KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

Download (0)

Full text

(1)

Strona 1 z 6

KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Łączna liczba punktów do uzyskania: 60

UWAGA DO OCENIANIA CAŁEGO TESTU

Uznajemy tylko poprawny zapis imion i nazwisk postaci historycznych, miejscowości oraz pojęć, ponieważ każda „literówka” powoduje, że jest popełniony błąd merytoryczny.

Udzielenie odpowiedzi błędnej, niejednoznacznej, nieczytelnej lub brak odpowiedzi skutkuje przyznaniem 0 punktów.

[W nawiasach kwadratowych podano inne dopuszczalne i poprawne odpowiedzi].

Zadanie 1. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) I. B. starożytnego Egiptu

II. Sfinks, sfinksy, kriosfinks [sfinks z głową barana]

Zadanie 2. (0-1 pkt) A. monoteizm

Zadanie 3. (0-6 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Perykles

B. zgromadzeniu ludowym [zgromadzeniu; eklezji]

C. Rada Pięciuset [Rada 500]

D. areopag [sąd na Wzgórzu Aresa; Rada Areopagu]

E. skorupkowy [ostracyzm]

F. strategów [10 strategów; dowódców armii; urzędników skarbowych/powierników finansów państwowych]

(2)

Strona 2 z 6

Zadanie 4. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

A. System uprawy ziemi podzielonej na 3 części, na których siano zboża jare, oziminy i jedna leżała odłogiem. Co roku zmieniano przeznaczenie pola, aby nie doprowadzić do wyjałowienia ziemi.

B. W średniowieczu był siedzibą władz miasta. Znajdowała się w nim także waga, a wieża pełniła funkcję strażnicy miejskiej.

C. Wystąpienie szlachty przeciwko królowi, który łamał prawa (przywileje szlacheckie).

Zadanie 5. (0-1 pkt) A. plebs

Zadanie 6. (0-6 pkt; 1 pkt za miasto i 1 pkt za dwa prawidłowe argumenty)

UWAGA: jeśli uczeń nie rozpozna miasta to zero punktów za cały podpunkt. Jeśli rozpozna miasto i poda jeden argument – to 1 pkt za miasto i 0 pkt za argumenty.

Obraz A. [0-2 pkt]

Nazwa miasta – Kraków Dwa argumenty:

• Sukiennice

• kościół Mariacki Obraz B. [0-2 pkt]

Nazwa miasta – Warszawa Dwa argumenty:

• kolumna Zygmunta

• Zamek Królewski

• [widoczny dach katedry św. Jana]

Obraz C. [0-2 pkt]

Nazwa miasta – Gdańsk Dwa argumenty:

• Żuraw nad Motławą

• port z kupieckimi statkami

• [spichlerze widoczne z prawej strony obrazu]

• [kamienice nad Motławą]

(3)

Strona 3 z 6

A. FAŁSZ

B. FAŁSZ

C. FAŁSZ

D. PRAWDA

E. FAŁSZ

F. PRAWDA

Zadanie 8. (1 pkt)

C. konfederacji warszawskiej

Zadanie 9. (0-3 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu)

UWAGA: jeśli uczeń przypisze więcej niż dwie odpowiedzi do jednego podpunktu nie przyznajemy punktów!

Odkrywca Rok odkrycia Miejsce odkrycia

A. Vasco da Gama 1498 Kalikat

B. Ferdynand Magellan 1520 Cieśnina Wszystkich Świętych

C. Krzysztof Kolumb 1492 San Salwador

Zadanie 10. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. rewolucja neolityczna

B. metojkowie C. termy

D. Indeks ksiąg zakazanych E. defenestracja praska

(4)

Strona 4 z 6

Zadanie 11. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Jadwiga Andegaweńska

B. Konrad Mazowiecki [Konrad I Mazowiecki]

C. Władysław Łokietek [Władysław I Łokietek]

D. Michał Korybut Wiśniowiecki

E. August II Mocny [August II; August II Sas]

Zadanie 12. (0–5 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) Dowódca wojsk

polskich

Miejsce bitwy Rok bitwy

Nazwa państwa [strony], które wygrało i które przegrało

bitwę A.

[0-1 pkt]

Henryk Pobożny 1241

B.

[0-1 pkt]

Olsztyn • Państwo wygrane: Polska

• Państwo przegrane:

Krzyżacy, Zakon Krzyżacki [Państwo Krzyżackie]

C.

[0-1 pkt]

Stefan Batory [Mikołaj Mielecki, Mikołaj

Radziwiłł Rudy]

1579

D.

[0-1 pkt]

Beresteczko • Państwo wygrane: Polska

• Strona przegrana: Kozacy E.

[0-1 pkt]

Chocim 1673

Zadanie 13. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Jerzy [Sebastian] Lubomirski

B. Piotr Konaszewicz Sahajdaczny C. Armand Richelieu

D. Wilhelm III Orański [Wilhelm Orański]

(5)

Strona 5 z 6

UWAGA: uczeń musi wskazać wiek, w którym żyła dana osoba oraz podać istotne osiągnięcie, dzięki któremu ta osoba zasłynęła w historii.

A. Cesarz bizantyjski w VI w. n.e., na jego polecenie dokonano kodyfikacji prawa i wzniesiono kościół Mądrości Bożej (Hagia Sophia) w Konstantynopolu, kościół San Vitale w Rawennie.

Próbował odbudować imperium rzymskie.

B. Frankijski hrabia, wzór idealnego średniowiecznego rycerza z VIII wieku w czasie panowania cesarza Karola Wielkiego. Bohater „Pieśni o Rolandzie” opowiadającej o jego walkach z Saracenami i śmierci.

C. Żył w XV-XVI w. Był włoskim malarzem (np. Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza), architektem, pisarzem, konstruktorem (np. pomysł na śmigłowiec, czołg, batyskaf), matematykiem, anatomem – erudytą, człowiekiem wszechstronnie wykształconym.

D. XVII-wieczny hetman polski; tworzył oddziały partyzanckie do walki ze Szwedami w czasie

„potopu”; brał udział w walkach z Kozakami i w wojnie z Rosją; wspomniany jest w hymnie państwowym.

Zadanie 15. (0-1 pkt)

A. Podlasie, Wołyń, województwa bracławskie i kijowskie

Zadanie 16. (0-1 pkt) C. Austria

Zadanie 17. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) Podaj datę roczną wydarzeń:

A. 1109 r.

B. 1534 r.

C. 1649 r.

D. 1652 r.

E. 1620 r.

(6)

Strona 6 z 6 Zadanie 18. (0-1 pkt)

C – E – D – B – F – A

A. początek potopu szwedzkiego na ziemiach polskich – 1655 r.

B. wynalezienie druku przez Gutenberga – połowa XV w.

C. połączenie Egiptu Górnego i Dolnego w jedno państwo – ok. 3100 p.n.e.

D. powstanie uniwersytetu w Krakowie – 1364 r.

E. powstanie Kodeksu Hammurabiego – ok. 1800 p.n.e.

F. początek panowania Ludwika XIV we Francji – 1643 r. [koronacja 1654 r.]

Figure

Updating...

References

Related subjects :