• Nie Znaleziono Wyników

Rekrutacja po angielsku. Jak nie dać się zaskoczyć?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rekrutacja po angielsku. Jak nie dać się zaskoczyć?"

Copied!
25
0
0

Pełen tekst

(1)

Rekrutacja po angielsku.

Jak nie dać się zaskoczyć?

Katarzyna Szyper

(2)

Kim jestem?

• Trenerem angielskiego

• Doświadczonym metodykiem

• Autorką książek do gramatyki

• Autorką ebooków

• Topowym Głosem polskiego LinkedIn

(3)

Po co mi angielski?

• Praca w korporacji

• Praca w międzynarodowym zespole

• Praca za granicą

(4)

Jak określić poziom?

A1 – podstawowy A2 - elementarny

B1 – komunikatywny (matura podstawowa)

B2 – średniozaawansowany (matura rozszerzona) C1 – zaawansowany (CAE)

C2 – biegły (CPE)

(5)

Jak przygotować się do rozmowy?

• O co pytają?

• Po co pytają?

• Jak odpowiadać?

• Jak czuć się pewnie?

(6)

Tell me something about yourself.

Co możesz dać firmie?

I can/ I am able to… / I’m good at…

Jaki jesteś?

I am…(your personality) Czy pasujesz do zespołu?

I have good communication skills.

I like teamworking.

(7)

Why do you want to work in this company?

Co wiesz o firmie?

- Zrób research!

Co jest dla ciebie ważne?

- Czego oczekujesz od firmy? Czego się spodziewasz?

Dlaczego chcesz tu pracować?

I’m looking for the opportunity to learn I’d like to develop my skills

(8)

Why do you think you fit this position?

Co wiesz o stanowisku?

- Sprawdź zakres obowiązków Dlaczego chcesz to stanowisko?

- Pokaż, że twoje wykształcenie i umiejętności dobrze wykorzystasz na tym stanowisku

I think I’m a perfect candidate because…

I fit this position perfectly because…

It’s a perfect position for me because…

(9)

What achievements do you have?

Jakie masz osiągnięcia?

- Doświadczenie zawodowe - Udział w projektach

- Praktyki zawodowe - Wolontariat

I took part in…

I participated in…

I was involved in…

(10)

What are your strenghts?

Jakie są twoje mocne strony?

-

Twoje cechy, które pasują do stanowiska.

- W czym jesteś dobry, chcesz się pochwalić.

My greatest strength is…

I’m really good at … I’m able to…

(11)

What are your weaknesses?

Jakie są twoje słabe strony?

- Autentyczność, umiejętność przyznania się do błędu, słabości

-

Podaj cechę, która nie jest kluczowa.

- Spróbuj przekuć ją na swoją korzyść My greatest weakness is…

Sometimes I have problem with … It sometimes happens that…

(12)

What experience do you have with...?

Jakie masz doświadczenie w...?

-

Twoje doświadczenia w obszarze…

- Twoje doświadczenie zawodowe i nie tylko I have some/a lot of experience in…

I have 3 years of experience in…

I’m quite experienced in…

I’ve been doing it for… years

(13)

What was the toughest

decision you had to make?

Jaka była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałeś podjąć?

-

Umiejętność podejmowania decyzji - Reakcja na stres

- Twoje doświadczenia, opisz sytuację.

I’ve had one situation…

It wasn’t easy but I had to…

(14)

Describe a situation when you had to overcome an obstacle?

Opisz sytuację, kiedy musiałeś pokonać jakąś przeszkodę.

-

Umiejętność radzenia sobie z problemami.

-

Działanie pod presją.

- Twoje doświadczenia, opisz sytuację I’ve had a situation when I had to…

I had to deal with…

(15)

How would you handle...

What would you do if…

Co byś zrobił w sytuacji…/ gdybyś…

- Umiejętność szybkiego reagowania - Umiejętność podejmowania decyzji

- Umiejętność radzenia sobie z problemami.

- Kreatywność

First, I would check procedures…

I would consider…

I think I would…

(16)

Where do you see yourself in 5 years…

Gdzie widzisz siebie za 5 lat

- To pytanie o twoje cele i kierunek rozwoju.

- Czy znasz możliwości awansu.

I see myself as an expert in ...

I hope to become a ...

My (long-term) goal is to develop myself in the area/field of ...

(17)

Google it!

Oxford Online English - How to Answer Job Interview Questions in English

https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE

Dan Croitor - Amazon recruitment - 35 questions

https://www.youtube.com/watch?v=dse8OTDlRcM

125 Common Interview Questions and Answers

https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/top- interview-questions-and-answers

(18)

Premiera

nowego e-booka

ezlearn.pl/sklep

(19)
(20)

ezlearn.pl/sklep

Kod: webinar

(21)
(22)

Dodatkowy pomysł ☺

Strefa konwersacyjna na platformie Discord:

• Konwersacje grupowe

• Możliwość konwersacji 1-1

• Możliwość zadawania pytań

• Grupa wsparcia, motywacja

(23)

Moje miejsca w sieci

https://ezlearn.pl/

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-szyper/

https://www.facebook.com/ezlearnpl

https://www.instagram.com/katarzyna.szyper/

(24)

Q&A

Czas na pytania ☺

(25)

Dziękuję za uwagę!

ezlearn.pl/sklep

Kod: webinar

Cytaty

Powiązane dokumenty

The scope of social services theoretically offered as part of the social security system was uncommonly broad, as beside health services due to illness insurance,

Weryfikacja zebranego materiału pozwoliła autorom ocenić, jaki stopień wiedzy na temat udaru mózgu mają pacjenci nieudarowi, a także jakie jest przygotowanie pacjentów po udarze

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując w lukę odpowiednią formę wyrazu utworzonego od słowa podanego pod tekstem (1-8).. Both adults and children sleepwalk, however it is

strona bierna - forma Continuous używana jest w stosunku do czasÓw Simple Present i

Wśród przepisów prawa można odnaleźć takie formy prawne działania administracji publicznej, których w żadnym razie nie można zakwalifiko- wać jako umowy cywilnoprawnej ze

He might tried to stop smoking5. He might think about

This paper investigated the small sample properties of several methods for estimating risk premium parameters in the Fama-French three factor asset pricing model.. The simulation

Najkrócej mówiąc czasu Past Perfect używamy do wyrażenia czynności wykonanej przed inną czynnością przeszłą.. After