• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 11 Zadanie 1. Wykaż, że jeśli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 11 Zadanie 1. Wykaż, że jeśli "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 11

Zadanie 1.

Wykaż, że jeśli 𝑎 > 0, to 𝑎2+1

𝑎+1𝑎+1

2 . Zadanie 2.

Uzasadnij, że jeśli (𝑎2+ 𝑏2)(𝑐2+ 𝑑2) = (𝑎𝑐 + 𝑏𝑑)2, to 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐.

Zadanie 3.

Uzasadnij, że jeżeli 𝑎 + 𝑏 = 1, 𝑎2+ 𝑏2= 7, to 𝑎4+ 𝑏4= 31.

Zadanie 4.

Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej 𝑘 liczba 𝑘6+ 2𝑘4− 𝑘2 jest podzielna przez 36.

Zadanie 5.

Wyznacz wartość współczynników 𝑎 i 𝑏 wielomianu 𝑊(𝑥) = 𝑥3+ 𝑎𝑥2+ 𝑏𝑥 + 1 wiedząc, że 𝑊(2) = 7 oraz reszta z dzielenia 𝑊(𝑥) przez dwumian 𝑥 + 3 jest 10.

Zadanie 6.

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji 𝑓(𝑥) =𝑥12 . Poprowadzono prostą równoległą do osi 𝑂𝑥, która przecięła wykres tej funkcji w punktach 𝐴 i 𝐵. Niech 𝐶 = (3, −1). Wykaż, że pole trójkąta 𝐴𝐵𝐶 jest większe lub równe 2.

Zadanie 7.

Rozwiąż równanie: 3𝑥2− 10𝑥 + 3 = 0.

Zadanie 8.

Rozwiąż nierówność: 𝑥3− 7𝑥2+ 2𝑥 − 14 ≥ 0.

Zadanie 9.

W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 240 𝑚2. Basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350 𝑚2 oraz jest o 5 𝑚 dłuższy i 2 𝑚 szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach.

Zadanie 10.

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest dłuższa od jednej przyprostokątnej o 1 𝑐𝑚 i od drugiej przyprostokątnej 𝑜 32 𝑐𝑚. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Znajdź wszystkie liczby pierwsze p takie, że liczby p+10 i p+20 są również liczbami

[r]

Prosta l jest równoległa do prostej AC i dzieli trójkąt ABC na dwie figury o równych polach.. Znajdź równanie

Znajdź granicę tego

[r]

Plusik przy numerze zadania oznacza, że zadanie jest trudniejsze; gwiazdka, że dość trudne.. Wykaż, że część wspólna pięciu zbiorów domkniętych jest

Liczba naturalna zapisana w systemie dziesiętnym jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.. Udowodnij i uogólnij tę powszechnie

[r]