

Czas realizacji: 01.10.2007 - 31.07.2009.

Cele projektu:

 Poznanie modelu uczenia w GWIA- The Grassroots Women’s International Academy.

 Poszerzenia wiedzy i doświadczenia na temat oddolnego

Pierwszy projekt w ramach

Projektów Partnerskich Grundtviga

(8)

8

GWIA

The Grassroots Women’s International Academy

 Formuła koleżeńskiej wymiany doświadczeń i wiedzy.

 Wyróżniona nagrodą Organizacji Narodów Zjednoczonych za Najlepszą Praktykę w 2006 roku.

 Kobiety nie są biernymi odbiorczyniami wiedzy, uczestniczą aktywnie w wizytach szkoleniowych i w sposób czynny

kształtują własny proces uczenia się poprzez wymianę doświadczeń, umiejętności.

Pierwszy projekt partnerski - inspiracje

(9)

Idea Mother Centers

 Wspólna przestrzeń publiczna.

 Miejsca zarządzane przez same kobiety.

 Kobiety są w roli uczniów i nauczycieli jednocześnie.

 Wymiana doświadczenia i wzajemne wsparcie.

 Włączenie całych rodzin w działania Centrum.

 Aktywne kształtowanie swojego procesu uczenia.

 Realny wpływ na rzeczywistość społeczną.

 Różnorodne działania zależą od potrzeb grupy.

Pierwszy projekt partnerski - inspiracje

(10)

10

Pierwszy projekt partnerski –

Zespół projektu

(11)

Pierwszy projekt partnerski –

Wizyta studyjna w Czechach

(12)

12

Pierwszy projekt partnerski –

Konferencja GWIA w Barcelonie

(13)

Pierwszy projekt partnerski –

Spotkanie pokonferencyjne w Poznaniu

(14)

14

Pierwszy projekt partnerski –

Międzynarodowy coaching w Poznaniu

(15)

Pierwszy projekt partnerski –

Grupy Mamowe w Polsce

(16)

16

Pierwszy projekt partnerski –

Świętowanie Dnia Mamy w Poznaniu

(17)

Tytuł projektu: Uczenie się Rodziców o Rozwoju Wczesnodziecięcym i Edukacji Wczesnodziecięcej

Czas realizacji: 01.09.2009 - 31.07.2011.

Partnerzy projektu:

 Fundacja Nest! z Holandii

 Unia Centrów Matek ze Słowacji

Drugi projekt w ramach

Projektów Partnerskich Grundtviga

(18)

18

Cele projektu:

 Rozwój wiedzy i wzmocnienie umiejętności i zdolności uczestników projektu w zakresie rozwoju

wczesnodziecięcego (ECD) i edukacji wczesnodziecięcej (ECE).

 Oferowanie rodzicom z różnych krajów Unii Europejskiej możliwości wzajemnej wymiany pomysłów i praktyk

dotyczących organizacji Centrów Matek.

 Dalsze upowszechnianie i transfer dobrych praktyk w sieciach partnerskich.

 Wzmocnienie współpracy europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów między grupami tworzącymi nieformalne

środowisko edukacyjne dla grup nieuprzywilejowanych.

Drugi projekt partnerski – cele projektu

(19)

Rodzice, którzy czują się dobrze i pewnie przekazują otwartą postawę dzieciom

Drugi projekt partnerski – temat projektu

(20)

20

Rodzice, którzy są aktywni

uczą dzieci aktywnej i otwartej postawy do świata i innych

Drugi projekt partnerski – temat projektu

(21)

„Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci”

Szczęśliwi ludzie są aktywni i zaangażowani

Drugi projekt partnerski – temat projektu

(22)

22

19-23 listopada 2009

Strebske Pleso, Wysokie Tatry, Słowacja

Międzynarodowa Konferencja

„Centra Matek jako Akademia Praktycznego Rodzicielstwa”.

Tematy:

 Poznanie podejścia do edukacji rodziców w różnych krajach.

 Prezentacja „Edukacja rodzicielska w Polsce”.

 Spotkanie inicjujące projekt.

 Warsztaty dotyczące współpracy z profesjonalistami.

Drugi projekt partnerski –

Konferencja na Słowacji

(23)

25-26.03.2010 Warszawa

Warsztaty prowadzone przez trenerkę z Holandii dla mam- liderek z grup i organizacji

działających na terenie całej Polski odbyły się w Fundacji Sto-Pociech w Warszawie.

Tematyka:

Strategie samodzielnego

Drugi projekt partnerski –

Warsztaty w Warszawie

(24)

24

Drugi projekt partnerski –

Warsztaty w Warszawie

(25)

Marzec – kwiecień 2010

Wrocław, Szczecin, Poznań, Warszawa, Bielany, Kraków, Koziegłowy, Sępólno Krajeńskie- spotkania w Polce

zainspirowane Konferencją na Słowacji Tematyka:

Przekazanie informacji i materiałów z Konferencji w grupach

Dyskusja w lokalnych grupach

Umieszczenie informacji na stronach

Drugi projekt partnerski –

Transfer wiedzy

(26)

26

18.05.2010.

Koziegłowy

Spotkanie kobiet-liderek ze Słowacji i Niemiec z mamami działającymi w Koziegłowach w ramach Grupy Twórcze Mamy.

Tematyka:

Wzajemna wymiana doświadczeń.

Prezentacja własnych działań.

Wspólna kolacja -doświadczenie różnorodności

Poznanie specyfiki oddolnych działań w Polsce.

Drugi projekt partnerski –

Wizyta u Twórczych Mam w Koziegłowach

(27)

19-20.05 2010 Poznań

Wizyta szkoleniowa w Instytucie Małego Dziecka Tematyka:

 Innowacyjne metody

edukacji wczesnodziecięcej.

 Uczenie małych dzieci.

 Modelowe programy dla najmłodszych dzieci.

 Podejście IMD do rodziców.

Drugi projekt partnerski –

Warsztaty w IMD w Poznaniu

(28)

28

20.05.2010.

Poznań

Konferencja zamykająca projekt

„Europejskie Biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy”.

Tematyka:

Zaprezentowanie szerszej grupie odbiorców działań projektowych.

Promowanie oddolnych

inicjatyw w Polsce i za granicą (Litwa, Włochy, Szwecja, Polska)

Drugi projekt partnerski –

Konferencja Bibliotek w Poznaniu

(29)

01.-03.10.2010.

Warszawa – Bielany

Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Mamy Czas w ramach transferu wiedzy Tematyka:

„Aktywność , wymiana

doświadczeń i uczenie- projekty wspierające oddolne działania

Warsztat ”Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł” o potrzebach małych dzieci w codzienności.

Zwiedzanie na Bielanach

Drugi projekt partnerski –

Spotkanie na Bielanach

(30)

30

06.-12.10.2010.

Poznań

Warsztaty, spotkania, wykłady Koordynacja Stowarzyszenie Poznań w Chuście

Tematyka:

Kursy- wiązania chust, pierwszej pomocy, Masaż Shantala,

Warsztat psychologiczne

dotyczący potrzeb małych dzieci

Chustowy Stragan

Happeningi „Poznań w Chuście”

Drugi projekt partnerski –

Międzynarodowy Tydzień Noszenia

w Poznaniu

(31)

19.-20.11.2010.

Poznań

Warsztaty na temat sieci oddolnych i rzecznictwa Tematyka:

Analiza działań grup.

Prezentacje różnych sposobów sieciowania.

Przykłady i praktyki z zagranicy.

Dyskusja w jaki sposób

Drugi projekt partnerski –

Spotkanie dla polskich liderek w Poznaniu

(32)

32

20.-24.02.2011.

Stuttgart

Samopomoc Rodzicielska.

Metody wspierania liderów.

Tematyka:

„Uczenie się od EKiZ“ - „Jak funkcjonują Centra Matek?“

„Co jest istotne przy

wspólnym życiu z różnymi kulturami i ludźmi w różnym wieku“

Centra Matek – działania na rzecz rozwoju miasta

przyjaznego rodzinie“

Drugi projekt partnerski –

Wizyta studyjna w Niemczech

(33)

 Poznanie różnorodności działań mam w Polsce oraz na Świecie.

 Wymiana myśli, doświadczeń

wzajemna inspiracja i zdobycie nowych

informacji.

 Wzmocnienie przekonania,

Drugi projekt partnerski –

Co się cennego wydarzyło

(34)

34

 Wzmocnienie kobiet- liderek.

 Poszerzenie wiedzy o rozwoju

wczesnodziecięcym i

edukacji wczesnodziecięcej.

 Doświadczenie wielości

i różnorodności kulturowej.

Drugi Partnerski projekt Grundtvig –

Co się cennego wydarzyło

(35)

Życzenia w obrazach z perspektywy dzieci

(36)

36

Dziękuję za uwagę

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :