f ( x,y )=ln( x y ) [1 , ∞ ) f ( x,y )= x ln( y ) [1 , ∞ ) √ f ( x,y )= x y [0 , ∞ ) √ √ f ( x,y )= e [0 , 1] f ( x,y )= x sin( y ) [0 , ∞ ) × R √ f ( x )= x +1 R √ f ( x )=1 /x +10 / ( x − 10 x ) (0 , 5] f ( x )= x (0 , 18) √ f ( x )= x + x R √ f ( x )=

Download (0)

Full text

(1)

WRAiT lista 6

1

2

25 XI 2008

Uwaga.Jesttolistadodatkowa.Przerabianiezada«ztejlistyna¢wi zenia hjestsurowo

wzbronione.

Zad. 1 Przekonaj sio prawdziwo± i poni»szy hfaktówdoty z¡ y hfunk ji

f : X → R

:

a) je±li

f

jestjednostajnie i¡gªana

A

ina

B

,tojestte»jednostajnie i¡gªana

A ∪B

;

b) je±li

f

jest jednostajnie i¡gªa na

B

i

A ⊆ B

,to

f

jest jednostajnie i¡gªa na

A

;

) je±li istniej¡ i¡gi

(x n )

i

(y n )

takie, »e

d(x n , y n ) → 0

, le z istnieje

C > 0

taka, »e

|f(x n ) − f(y n )| > C

,to

f

nie jest jednostajnie i¡gªa.

Zad. 2 Zbadaj jednostajn¡ i¡gªo±¢ poni»szy hfunk ji:

a)

f (x) = |x|

na

(−2, 3]

;

b)

f (x) = ln(x)

na

(1, ∞)

;

)

f (x) = x √

x

na

R +

;

d)

f (x) = x 2 sin(1/x 3 )

na

(0, 7)

;

e)

f (x) = sin(x 2 )

na

R

;

f)

f (x) = e −x

na

R +

;

g)

f (x) = x + √

x

na

R +

;

h)

f (x) = 15 √ x

na

(0, 18)

;

i)

f (x) = 1/x + 10/(x 2 − 10x)

na

(0, 5]

;

j)

f (x) = √

x 2 + 1

na

R

;

k)

f (x, y) = √

x sin(y)

na

[0, ∞) × R

;

l)

f (x, y) = e xy

na

[0, 1] 2

;

m)

f (x, y) = √

x√y

na

[0, ∞) 2

;

n)

f (x, y) = √

x ln(y)

na

[1, ∞) 2

;

o)

f (x, y) = ln(x 2 y)

na

[1, ∞) 2

.

(2)

Zad. 3 Zbadaj jednostajn¡ zbie»no±¢ na

R

poni»szy h i¡gówfunk yjny h:

a)

f n (x) = √ x

x 2 +1 /n

;

b)

f n (x) = 1+ 1 x 2 n

;

)

f n (x) = n+x n 2

;

d)

f n (x) = cos(px 2 + 1/n)

;

Zad. 4 Zbadaj jednostajn¡ zbie»no±¢ na

[0, 1]

poni»szy h i¡gów funk yjny h:

a)

f n (x) = sin(xn)/n

;

b)

f n (x) = √ n x

;

)

f n (x) = x n (1 − x) n

;

d)

f n (x) = (2 − 1/n)x

;

e)

f n (x) = nx n (1 − x)

;

f)

f n (x) = e x/n

.

Figure

Updating...

References

Related subjects :