KARTA PRACY UCZNIA„Król Roger” Karola Szymanowskiego

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

„Król Roger” Karola Szymanowskiego

1. Omów najważniejsze fakty z życia Karola Szymanowskiego.

2. Wymień przynajmniej cztery stylistyczne cechy charakterystyczne dla twórczości Karola Szymanowskiego.

a) b) c) d)

3. Omów problematykę poruszaną w operze „Król Roger” Karola Szymanowskiego.

4. Wymień cztery cechy charakterystyczne dla stylu narodowego.

a) b) c) d)

5. Omów historię powstania opery „Król Roger” Karola Szymanowskiego.

Figure

Updating...

References

Related subjects :