• Nie Znaleziono Wyników

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH !!!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH !!!"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W

V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH !!!

Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych, który odbędzie się w dniu 17.12.2019r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół nr 2.

Naszą ofertę kierujemy do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół

podstawowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych

oraz szkół ponadpodstawowych z Rzeszowa i okolic,

którzy lubią i potrafią śpiewać a swoje umiejętności

wokalne chętnie łączą z językowymi.

(2)

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Kolęd Obcojęzycznych

1. Cele konkursu:

 Prezentowanie i popularyzacja kolęd krajów europejskich

 Doskonalenie umiejętności językowych uczniów

 Kształtowanie postawy twórczego uczestnictwa w dorobku kulturalnym Europy

 Prezentacja dorobku artystycznego uczniów

2. Warunki uczestnictwa:

 W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół

podstawowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych z Rzeszowa i okolic,

 W konkursie przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

- I kategoria – uczniowie szkół podstawowych

- II kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów,

 Uczestnik wybiera i prezentuje kolędę w języku obcym (język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język angielski, język rosyjski),

 Utwory muszą być wykonywane pojedynczo, z dowolnym

podkładem muzycznym - na płycie CD, bez tekstu i bez chórków, którą należy dostarczyć do dnia 05.12.2019r. do Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie lub z akompaniamentem,

 Nie można śpiewać a capella (bez podkładu lub

akompaniamentu)

(3)

Płytka powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, klasa, szkoła, tytuł prezentowanej kolędy

 Czas prezentacji do 5 minut

 Obowiązuje kulturalne zachowanie na scenie i stosowny strój

3. Kryteria oceny:

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać dana osoba wynosi 9 punktów, po 3 punkty w kategoriach:

 Poprawność językowa wykonywanych utworów

 Stopień trudności utworu

 Interpretacja i aranżacja

4. Oceny utworów dokona jury

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody: kursy językowe ufundowane przez Szkołę Języków Obcych Promar International, bony podarunkowe, pozycje książkowe, gadżety, itp.

Każdy wykonawca otrzyma dyplom za udział w konkursie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Zespół Szkół nr 2 al.Rejtana 3

35-236 Rzeszów tel. 177482940

lub pocztą elektroniczną:

E- mail: szkola_rejtan_rzeszow@pro.onet.pl

(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej na stronie szkoły w zakładce Kącik biblioteczny1. VI

 instalację ogrzewania elektrycznego, jeżeli będzie ono zasilana z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub

Uczestnicy Konkursu muszą dostarczyć do organizatora w dniu Konkursu lub wcześniej przesłać na adres e-mail, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i

Przyznane przez Jury nagrody będą voucherami dla dwóch osób (dla dziecka i jego mamy) do Kawiarni Makulatura w Dzierżoniowie. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace

15.Organizator stara się o wpisanie konkursu na listę konkursów zaaprobowanych przez kuratora, które można wpisać na świadectwie kończącym klasę trzecią szkoły

Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest zapewnić wypełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego -

Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane

Nagroda Rady Programowej Forum 9 XVIII „Polska w cyfrowej chmurze?” 2012 Michał Sułkowski Uniwersytet Kardynała..