• Nie Znaleziono Wyników

Z A Ł Ą C Z N I K D – L i s t a o d g ł o s ó w p t a k ó w z a r e j e s t r o wa n yc h w g o d z i n a c h n o c n yc h n a o b s z a r z e m o r s k i e j f a r m y wi a t r o we j B a ł t yk Ś r o d k o wy I I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z A Ł Ą C Z N I K D – L i s t a o d g ł o s ó w p t a k ó w z a r e j e s t r o wa n yc h w g o d z i n a c h n o c n yc h n a o b s z a r z e m o r s k i e j f a r m y wi a t r o we j B a ł t yk Ś r o d k o wy I I"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAŁĄCZNIK D – Lista odgłosów ptaków

z a r e j e s t r o wa n yc h w g o d z i n a c h n o c n yc h n a

obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk

Środkowy II

(2)
(3)

Lista odgłosów ptaków zarejestrowanych w godzinach nocnych na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II

D-1

D

Lista odgłosów ptaków zarejestrowanych w godzinach nocnych na obszarze MFW

Bałtyk Środkowy II

Data Czas UTC Gatunek* Liczba Zachowanie* Odległość Wysokość Kierunek* Uwagi Statek Obszar

2013-04-07 22:00 tumer 12 205 0 8 1 Safira BS_II

2013-04-07 22:15 tumer 15 205 0 8 1 Safira BS_II

2013-04-07 22:30 tumer 10 205 0 8 1 Safira BS_II

2013-04-07 22:45 tumer 13 205 0 8 1 Safira BS_II

2013-04-08 02:30 tumer 80 205 50 15 - Safira BS_II

2013-04-08 02:30 fuatr 2 205 50 15 - Safira BS_II

2013-04-08 02:30 errub 25 205 50 15 - Safira BS_II

2013-04-08 02:45 tumer 45 205 50 15 - Safira BS_II

2013-04-08 03:00 tumer 20 205 50 5 8 Safira BS_II

2013-04-08 03:15 tumer 19 205 50 15 8 Safira BS_II

2013-04-08 18:15 larid 5 205 - - - Safira BS_II

2013-04-08 18:30 larid 6 205 - - - Safira BS_II

2013-04-09 02:30 tumer 4 205 - - - Safira BS_II

2013-04-09 02:45 tuili 2 205 - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:00 tuphi 3 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:15 tumer 9 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:15 errub 3 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:15 tuphi 2 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:30 tumer 4 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:30 tuili 2 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:30 tuphi 3 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:30 menig 1 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:45 tuili 7 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:45 tumer 6 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:45 tuphi 2 - - - - Safira BS_II

2013-04-14 22:45 errub 4 - - - - Safira BS_II

2013-04-15 02:30 errub 3 103 50 50 - Safira BS_II

(4)

Data Czas UTC Gatunek* Liczba Zachowanie* Odległość Wysokość Kierunek* Uwagi Statek Obszar

2013-04-15 03:00 frmon 1 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:00 errub 12 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:00 anpen 27 205 100 50 3 Safira BS_II

2013-04-15 22:00 tuili 16 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:00 tumer 7 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:00 tuphi 5 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:00 ancre 20 103 100 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:15 troch 26 205 0 100 3 Safira BS_II

2013-04-15 22:15 menig 9 103 100 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:15 anpla 10 205 0 35 3 Safira BS_II

2013-04-15 22:15 errub 6 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:15 tuphi 2 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:15 tumer 8 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:15 tuili 1 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:15 larid 4 103 200 20 - Safira BS_II

2013-04-15 22:30 anpen 30 205 100 50 3 Safira BS_II

2013-04-15 22:30 tuili 6 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:30 errub 4 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:30 tumer 6 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:45 tuili 8 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:45 errub 2 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-15 22:45 tuphi 4 103 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:15 tumer 8 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:15 tuphi 24 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:15 tuili 5 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:15 tupil 3 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:15 errub 10 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:30 tumer 13 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:30 tuphi 25 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:30 tuili 27 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:30 tupil 1 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:30 errub 4 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:45 tumer 13 205 50 50 - Safira BS_II

(5)

Lista odgłosów ptaków zarejestrowanych w godzinach nocnych na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II

D-3

Data Czas UTC Gatunek* Liczba Zachowanie* Odległość Wysokość Kierunek* Uwagi Statek Obszar

2013-04-16 02:45 tuili 7 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 02:45 errub 2 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 03:00 tumer 2 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 03:00 tuphi 15 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 03:00 tuili 2 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 03:00 errub 3 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-16 03:00 stvul 3 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-26 22:00 frmon 3 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 02:00 errub 52 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 02:00 frmon 2 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 02:15 frmon 3 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 02:15 errub 20 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 02:30 frmon 2 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 02:30 errub 1 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 02:45 frmon 26 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 22:30 tumer 1 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-27 22:45 anpla 3 205 100 50 2 Safira BS_II

2013-04-28 19:30 menig 20 205 0 20 3 Safira BS_II

2013-04-28 22:15 menig 14 205 50 20 3 Safira BS_II

2013-04-28 22:30 ancre 9 205 10 20 2 Safira BS_II

2013-04-28 22:30 errub 1 205 50 50 - Safira BS_II

2013-04-28 22:45 errub 2 205 50 50 - Safira BS_II

2013-05-12 01:30 caspi 3 205 50 20 - Safira BS_II

2013-05-12 01:45 unpas 2 - 50 20 - Safira BS_II

2013-05-12 01:45 pamar 2 - 50 20 - Safira BS_II

2013-05-12 19:30 menig 20 205 200 5 3 Safira BS_II

2013-05-12 22:45 errub 1 205 50 50 - Safira BS_II

2013-05-13 01:30 errub 2 205 20 30 - Safira BS_II

2013-05-14 02:00 - - - 1 Pipistrellus sp. Safira BS_II

2013-05-25 01:15 trtot 3 205 - - - Safira BS_II

2013-05-25 01:15 achyp 5 205 - - - Safira BS_II

2013-05-25 01:15 troch 2 205 - - - Safira BS_II

08-08-2013 01:30 achyp 1 - - - - Lubecki BS_II

(6)

Data Czas UTC Gatunek* Liczba Zachowanie* Odległość Wysokość Kierunek* Uwagi Statek Obszar

08-21-2013 00:00 larsp 3 103 10 10 1 MSC Safira BS_II

08-21-2013 00:45 unpas 1 103 20 20 1 Safira BS_II

10-15-2013 17:15 tumer 1 205 20 10 - Safira BS_II

10-15-2013 22:00 tumer 4 205 20 20 6 Safira BS_II

10-15-2013 22:15 errub 4 205 50 20 6 Safira BS_II

10-15-2013 22:30 tuphi 3 205 0 10 1 Safira BS_II

10-15-2013 22:45 errub 1 205 20 10 - Safira BS_II

10-16-2013 04:00 tumer 1 205 30 20 - Safira BS_II

10-16-2013 04:30 errub 1 205 20 10 - Safira BS_II

10-16-2013 22:00 errub 12 205 20 20 - Safira BS_II

10-16-2013 22:15 errub 4 205 30 20 - Safira BS_II

10-16-2013 22:15 tumer 5 205 30 20 7 Safira BS_II

10-16-2013 22:30 errub 21 205 30 20 7 Safira BS_II

10-16-2013 22:45 errub 8 205 30 20 7 Safira BS_II

10-17-2013 04:00 tuphi 12 205 20 25 - Safira BS_II

10-17-2013 04:30 errub 4 205 10 20 - Safira BS_II

10-17-2013 04:45 trtro 1 205 5 10 - Safira BS_II

11-12-2013 22:45 unpas 1 205 15 10 - Safira BS_II

Cytaty

Powiązane dokumenty

e-muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce jak również liderem w obszarze mobilnych usług dodanych:.. • Reprezentuje już ponad 650 polskich

- sekretarza komisji - pracownik administracyjny ZSI lub wytypowany nauczyciel. Obowiązkiem członków Komisji jest złożenie niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami

 W terenie oznaczonym symbolem R2 plan przewiduje adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością uzupełnień i wymiany siedlisk oraz tworzenia nowych siedlisk,

2) okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130. W samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych na

B List of bird tracks recorded using horizontal radar at the OWF Bałtyk Środkowy II.. species Scientific Name English trackID datetime

[r]

[r]

Surowe dane z obserwacji wizualnych w godzinach dziennych na obszarze MFW Bałtyk

B Lista ścieżek lotu ptaków zarejestrowanych przez radar poziomy na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II.. gatunek Nazwa łacińska Nazwa polska ID_Ścieżki Data/czas

[r]

Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu

skie trzeba zrobić w stolicy specjalne badania lekarskie. Jeździła zawsze sama, brała pod uwagę tylko przestrogi matki i nie ubierała się zbyt szykownie. Żeby niczym nie

Logic is conceived as a holistic discipline in two senses: (a) the acceptance (rejection, revision) of a given logical theory is partly based on pragmatic considerations, and (b) to

2)uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 3)akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) analiza istniejących audiodeskrypcji.. omówienie

W dniu 17 grudnia A.D.2021 otrzymaliśmy od Pana e-mail, z Pana stanowiskiem w tej sprawie, sprowadzającym się do konstatacji, że może Pan nadal pozostać

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

2) projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w tym POPC.001 - projekt „Utworzenie Krajowego

For short-term forecasting, these arguments have long been anticipated in practice, and models with good (and improvable) track- ing properties have been obtained by

[r]

 Make sure you collect sufcient information/measurements to perform the mathematical processes you mentioned in Criterion A..  Include all your raw information/measurements in

The equations of local mass conservation (continuity equations), the appropriate expressions describing the fluxes (drift flux and diffusional flux) and momentum conservation

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie