Struktura KGHM Polska Miedź S.A.

21  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.

Wzbogacanie rudy miedzi w KGHM Polska Miedź S.A.

Katarzyna Księżniak

(2)

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.

Struktura KGHM Polska Miedź S.A.

1

(3)

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.

Schemat przerobu urobku miedzi w O/ZWR

2

(4)

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.

Ogólna charakterystyka Zakładów Wzbogacania Rud

3

Najważniejsze informacje:

- Zawartość miedzi w urobku ~2 % - 32 mln ton/rok przerobionego urobku - 1,9 mln ton/rok koncentratu miedzi - 23 % średnia zawartość miedzi w koncentracie

Podstawowym zadaniem O/ZWR jest maksymalizacja uzysków metali i

produkcja koncentratów o parametrach jakościowych wymaganych przez huty, przy możliwie najniższych kosztach.

(5)

Schemat ideowy przeróbki rudy miedzi

w Zakładach Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A.

• przygotowawcze - kruszenie, mielenie i klasyfikację,

• główne - flotacja realizowana w trzech stadiach,

• uzupełniające - odwadnianie koncentratu i składowanie odpadów poflotacyjnych.

(6)

Efektywność procesu

flotacji Uzysk

Jakość koncentratu

Wychód koncentratu

Zużycie energii

Efektywność flotacji

(7)

Ruda miedzi z szybu Polkowice-Sieroszowice w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym stanowi nadawę do procesu wzbogacania prowadzonego w Zakładach Wzbogacania Rud. Złoża rud miedzi obszaru LGOM należą do złóż typu stratoidalnego i tworzą nagromadzenia minerałów siarczkowych, występujących w warstwie piaskowców czerwonego i białego spągowca, cechsztyńskich łupków miedzionośnych oraz skałach węglanowych, w których dominują dolomity.

Typ litologiczny, %

glanowa, % Łupkowa, % Piaskowcowa, %

54,88 10,76 28,68

Ruda miedzi

(8)

Litologia złoża

ruda piaskowcowa

ruda węglanowa

0,7 4,0 [%Cu]

Wysokość furty ~3,3 m

ruda łupkowa

(9)

Minerały użyteczne

W rudach miedzi metale występują przede wszystkim w minerałach siarczkowych i w niewielkich ilościach w minerałach tlenkowych. Podstawowymi minerałami miedzionośnymi są siarczki miedzi:

chalkozyn (Cu2S), bornit (Cu5FeS4), chalkopiryt (CuFeS2) i kowelin (CuS). Główne minerały miedzionośne są również nośnikami niektórych pierwiastków towarzyszących, takich jak: srebro, ołów, cynk, kobalt, nikiel, złoto. Minerały tlenkowe pochodzące ze strefy wietrzenia złoża to najczęściej kupryt (Cu2O), tenoryt (CuO), a minerały powstałe współcześnie w wyniku utlenienia minerałów siarczkowych to malachit (Cu2[CO3][OH]2), azuryt (Cu3[OH CO3]2), chalkantyt (CuSO4·5H2O).

Łupek miedzionośny

z poziomą żyłką bornitu Żyły kowelinu

w dolomicie Chalkozyn Żyła chalkopirytu

(10)

Uziarnienie minerałów użytecznych

(11)

Zawartość substancji powierzchniowo

czynnych

Stopień skażenia bakteriami

Zasolenie Radioaktywność

Temperatura

Znaczenie wody we flotacji – kluczowe parametry

wody ważne we flotacji

(12)

Źródła wody technologicznej w Zakładach Wzbogacanie Rud

KGHM Polska Miedź S.A

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.

Wzbogacanie flotacyjne

16

Wzbogacanie flotacyjne to proces realizowany poprzez

flotację pianową, dzielący całość przerabianego urobku na dwa produkty:

- Koncentrat o wysokiej zawartości składnika użytecznego ~ 24 % Cu

- Odpad o niskiej zawartości składnika użytecznego ~ 0,2 % Cu

(18)

Laboratoryjna maszynka flotacyjna typu Mechanobr o pojemności celki 1 dm3

Laboratoryjna cela flotacyjna

(19)

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.

Odpad poflotacyjny

18

Zbiornik Żelazny Most:

- odpad poflotacyjny to ~94% urobku - 14,3 km długości zapór

- 1394 ha powierzchni

- 50 m wysokości tam w najwyższym miejscu

- około 500 mln m3 zdeponowanych odpadów

(20)

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.

Wnętrze komory maszyny flotacyjnej

19

(21)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :