r r r r r r r r.

10  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Nazwa przepisu Data 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 52/2015 1 grudnia 2015 możliwy wydruk 2. Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z

wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 01.12.2014 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 29/2014 16 października 2014 r. możliwy wydruk

3. Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z

wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 14.06.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 9/2015 24 marca 2015 r. możliwy wydruk 4. Ir-2 (R-2) Instrukcja dla personelu obsługi ruchowych

posterunków technicznych 1.11.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 37/2015 28 lipca 2015 r. możliwy wydruk 5. Ir-3 (R-9) Instrukcja o sporządzaniu regulaminów

technicznych 15.07.2014 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 16/2014 1 lipca 2014 r. możliwy wydruk 6. Ir-5 (R-12) Instrukcja o użytkowaniu urzadzeń radiołączności

pociągowej 26.02.2014 r. Zarządzenie Zarządu Nr 7/2014

25 lutego

2014 r. możliwy wydruk 7. Ir-7 (R-20) Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych 1.10.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 42/2015 1 września 2015 r. możliwy wydruk 8. Ir-8

Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności

eksploatacyjnych na liniach kolejowych

1.01.2016 r. Zarządzenie Zarządu Nr 53/2015

8 grudnia

2015 r. możliwy wydruk

9. Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewrów 31.03.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 12/2015 31 marca 2015 r. możliwy wydruk 10. Ir-10 (R-57) Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych 24.02.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 6/2015

24 lutego

2015 r. możliwy wydruk 11. Ir-11 Instrukcji o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11 15.12.2015 r. Uchwała Zarządu Nr

1200/2015 15 grudnia 2015 r. możliwy wydruk 12. Ir-13 (R-23) Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury

kolejowej 17.02.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 5/2015

17 luty

2015 r. możliwy wydruk 13. Ir-14 Instrukcja o kontroli biegu pociągów pasażerskich i

towarowych 9.12.2014 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 50/2014

09 grudnia

2014 r. możliwy wydruk Uwagi Przepis wewnętrzny wprowadzajacy

L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od

(2)

14. Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym 25.04.2016 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 21/2013 zm.

Uchwała Zarządu Nr 176/2016

2.03.2016 r. możliwy wydruk

15. Ir-16 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją

towarów niebezpiecznych 31.03.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 13/2015 31 marca 2015 r. możliwy wydruk 16. Ir-17 Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie 3.07.2012 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 19/2012 3 lipca 2012 r. możliwy wydruk 17. Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych 4.10.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 36/2015 28 lipca 2015 r. możliwy wydruk

18. kiedyś: Ir-20

Wytyczne postępowania przy wydawaniu upoważnień i zezwoleń do wykonywania

określonych czynności w jednostkach organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

18.09.2013 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 20/2013 18 września 2013 r. możliwy wydruk

19. Ir-23 Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy Ir-23

16.02.2016 r. Uchwała Zarządu Nr

144/2016 r. 16 lutego 2016 r. możliwy wydruk

20. kiedyś: Ir-27

Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. środków do smarowania części trących w rozjazdach kolejowych

7 .09.2013 r. Decyzja Członka

Zarządu Nr 38/2013 7 sierpnia 2013 r. możliwy wydruk

21. Ir-105

Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowywch za korzystanie

z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 13

grudnia 2015 r.

5.03.2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 18/2015 30 kwietnia 2015 r. możliwy wydruk

22. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

22 grudnia 2015 r.

Uchwała Zarządu Nr

1223/2015 22 grudnia 2015 r. możliwy wydruk

(3)

23. Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych

15 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 29/2005

5 października

2005 r. możliwy podgląd 24. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza

kolejowego 4 maja 2009 r. Zarządzenie Zarządu Nr 9/2009

4 maja

2009 r. możliwy podgląd 25. Id-4 (D-6) Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i

utrzymaniu rozjazdów

16 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 49/2014 9 grudnia 2014 r. możliwy wydruk 26. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem 30 lipca2009 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 16/2009

29 czerwca

2009 r. możliwy podgląd 27. Id-7 (D-10) Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych 01 stycznia 2016

r.

Uchwała Nr

1222/2015 22 grudnia 2015 r. możliwy wydruk 28. Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej 19 maja

2005 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 5/2005

10 marca

2005 r. możliwy podgląd 29. Id-9 (D-15) Instrukcja dla toromistrza 15 sierpnia

2005 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 25/2005

12 lipca

2005 r. możliwy podgląd 30. Id-10 (D-16) Instrukcja badań defektoskopowy szyn, spoin 19 maja

2005 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 6/2005

10 marca

2005 r. możliwy podgląd

31. Id-12 (D-29) Wykaz linii 29 grudnia 2015

r.

Zarządzenie Zarządu Nr 1/2009 zmiana Zarządzenie Dyr.Biura

Dróg Kolejowych

9 lutego 2009 r.

(zm.29.grudnia 2015 r. )

możliwy wydruk

32. Id-13 (D-41) Instrukcja użytkowania oraz utrzymania pługów i zespołów odśnieżnych

26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 6/14 25 luty 2014 r. możliwy podgląd 33. Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i

oceny stanu torów 1 marca 2010 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 4/2010 22 luty 2010 r. możliwy podgląd 34. Id-16 (D-83) Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów

inżynieryjnych

15 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 31/2005 5 pażdziernika 2005 r. możliwy podgląd 35. Id-17 Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy

szynowych zgrzewanych i spawanych

19 maja 2005 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 7/2005

10 marca

2005 r. możliwy podgląd

(4)

36. Id-18

Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze

czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h

23 września 2013 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 19/13 17 wrzesień 203 r. możliwy podgląd

37. Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe

27 listopada 2013 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 27/2013 26 listopada 2013 r. możliwy wydruk

38. Id-22 Warunków technicznych budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu

22 grudnia 2015 r.

Uchwała Zarządu Nr

1228/2015 22 grudnia 2015 r. możliwy podgląd

39. Id-112

Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych łączonych

zgrzewarkami stacjonarnymi

12 listopada 2013 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 26/2013 12 listopada 2013 r. możliwy wydruk 40. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

nawierzchniowo-podtorzowych Id-114 22 lutego 2016 r. Uchwała Zarządu Nr

124/2016 9 lutego 2016 r. możliwy wydruk 41. Id-118

Wytyczne w sprawie doboru wysokości peronów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.

26 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 15/2013 26 sierpnia 2013 r. możliwy wydruk

42. Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych

7 marca 2014 r.

/3 miesiące od daty opublikowania w

Biuletynie - 6 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 3/2013 29 stycznia 2013 r. możliwy wydruk

43. Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji 16 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 16/2015 08 kwietnia 2015 r. możliwy wydruk

44. Ie-3 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru

14 lipca 2014 r. - po opublikowaniu w

Biuletynie

Zarządzenie Zarządu

Nr 15/2014 1 lipca 2014 r. możliwy wydruk

(5)

45. Ie-4 Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym

14 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 1/2014 14 stycznia 2014 r. możliwy wydruk 46. Ie-5 (E-11)

Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem

kolejowym

1 września 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 24/2015 2 czerwca 2015 r. możliwy wydruk

47. Ie-6 (WTO- E12)

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń

sterowania ruchem kolejowym

26 maja 2005 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 23/2004 27 grudnia 2004 r. możliwy wydruk 48. Ie-12 (E-24)

Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-12 (E-24)

1 maja 2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 17/2015 8 kwietnia 2015 r. możliwy wydruk 49. Ie-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci

radiotelefonicznych

13 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 41/2015 13 sierpień 2015 r. możliwy wydruk 50. Ie-20

Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.

1 września 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 28/2015 2 czerwca 2015 r. możliwy wydruk 51. Ie-21

Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorów rozmów telefonicznych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.

16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 52/2014 16 grudnia 2014 r. możliwy podgląd

52. Ie-30

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego

napięcia oraz w ich pobliżu

po opublikowaniu w

biuletynie (26 listopada 2014 r.)

Zarzadzenie Zarzadu

Nr 45/2014 26 listopada 2014 r. możliwy wydruk

53. Ie-31

Wytyczne sporządzania regulaminów obsługi terminala urządzeń do wykrywania stanów

awaryjnych w taborze podczas jazdy Ie-31

03 marca 2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 7/2015 03 marca 2014 r. możliwy wydruk

54. Ie-32

Tymczasowa instrukcja obsługi scentralizowanych

urządzeń systemu ERTMS/ETCS poziom 2 Ie-32 01 lutego 2016 Uchwała Zarządu Nr

22/2015 07 stycznia 2016 r. możliwy wydruk

(6)

55. Ie-100a

Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. le-100a

15 grudnia 2015 r.

Uchwała Zarządu Nr

1199/2015 15 grudnia 2015 r. możliwy wydruk

56. Ie-104

Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania poleceń oraz rejestracji zdarzeń dla

komputerowych stanowisk obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym

14 lutego 2012 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 10/2012

14 lutego

2012 r. możliwy wydruk

57. Ie-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych

z dniem opublikowania w

Biuletynie - 23 września 2013 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 18/2013 10 września 2013 r. możliwy wydruk

58. Ie-109

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych

z dniem opublikowania w

Biuletynie - 7 lutego 2014 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 2/2014 21 stycznia 2014 r. możliwy podgląd

59. Ie-112 Wymagania na system łączności zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM

30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 20/2015 30 kwietnia 2015 r. możliwy wydruk

60. Ie-114

Wymagania dla napędów zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych zarządzanych

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ie-114

22 grudnia 2015

r. Uchwała 1213/2015 22 grudnia 2015 r. możliwy wydruk

61. Ie-115

Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń kontroli niezajętości stosowanych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ie-115

22 grudnia 2015

r. Uchwała 1211/2015 22 grudnia 2015 r. możliwy wydruk

(7)

62. Ie-121

Wytyczne obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem

kolejowym Ie-121

1 stycznia 2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 40/2014 6 listopada 2014 r. możliwy wydruk

63. Ie-166

Wymgania na rejestrator zdarzeń techniczno- ruchowych dla systemu i podsystemów automatycznego sterowania rozrządzaniem na

górkach rozrządowych

01 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 9/2014 01 kwietnia 2014 r. możliwy wydruk

64. Ie-167 Wymagania funkcjonalne na układ sterująco kontrolny tarczy rozrządowej

12 listopada 2013 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 25/2013 12 listopada 2013 r. możliwy wydruk 65. Ie-168 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na układ

sterowania lokomotywą rozrządową 21 maja 2013 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 10/2013 21 maja 2013 r. możliwy wydruk 66. Ie-170

Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urządzeń automatycznego sterowania rozrządzania

na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego

24 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 7/2012 24 stycznia 2012 r. możliwy wydruk

67. Ie-171

Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urządzeń asr na górkach rozrządowych

sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8 lipca 2014 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 17/2014 8 lipca 2014 r. możliwy wydruk

68. If-2 Instrukcja o ewidencji przedmiotów nietrwałych 8 stycznia 2015 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 7/2015 08 stycznia 2014 r. możliwy wydruk 69. Iet-1 Instrukcja ekslpoatacji i utrzymania urządzeń

elektrycznego ogrzewania rozjazdów

22 stycznia 2008 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 26/2007

7 listopada

2007 r. możliwy podgląd 70. Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej 28 stycznia 2014

r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 3/2014 28 stycznia 2014 r. możliwy wydruk 71. Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia

zewnętrznego terenów kolejowych 8 sierpnia 2014 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 20/2015 8 sierpnia 2014 r. możliwy podgląd 72. Iet-5

Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego

ogrzewania rozjazdów Iet-5 27 października 2015 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 46/2015

27 października 2015

r. możliwy podgląd

(8)

73. Ibh-101

Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.

27 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 15/2015 8 kwietnia 2015 r. możliwy wydruk

74. Ibh-104

Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

12 listopada 2013 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 22/2013

15 października 2013

r. możliwy wydruk

75. Ibh-105

Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas

wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Ibh - 105

27 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 15/2015 8 kwietnia 2015 r. możliwy wydruk

76. Itw-3 Instruckcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców pojazdów kolejowych

5 maja 2011 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 12/2011 11 kwietnia 2011 r. możliwy podgląd 77. Itw-4 Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych 5 maja

2011 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 13/2011 11 kwietnia 2011 r. możliwy podgląd 78. Ia-4 Instrukcja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i

wniosków w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Zarządu Nr 17/2009

3 sierpnia

2009 r. możliwy podgląd

(9)

79. Ia-14

Procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach , decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii

kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego , zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów , decyzji

o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, zgłoszenia robót(brak sprzeciwu) , zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do

zwierząt , roślin i grzybów”

20 stycznia 2015 r.

Uchwała Zarządu Nr

40/2015 20 stycznia 2015 r. możliwy wydruk

80. Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej

08 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Zarządu

Nr 1/2015 08 stycznia 2015 r. możliwy wydruk

81.

Zasady monitorowania bieżącej pracy eksploatacyjno-przewozowej i postępowania w czasie zaistnienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych i

innych wydarzeń na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i

budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy

26 lutego 2013 r. Uchwała Zarządu Nr

152/2013 26 lutego 2013 r. możliwy wydruk

82.

Zasady organizacji systemu zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożeń oraz

sytuacji kryzysowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy

26 lutego 2013 r. Uchwała Zarządu Nr

152/2013 26 lutego 2013 r. możliwy wydruk

83. Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki złomem

stalowym i metali kolorowych 31 marca 2015 r. Zarządzenie Zarzadu

Nr 10/2015 31 marca 2015 r. możliwy wydruk

(10)

84. Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. 5 sierpnia 2014 r. Zarządzenie Zarządu

Nr 25/2014 5 sierpnia 2014 r. możliwy wydruk

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :