Wyobrażenia młodych ludzi o tamtych czasach - Dariusz Wójcik - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DARIUSZ WÓJCIK

ur. 1961; Chełm

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL, współczesność

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, PRL,

współczesność, współczesna młodzież wobec przemian 1989 roku

Wyobrażenia młodych ludzi o tamtych czasach

Jak dzisiaj mówię młodym ludziom podczas świętowania pierwszych wolnych wyborów w Polsce, że wielokrotnie byłem, nie tyle aresztowany, co zatrzymywany jako zarejestrowany kandydat do Sejmu, to ci młodzi ludzie są często w szoku. Pytają

„Jak to? Przecież to [były] pierwsze wolne wybory”. Nie wyobrażają sobie, że do takich rzeczy dochodziło. Nie tylko wobec mnie, ale także innych kandydatów Konfederacji w różnych innych miejscach. Młodzi ludzie zupełnie nie znają sytuacji listy krajowej, [nie wiedzą], że grupa ludzi dostała się do Sejmu zupełnie bezprawnie.

Data i miejsce nagrania 2014-01-15, Lublin

Rozmawiał/a Łukasz Kijek

Transkrypcja Jacek Bednarczyk

Redakcja Jacek Bednarczyk

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :