Medjugorje, 12 września 2022 r. Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Moi drodzy przyjaciele, niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

Pełen tekst

(1)

Les Enfants de Medjugorje 2022

Pozwala się rozpowszechniać ten tekst pod dwoma warunkami:

1) nie zostanie zmienione żadne słowo.

2) zostanie podane źródło „Enfants de Medjugorje”, jak również adres naszego francuskiego serwera www.enfantsdemedjugorje.fr

E-mail : gospa.fr@gmail.com

Medjugorje, 12 września 2022 r.

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Moi drodzy przyjaciele, niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1. 25 sierpnia 2022 widząca Marija otrzymała orędzie miesięczne:

„Drogie dzieci! Bóg pozwala, żebym była z wami i prowadziła was na drodze pokoju, żebyście przez osobisty pokój budowały pokój na świecie. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem, żeby dał wam silną wiarę i nadzieję na lepszą przyszłość, którą pragnę budować z wami. Bądźcie odważne i nie bójcie się, bo Bóg jest z wami. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”

(2)

2. Sojusznik o niesłychanej mocy! Około r. 490 na górze Gargano we Włoszech, niedaleko San Giovanni Rotondo w pobliżu groty kilkakrotnie ukazał się biskupowi Sipontum święty Michał Archanioł.

Następnie, gdy biskup chciał pobłogosławić sanktuarium zbudowane na miejscu objawień i je poświęcić, Archanioł ukazał mu się ponownie, aby mu powiedzieć, że to miejsce zostało już uświęcone przez jego przyjście. Co za eksplozja łask! Któż z nas nie chciałby się znaleźć w miejscu błogosławieństwa Archanioła o takiej mocy? Ale spójrzmy na inne wydarzenie, które poruszyło pewnego papieża…

3. Wizja, która wstrząsnęła papieżem Leonem XIII.

13 października 1884 r. papież Leon XIII odprawił Mszę św., a następnie wziął udział w innej ceremonii dziękczynnej (zob. PS. 1). Nagle zobaczono, jak podnosi głowę i uważnie wpatruje się w coś ponad celebransem. Patrzył bez zmrużenia oka, jakby opanowany uczuciem lęku i zachwytu, a rysy jego twarzy zmieniły kolor. Działo się z nim coś dziwnego, wielkiego.

Wreszcie, jakby odzyskując zmysły, wyprostował się, opierając się na dłoni lekkim, ale zdecydowanym ruchem. Widziano go, jak zmierza do swojego prywatnego biura. Jego bliscy, zaniepokojeni, szli za nim i cicho spytali: „Ojcze Święty, czy nie czujesz się dobrze? Czy potrzebujesz czegoś?" Odpowiedział: „Nie, niczego”.

Pół godziny później zadzwonił do sekretarza Kongregacji ds. Obrzędów i wręczając mu kartkę, kazał ją wydrukować i rozesłać do wszystkich biskupów świata. Co zawierała ta kartka? Trzy rzeczy: modlitwę, którą odmawiamy na zakończenie Mszy z wiernymi i która zawiera błaganie Najświętszej Maryi Panny, żarliwe wezwanie do Księcia wojsk niebieskich oraz błaganie do Boga, aby strącił szatana z powrotem do piekła.

(Zobaczcie książkę ks. Gabriela Amortha „Wyznania egzorcysty”)

Papież Leon XIII

Ale co Leon XIII widział w tej wizji? Wyjaśnił, że tuż przed odejściem od ołtarza nagle usłyszał głosy:

– Po Mszy św. – powiedział – usłyszałem dwa głosy, jeden łagodny i dobry, drugi gardłowy i twardy;

zdawały się pochodzić z boku tabernakulum. To był demon, który zwracał się do Pana, jakby w dialogu...

Wtedy miałem straszną wizję piekła: widziałem, jak ziemia pękła jak granat. Była spowita ciemnością i widziałem wyłaniający się z otchłani legion demonów, które rozeszły się po świecie, aby niszczyć dzieła Kościoła i zaatakować sam Kościół, który widziałem ekstremalnie zredukowany. Wtedy pojawił się święty Michał i zepchnął złe duchy do otchłani. Potem widziałem, jak Archanioł interweniuje, ale nie w tym momencie, ale dużo później, kiedy ludzie mnożyli swoje żarliwe modlitwy do Archanioła.

(3)

Do nas należy odpowiedzieć na to wezwanie o pierwszorzędnym znaczeniu, aby przyspieszyć pełne zwycięstwo Kościoła, a tym samym skrócić cierpienia, które towarzyszą tej walce! (Zobacz PS. 2)

Oto modlitwa do św. Michała Archanioła, którą Leon XIII napisał po tej wizji. Kazał ją odmawiać po każdej cichej Mszy św.:

„Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.”

Chociaż obowiązek ten został zniesiony w 1964 r., św. Jan Paweł II przywrócił go, a 29 września 2019 r., w uroczystość św. Michała Archanioła, papież Franciszek prosił wszystkich katolików, żeby odmawiali te trzy modlitwy przez cały miesiąc różańcowy: różaniec, potem Pod Twoją obronę i modlitwę do św. Michała Archanioła.

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.”

(4)

4. Kiedy w r. 590 zaraza siała śmierć i strach, papież Grzegorz Wielki zachęcał ludność do odbycia w Rzymie procesji błagalno-pokutnej. Jest to początek wielkich litanii Kościoła, którymi modlimy się do Boga, żeby nas bronił przed przeciwnościami losu. Sam papież niósł obraz Matki Bożej „Zbawienie ludu rzymskiego” z kościoła Matki Bożej Większej do Mauzoleum Hadriana (bazylika św. Piotra). Według bł.

Jakuba de Voragine: „W miarę jak święty obraz przechodził, powietrze stawało się zdrowsze i czystsze, a miazmaty zarazy znikały. Dotarliśmy do mostu na Tybrze, który łączy miasto z mauzoleum Hadriana, gdy nagle chór aniołów zaśpiewał tę pieśń: „Regina Cœli, laetare, Alleluia…” (Królowo nieba wesel się, Alleluja)

Tak narodziła się antyfona wielkanocna Regina Cœli. Po pieśni aniołów św. Grzegorz ujrzał nad mauzoleum św. Michała Archanioła, ubranego w lśniącą zbroję. Wymachiwał mieczem ociekającym krwią i włożył go do pochwy, na znak ustania zarazy. Ten gest oznaczał koniec zarazy w Rzymie.

Zamek ten nosił nazwę Zamku św. Anioła (Castel Sant’Angelo). W 1304 roku, na pamiątkę cudu, papież Benedykt XI umieścił na jego szczycie duży posąg świętego Michała, wodza wojsk niebieskich, chowającego miecz.

W homilii Grzegorz Wielki wzywał lud rzymski: „Myślcie z największą uwagą o dzisiejszym dniu (plagi), poprawcie swoje życie, zmieńcie przyzwyczajenia, ujarzmijcie ze wszystkich sił pokusy zła, ukażcie łzami popełnione grzechy.”

A koronawirus? W 2021 r. w Niedzielę Palmową w Sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano miało miejsce historyczne wydarzenie o wielkim znaczeniu. Aby powstrzymać koronawirusa, rektor sanktuarium o. Ladislao Sucky i o. Micheliti zabrali ze sobą Eucharystię, relikwię Krzyża Świętego i miecz św. Michała, i pobłogosławili miasto, całe Włochy i cały świat.

Św. Grzegorz Wielki

5. Po co wspominać te wydarzenia dzisiaj? Bo walczymy o życie i potrzebujemy św. Michała, żeby zaczerpnął z Bożej obfitości. Miłość coraz bardziej stygnie w gnieździe ludzkiego życia, czyli rodzinie, takiej, jaką stworzył Stwórca! Z pewnością widzimy rodzenie się bardzo pięknych inicjatyw wiary, ale duchowa

(5)

walka, która szaleje bardziej niż kiedykolwiek, musi obudzić nas z letargu duszy. To jest ważne i kluczowe.

Modlitwa w rodzinie, która tworzy i splata jedność serc, ustąpiła miejsca tysiącu innych rzeczy. Otóż to miłość zbawia, to miłość leczy, to miłość daje pokój! Bóg jest miłością, a bez Boga, bez modlitwy, która duszom daje Boga, rodzina nie ma przyszłości.

Uwaga, jesteśmy na rozdrożu! To teraz jest czas na dokonanie wyboru: skręcić w prawo czy skręcić w lewo? Wrócić do Boga, czy dać się uwieść światu? Od tego wyboru zależy przyszłość każdego z nas.

Maryja ostrzega nas w cudowny, matczyny sposób! „Słucham waszego wołania i modlitwy o pokój.

Szatan od lat walczy o wojnę. Dlatego Bóg posłał mnie do was, żebym was prowadziła drogą świętości, ponieważ ludzkość jest na rozdrożu. Wzywam was, żebyście wróciły do Boga i do Bożych przykazań, żeby na ziemi było wam dobrze i żebyście wyszły z tego kryzysu, w który weszłyście...” (25 marca 2022)

Maryja nawiązuje tu do słów św. Jana Pawła II z jego Aktu poświęcenia się Maryi z 8 października 2000 r.: „Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzkość znajduje się na rozdrożu. I jeszcze raz, zbawienie jest całkowicie i tylko, o Błogosławiona Dziewico, w Twoim Synu Jezusie.”

„Pomóżcie mi modlitwą, żeby szatan nie panował. Jego siła śmierci, nienawiści i strachu nawiedziła Ziemię. Dlatego, dzieciaczki, wróćcie do Boga i do modlitwy, do postu i do wyrzeczenia za wszystkich, którzy są zdruzgotani, biedni i którzy nie mają głosu na tym świecie bez Boga. Dzieciaczki, jeśli nie powrócicie do Boga i Jego przykazań, nie macie przyszłości. Dlatego On wysłał mnie do was, żeby was prowadziła...” (25 lutego 2022)

6-7 [dla frankofonów]

8. Zaleca się, żeby poświęcić św. Michałowi Archaniołowi nasze osoby, poświęcić mu nasze rodziny, nasze parafie, naszą pracę, nasz apostolat… W ten sposób otrzymujemy od niego wielką ochronę przed złymi duchami, które chcą naszej zguby, a także wszelkimi sposobami chcą zniszczyć nasze ciała.

Św. Paweł napomina nas: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła – mówi św. Paweł – Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” (Ef 6,11-12)

W przypadku konfliktów rodzinnych, w przypadku wojny, św. Michał towarzyszy nam w naszych duchowych zmaganiach, daje nam siłę i odwagę, żeby powiedzieć „nie” temu, co sprzeciwia się Bogu, a

(6)

przylgnąć do dobra, krótko mówiąc: wybrać prawdziwą miłość we wszystkich okolicznościach. Dobrze jest wybrać modlitwę oddania się i powtarzać ją codziennie, nawet kilka razy dziennie w przypadku silnych walk wewnętrznych lub zewnętrznych, w rodzinie, w pracy, na wypadek wojny itp.

Kilka razy uczestniczyłam w egzorcyzmach i na własne oczy widziałam moc wyzwolenia, jaką daje proste wezwanie do św. Michała Archanioła.

Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi: „Święty Michale Archaniele, poświęcam się Tobie.

Oddaję siebie, moją rodzinę i wszystko, co do mnie należy, pod Twoją potężną opiekę. Zwiększ zapał w moim sercu i pamiętaj, że od tego dnia jestem pod Twoją opieką. Wyproś mi łaskę miłowania całym sercem:

Boga Ojca, Jezusa Zbawiciela, Ducha Świętego Uświęciciela i Maryję, Matkę moją słodką. Amen. »

Miesiąc wrzesień jest poświęcony Aniołom i Archaniołom. Ofiarujmy im piękne litanie, aby wróg uciekł, a w naszych sercach szerzył się pokój!

Droga Gospo, bądź błogosławiona, Królowo Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Mocy, Władz, Zwierzchności, Archaniołów i Aniołów. Jedno Twoje słowo, Królowo 9 chórów anielskich, a one będą Ci posłuszne! Wraz z nimi nie przestawaj wstawiać się za nami, którzy jesteśmy w ucisku i nadziei!

Siostra Emmanuel + (Wspólnota Błogosławieństw)

Ps. 1 – Zwróćcie uwagę na datę 13 października, to data ostatniego objawienia w Fatimie, kiedy miał miejsce cud słońca. Ciekawe!

Ps. 2 – W Apokalipsie św. Jana Archanioł Michał zostaje wybrany przez Boga, aby stanąć na czele jego niebieskiej armii i poprowadzić walkę ze smokiem, czyli szatanem. (Ap 12, 7)

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :