KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

Download (0)

Full text

(1)

Strona 1 z 6

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Łączna liczba punktów do uzyskania: 100

UWAGI DO OCENIANIA CAŁEGO TESTU

Uznajemy tylko poprawny zapis imion i nazwisk postaci historycznych, miejscowości oraz pojęć, ponieważ każda „literówka” powoduje, że jest popełniony błąd merytoryczny.

Udzielenie odpowiedzi błędnej, niejednoznacznej, nieczytelnej lub brak odpowiedzi skutkuje przyznaniem 0 punktów.

[W nawiasach kwadratowych podano inne dopuszczalne i poprawne odpowiedzi].

Zawarty w kluczu opis do zadań otwartych jest propozycją odpowiedzi ucznia.

Zadanie 1. (0-8 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. [0-2 pkt]

Prawo XII Tablic

Rzym [w starożytnym Rzymie, w państwie rzymskim]

B. Kodeks Hammurabiego [Prawo Hammurabiego]

C. 2 – 1 – 3 [źródło 2., źródło 1., źródło 3.]

D. UWAGA: Jeżeli Uczeń zakreślił wyłącznie cztery razy P lub cztery razy F – otrzymuje 0 punktów

I. FAŁSZ

II. PRAWDA III. PRAWDA

IV. FAŁSZ

Zadanie 2. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

A. klub jakobinów [jakobini; Klub Bretoński; Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji]

B. równowaga europejska [zasada równowagi europejskiej]

C. odwilż posewastopolska

D. reformy Meiji [restauracja Meiji]

E. iperyt [iperyt siarkowy; gaz musztardowy]

(2)

Strona 2 z 6

Zadanie 3. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Jakub Świnka

B. Stanisław ze Szczepanowa [Stanisław Szczepanowski]

C. Janisław [arcybiskup Janisław]

D. Wincenty Kadłubek E. Jakub Uchański

Zadanie 4. (0-3 pkt – po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) A. XVI – Trydent

B. XI – Clermont C. XV – Konstancja

Zadanie 5. (0-5 pkt – po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu)

UWAGA: Jeśli Uczeń nie rozpozna stylu, to nie oceniamy drugiej części odpowiedzi (charakterystycznego elementu) i przyznajemy 0 pkt.

A. renesansowy – attyka [attyki]

B. gotycki – łuk przyporowy [przypora; przypory; łęk oporowy]

C. romański [romanizm] – apsyda [absyda, rotunda]

D. klasycyzm – tympanon [fronton]

E. barokowy – pilaster [pilastry; płaski filar]

Zadanie 6. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1765

B. Stanisław August Poniatowski C. Stanisław Konarski

Zadanie 7. (0-11 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Ferdynand Magellan

B. Adam Smith

C. Giuseppe Garibaldi [Józef Garibaldi]

D. Stanisław Staszic E. Hipolit Cegielski

[Józef Hipolit Cegielski]

F. Ignacy Prądzyński G. Edward Dembowski H. Lajos Kossuth I. Romuald Traugutt J. Francesco Nullo K. Józef Beck

(3)

Strona 3 z 6 Imię i nazwisko

wybitnego wodza zasłużonego w tej

bitwie:

Rok bitwy Miejsce bitwy Nazwa państwa [lub strony], które wygrało i które przegrało bitwę

A 732 Poitiers

B 1794 • Państwo wygrane:

Rosja, Prusy

• Państwo przegrane:

Polska

[Rzeczpospolita]

C 1813 Lipsk

D Józef Dwernicki [Fiodor Geismar]

Stoczek

E Ostrołęka • Państwo wygrane:

Rosja

• Państwo przegrane:

Królestwo Polskie

F Ludwik Mierosławski Sokołów

G 1853 • Państwo wygrane:

Rosja

Państwo przegrane:

Turcja

H 1859 • Państwo wygrane:

Francja [II Cesarstwo francuskie] i Królestwo Piemontu

• Państwo przegrane:

Austria

I Marian Langiewicz Grochowiska

J Westerplatte • Państwo wygrane:

Niemcy [III Rzesza]

• Państwo przegrane:

Polska

Zadanie 9. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Kazimierz Pułaski

B. 1779

(4)

Strona 4 z 6

Zadanie 10. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 843

B. 1846 C. 1925 D. 1943 E. 1968

Zadanie 11. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1815

UWAGA: Jeśli Uczeń nie odpowie prawidłowo, to nie oceniamy zadania B.

B. DWA ARGUMENTY [0-1 pkt] – np.:

- na mapie zaznaczone jest Wielkie Księstwo Poznańskie, które zostało utworzone na kongresie wiedeńskim w 1815 r. i włączone do Królestwa Pruskiego

- zaznaczony jest Kraków, który w latach 1815-1846 był Wolnym Miastem [Rzeczpospolitą Krakowską] pod zarządem trzech zaborców

- od 1815 r. Warszawa była w granicach Królestwa Polskiego [wcześniej była w zaborze pruskim]

- widać pogrubiony zarys granic Królestwa Polskiego utworzonego w 1815 r.

z większości ziem Księstwa Warszawskiego - Gdańsk jest włączony do Prus

- jest to podział ziem polskich dokonany na kongresie wiedeńskim w 1815 r.

Zadanie 12. (0-3 pkt – po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) A. Obóz Hotelu Lambert Adam Jerzy Czartoryski B. Towarzystwo Demokratyczne Polskie Wiktor Heltman

C. Gromady Ludu Polskiego Stanisław Worcell

Zadanie 13. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. I. austriackim

B. 1846

C. rabacja [rabacja galicyjska; rzeź galicyjska; bunt chłopów w Galicji pod przewodnictwem Jakuba Szeli]

(5)

Strona 5 z 6

A. Imienny pobór młodzieży polskiej do armii rosyjskiej, w celu rozbicia organizacji

„czerwonych” (około 8 tys. rekrutów według imiennych list)

B. Aleksander Wielopolski [hrabia/margrabia Aleksander Wielopolski]

C. 22 stycznia 1863 r. [wybuch powstania styczniowego 22 I 1863 r.]

Zadanie 15. (0-8 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) Źródło I.

A. 1848 [19 III 1848 r.]

B. Fryderyk Wilhelm IV [król Prus Fryderyk Wilhelm IV Hohenzollern]

Źródło II.

A. 1863 [Konwencja Alvenslebena 8 II 1863 r.]

Źródło III.

A. 1864 [ukaz carski o uwłaszczeniu 2 III 1864 r.]

B. Aleksander II [car Rosji Aleksander II Romanow]

Źródło IV.

A. 1863 [proklamacja zniesienia niewolnictwa w USA wydana w 1862 r. weszła w życie 1 I 1863 r.]

B. Abraham Lincoln Źródło V.

A. 1871 [Komuna Paryska 1871 r.]

Zadanie 16. (0-6 pkt)

UWAGA: Uczeń otrzymuje za każdy podpunkt:

2 pkt – za prawidłowo uzupełniony tekst i prawidłowo zaznaczone państwo na mapie, 1 pkt – za prawidłowo uzupełniony tekst i błędnie zaznaczone państwo na mapie, 0 pkt – za błędnie wypełniony tekst i prawidłowo zaznaczone państwo na mapie.

A. Brazylia B. Kolumbia C. Boliwia

(6)

Strona 6 z 6

Zadanie 17. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. TAK

UWAGA: Jeśli Uczeń nie zaznaczy prawidłowo części A, to nie oceniamy pkt. B.

B. Źródło 1. Plakat propagandowy nawołuje do walki w obronie ojczyzny, na sztandarze jest wizerunek Matki Bożej, pod orłem rok 1920; w oddali widać Armię Czerwoną. Źródło 2. przedstawia mapę z planem bitwy warszawskiej w 1920 r.

pomiędzy Wojskiem Polskim a Armią Czerwoną. Stąd oba źródła odnoszą się do tego samego wydarzenia – wojny polsko-bolszewickiej.

C. 15 sierpnia 1920 r. [cud nad Wisłą/bitwa warszawska 15 VIII 1920 r.]

D. Józef Piłsudski [Marszałek Józef Piłsudski]

Zadanie 18. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. II. 1943 r.

B. Największe więzienie polityczne na terenie okupowanej Warszawy

C. znak Polski Walczącej [symbol małego sabotażu; znak harcerzy z organizacji

„Wawer”; „kotwica” – znak Polski Walczącej]

Zadanie 19. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1944

B. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego C. Polska Rzeczpospolita Ludowa

Zadanie 20. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) UWAGA: Jeżeli Uczeń zakreślił wyłącznie cztery razy P lub cztery razy F – 0 punktów

A. FAŁSZ

B. FAŁSZ

C. PRAWDA

D. FAŁSZ

Zadanie 21. (0-4 pkt – 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) UWAGA: jeśli Uczeń nie rozpozna osoby to 0 punktów za cały podpunkt zadania

A. Tadeusz Mazowiecki – premier B. Edward Gierek – I sekretarz PZPR

C. Michaił Gorbaczow [Michaił Siergiejewicz Gorbaczow] – sekretarz KPZR D. Stefan Wyszyński – prymas

Figure

Updating...

References

Related subjects :