• Nie Znaleziono Wyników

(1)Jeśli medycyny nie robi się dla pieniędzy, jest się lobbystą interesów pacjentów, prowadzi edu- kację w medycynie, jeśli działa się z determinacją i pasją – można odnieść sukces w naszym sys- temie zdrowotnym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)Jeśli medycyny nie robi się dla pieniędzy, jest się lobbystą interesów pacjentów, prowadzi edu- kację w medycynie, jeśli działa się z determinacją i pasją – można odnieść sukces w naszym sys- temie zdrowotnym"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Jeśli medycyny nie robi się dla pieniędzy, jest się lobbystą interesów pacjentów, prowadzi edu- kację w medycynie, jeśli działa się z determinacją i pasją – można odnieść sukces w naszym sys- temie zdrowotnym.

Dowodem na to jest XIV już edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medy- cyny, którego uroczyste podsumowanie odbyło się jak zwykle w Zamku Królewskim w Warsza- wie 22 stycznia.

40 menedżerzdrowia luty1/2014

fot.Archiwum7x

(2)

luty1/2014 menedżerzdrowia 41

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podczas tego spotkania lekarzy jest tak- że miejsce na dyskusję o najważniejszych problemach polskiej ochrony zdrowia – w tym roku przeprowadzo- no debatę „Lekarz rodzinny a

Częstym sposobem działania szpitali prywatnych, a zarazem elementem ich krytyki jest cream skimming (zjawisko spijania śmietanki – przyp. red.) – szpita- le te skupiają się

[r]

Katalońska Agencja Oceny Technologii Me- dycznych i Badań (The Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research, CAHTA) zo- stała utworzona w 1994 r. CAHTA jest

Systemy Unit-Dose działają zazwyczaj w szpitalach mających powyżej 400 łóżek, w tej grupie liczba zautomatyzowa- nych systemów indywidualnej dystrybucji leków wzrasta już do

Rozstrzygniêcie i uroczysta Gala odbêdzie siê 8 grudnia 2005 r.. na Zamku Królewskim

Krystian Oleszczyk – dyrektor Samodzielnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnoœl¹skiego Centrum Rehabilitacji im.. Zaj¹czka w

Wszystkie typu ubrań oceniono pod względem stopnia wzbudzanego zaufania na poziomie powyżej neutralnego (wynik w skali Likerta >3), wyjątkiem był strój swobodny codzienny,