• Nie Znaleziono Wyników

Plan — czyli w jaki sposób można opisać swoje miejsce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan — czyli w jaki sposób można opisać swoje miejsce"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

96 37. PLAN – CZYLI JAK NA KARTCE PAPIERU ZMIEŚCIĆ ŚWIAT

A

Znikająca skarpetka

Karolowi zginęła skarpetka. Przeczytaj wskazówki, jak ją można odnaleźć.

6WDUWXMHV]ZSXQNFLHR]QDF]RQ\PVWU]DâNċ]JRGQLH]MHMNLHUXQNLHP

3DPLĐWDMGZLHNUDWNLWRFP

,GĮFPZSUDZR3RWHPFPGRJyU\VNUĐþLLGĮFPZSUDZRFPGR

JyU\VNUĐþZOHZRLLGĮFPDSRWHPGRJyU\FPL]QRZXZOHZRFPD

WHUD]FPZGyâFPZSUDZRLFPZGyâ

&RRGNU\â.DURO"

(2)

97 37. PLAN – CZYLI JAK NA KARTCE PAPIERU ZMIEŚCIĆ ŚWIAT

B

1. Przeczytaj opis i zrób rysunek zgodnie zwartymi w opisie instrukcjami.

Adam tak opisał swój pokój.

'U]ZLGRSRNRMXMXİQDU\VRZDâHP3ROHZHMVWURQLHSRNRMXQDĤURGNXĤFLDQ\MHVW

RNQR0yMWDSF]DQVWRLSU]\ĤFLDQLHQDSUDZRRGGU]ZLDELXUNRSRGRNQHP

3U]\ELXUNXPDPNU]HVâR5HJDâ]NVLċİNDPLVWRLSU]\ĤFLDQLHQDSU]HFLZNRGU]ZL

1DOHZRRGUHJDâXPDPNRPRGĐZNWyUHMWU]\PDP]DEDZNLDQDSUDZR²V]DIĐ

]XEUDQLDPL

drzwi

(3)

98 37. PLAN – CZYLI JAK NA KARTCE PAPIERU ZMIEŚCIĆ ŚWIAT

C

Dzieci z II klasy postanowiły zagospodarować boisko szkolne w następujący sposób:

Zaplanowały dwie bramki, a po obu stronach bramek ustawiły ławki, każdą w odległości trzech metrów od bramki. Posadziły też, wzdłuż boiska, co dwa metry po 6 drzewek.

1. Pomóż dzieciom z klasy II dokończyć rysunek planu.

Pamiętaj, że jedna kratka na rysunku to 1 metr w rzeczywistości (czyli boisko ma 14 metrów szerokości a 16 metrów długości).

2. Co jeszcze można dopisać do planu, żeby na boisku można było robić inne rzeczy?

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty

W obr~bie utworow plejstocetiskich rejonu Bramki przy konstrukcji prze- kroju geologicznego wyrozniono co najmniej szesc poziomow glin zwalowych, a w nawi,!zaniu

Studia nad źródłami pieśni podhalańskich przyczyniły się jednak do zmiany sta- nowiska Chybińskiego w tej kwestii i do przekonania także Szymanowskiego, że nie jest

[r]

Od drzwi do końca klasy zawiesić na wysokości 1 metra długą półkę, na której ustawią swoje prace – metr odpowiedniej deski kosztuje 16 zł.. Na tylniej ścianie

W tym celu należy ustawić kursor myszy w prawym dolnym rogu komórki D2, wcisnąć lewy przycisk myszy. i naciskając go przeciągnąć kursor w dół, aż do

Klasycznym przykładem takiej „tradycji wynalezionej” (Hobsbawm, Ranger 2008), jest jochor, taniec w kręgu, promowany jako narodowy taniec Buriatów w czasach ra- dzieckich,

System zbiórki odpadów budowlanych – przez PSZOK, firmę odbierającą odpady komunalne w gminie w ramach ustalonych limitów lub przez firmy komercyjne..

Przeglądając katalogi producentów układów cyfrowych można z łatwością zauważyć, że najszerszą ofertę stanowią bramki NAND, gdyż są one najchętniej stosowane