kolekcja wiosna - lato spring - summer frühling - sommer весна - лето

32  Download (0)

Pełen tekst

(1)
(2)

1 D/BZ D/GR D/SZ

D/RO V/SZ V/BZ

V/GR N/GR N/SZ

Y/GR Y/SZ

2 3

4

7

5

11 8

6

12 9

art. 1800 art. 1801 art. 1802

art. 1803 art. 1804 art. 1805

art. 1806 art. 1807 art. 1808

art. 1810 art. 1811

N/BU 10

art. 1814

(3)

Y/BZ L/SZ/CZ

D/RO

V/GR V/CZ

L/BZ

art. 1812 art. 1813

art. 875

art. 876 art. 877

art. 878

Y/CZ

art. 1809

D/GR

art. 879

D/SZ

art. 880

N/SZ

art. 881

N/BU

art. 883

N/GR

art. 1815

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

(4)

N/SZ

art. 885

art. 844 art. 822

D/BZ/RO D/GR

art. 847

N/GR N/BO

art. 846

art. 840

N/BZ

art. 837

N/BZC

art. 836

N/BZ

N/BU

art. 884

N/GR

art. 845

N/BZ

art. 882

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35

(5)

art. 835 art. 831

D/BZ/RO D/BZ

art. 862 art. 861

N/GR

art. 863

V/BU N/BO

art. 860 art. 859

V/FI V/NI/RO

art. 848

V/GR

art. 851

N/BO

art. 849

V/CZ

art. 850

V/BU

art. 839

D/BZC

36 37 38

39 40 41

42 43 44

45 46 47

(6)

art. 842

V/NI

art. 870

art. 871

N/GR

N/SZ

art. 858

V/GR/ZI

art. 816

L/FI

art. 815

L/NI

art. 854

V/BZ/CZ V/NI V/BU

art. 852 art. 853

art. 856 art. 857 art. 855

V/GR V/BZ V/SZ

48 49 50

51 52 53

54 55 56

57 58 59

(7)

art. 866

art. 864 art. 865

art. 867 art. 869 art. 868

N/GR V/BU N/BO

N/GR V/BU N/BO

art. 830

N/BO

art. 829

N/GR

art. 826

D/CZ/NI

art. 827

D/CZ/CW

art. 828

D/GR

art. 825

V/SZ/CW

60 61 62

63 64 65

66 67 68

69 70 71

(8)

art. 824

V/NI

art. 821 art. 823

V/SZ/RO V/CZ/RO/ZI

art. 804 art. 805

V/BO V/FI

art. 820

V/RO/NI

art. 808 art. 809

V/NI V/FI/RO

art. 813

V/FI/RO

art. 817 art. 818 art. 819

V/GR/FI V/SZ/RO V/GR/BI

72 73 74

75 76 77

78 79 80

81 82 83

(9)

art. 807 art. 806 art. 800

V/NI V/RO V/BI/CZ

art. 803 art. 811 art. 810

V/CZ/ZI V/NI

L/SZ/CZ

art. 802 art. 801

V/SZ/RO V/BZ/CZ

N/GR

art. 613 art. 609

D/CZ/CW N/BO

art. 614

84 85 86

87 88 89

90 91

92 93 94

(10)

art. 611 art. 607

S/GR S/CZ

art. 616 art. 617

art. 621

art. 618 art. 619 art. 620

Y/CZ Y/GR

Y/BZ Y/SZ V/GR

V/SZ

art. 622

N/BZ

art. 608

N/GR

art. 606

S/BZ

art. 615

D/CZ/NI

95 96 97

98 99 100

101 102 103

104 105 106

(11)

N/SZ N/BU

art. 737 art. 738 art. 739

N/BO V/BU

N/GR

art. 741

art. 740 art. 742

N/GR N/BO V/BU

art. 736

V/BU N/BO

art. 735

N/GR

art. 734

N/CZ

107 108 109

110 111 112

113 114 115

116 117 118

(12)

art. 713

V/GR/BI

art. 719

V/NI V/SZ/RO

art. 718

V/CZ/RO

art. 717 art. 724

N/BO N/GR

art. 723

art. 702

V/BO

art. 703

V/FI

art. 708

V/NI

art. 715

V/FI/RO

art. 700

V/BI/CZ

art. 701

V/SZ/RO

119 120 121

122 123 124

125 126 127

128 129 130

(13)

art. 709

V/CZ/ZI

art. 711

V/GR/FI

art. 712

V/SZ/RO

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

SARA

PU-polyurethane 36-41

art. 453 art. 454

V/CZ/BZ V/GR

art. 455

D/SZ

art. 456

D/GR L/SZ/CZ

art. 467

N/BU

art. 465

N/SZ

art. 466

131 132 133

134 135 136

137 138 139

140

(14)

art. 401

N/CZ N/BZ

art. 402

N/GR

art. 464 art. 404

N/BZ

art. 422

N/BZC

D/GR

D/RO

D/SZ

art. 461

L/BZ

art. 463

D/GR

art. 468

L/SZ/CZ

art. 469 art. 470

N/SZ N/BU

art. 434

D/GR

141 142 143

144 145 146

147 148

149 150 151

152 153 154

(15)

art. 413 art. 415

N/CZ N/BZ

art. 410

N/CZ N/BZ

art. 411

art. 448

D/GR/RO

art. 445 art. 433

D/BZ/RO D/GR

art. 441

D/BZC

art. 442 art. 440

D/BZ/FI D/BZ/GR

art. 437

D/CZ/NI

art. 435

D/CZ/CW

art. 451

L/BZ

art. 452

D/CZ

155 156 157 158

159 160 161

162 163 164

165 166 167 168

(16)

art. 443

D/BZ/RO

art. 446

D/GR/RO

art. 438

D/BZ/RO

art. 430

D/BZ

art. 425

D/GR

art. 426

D/BZC

art. 427

D/CZ/NI

art. 450

D/CZ/CW

art. 449

D/GR

art. 406

D/BZ

art. 405

D/CZ

169 170

171 172 173

174 175 176

177 178 179

(17)

D/GR 183

art. 436

art. 439

D/BZ/RO 184

art. 444

D/BZ/RO 180

art. 447

D/GR/RO

art. 424

L/BZ

181 182

art. 431

L/CW 186

art. 423

D/GR 187

art. 432

D/BZ 185

art. 343 art. 348

D/CZ D/GR

art. 344

L/BZ

art. 361 art. 362

N/BZC N/BZ

188 189 190

191 192

(18)

art. 1342

V/GR

art. 1343

V/BO

art. 1348 art. 1349

N/SZ N/BU

art. 1300

D/GR

art. 357

N/GR

art. 358

N/BO

art. 1336

D/GR/RO

art. 1318

D/GR

art. 399

V/GR

art. 1347 art. 1350

V/GR V/CZ/BZ

193 194 195 196

197 198 199

200 201 202

203 204

(19)

art. 1330

D/BZ/RO

art. 1302

D/CZ/CW

art. 1301

D/CZ/NI

art. 396

D/BZ

art. 1319

D/SZ/CW

art. 395

L/BZ/CW

art. 1327

D/GR/RO

art. 1313

D/BZC

art. 1310 art. 1304

D/SZ/CW D/CZ/NI

art. 397

D/BZ

art. 1329

D/BZ/RO

205 206 207

208 209 210

211 212

guma

213

214 215 216

(20)

art. 388

L/NI

art. 389

art. 301

L/FI

L/BZ

art. 367

V/GR

art. 366

V/BO

art. 376

D/GR

art. 306

L/BZ

art. 303

V/CZ/BZ

art. 307 art. 340

N/BZ/CZ N/GR

art. 341

N/BO 219

220 221 222

223

guma

217 218

224

225 226 227

(21)

art. 372

N/GR

art. 371

N/BO

art. 1335

D/GR/RO

art. 1317

V/SZ/CW

art. 387

L/FI

art. 386

L/NI

art. 1303

V/CW

art. 1308 art. 1309

V/BO V/GR

art. 1311

V/SZ

art. 1339

V/RO

art. 1340

N/GR 230

231 232 233

234 235

228 229

236

237 238 239

(22)

art. 1341

N/BO

art. 1328

D/GR/RO

art. 393

D/RO

art. 392

D/FI/NI

art. 379

V/CZ/ZI

art. 390

L/SZ/CZ

art. 369

N/GR V/GF

art. 370

art. 354

N/BZC

art. 353

N/BZ

art. 351

N/BZC

art. 347

N/BZC

art. 368

N/BO

242

243 244 245

246 247 248

240 241

249 250 251 252

(23)

art. 1344

V/GR

art. 1345 art. 1346

V/CZ V/BU

art. 1331 art. 336

D/BZ/RO L/BZ

art. 1316

art. 1312 art. 1314

D/BZ

D/GR

D/BZC

art. 335

art. 334

D/GR

D/CZ

art. 1320

D/GR

art. 1306

D/CZ/NI

253 254 255

256 257 258

259 260 261

262 263 264

(24)

art. 1338

D/GR/RO

art. 1324 art. 394

D/BZ L/BZ/RO

art. 391

L/BZ

art. 375

D/GR

art. 519

N/GR

art. 521

N/BO

art. 540

V/GR

art. 541

V/BO

art. 545

N/BO

art. 544

N/GR

265 266 267

268 269

270 271

guma

272

273 274 275

(25)

art. 524

N/GR

art. 525

N/BO

art. 528

V/CZ/ZI

art. 501

N/BO

art. 502

N/GR

art. 515

N/GR

art. 516

N/BO

art. 603 art. 604

N/BO

art. 605

N/GR N/CZ

276 277

279 280

281 278

guma

282

283 284 285

(26)

art. 2400 art. 2401

V/CZ/BZ V/GR

art. 2403

art. 2406 art. 2404

art. 2407

D/CZ

Y/CZ

art. 2405

art. 2408

L/BZ

Y/GR

D/GR

Y/SZ

art. 2409

Y/BZ

art. 2414

D/BZC

art. 2402

D/BZ

286 287 288

289 290 291

292

guma

293 294

295 296

(27)

art. 2413

D/BZ

art. 2415 art. 2416

N/BU N/SZ

art. 2302 art. 2303

D/BZC D/GR

art. 2412

Y/GR

N/GR

art. 2410

V/GR V/BO

art. 2300 art. 2301

297 298

299 300 301

302 303

304 305

(28)

V/GR V/BU

art. 2505 art. 2500

N/BO

art. 2507

N/GR

art. 2509 art. 2514

V/BU

art. 2516

N/BO

art. 2518 art. 2523

N/GR V/BU

art. 2525

N/BO

art. 2527

V/GR

art. 2532

V/BU N/GR

art. 2503

306 307 308

309 310 311

312 313 314

315 316 317

(29)

art. 224

S/GR

Y/CZ

art. 223

art. 225

Y/SZ

art. 227

Y/BZ

Y/GR

art. 226

art. 212

SZ/CZ

art. 214

SZ/OL

art. 222

SZ/OL

art. 204

SZ/CZ

KR

art. 201

S/KH S/CZ

art. 202

318 319 320

321 322 323

324

KR KR

325 326

327 328

(30)

art. 900 art. 901 art. 902

N/CZ N/GR N/CZ

art. 907

V/BR

art. 911

Y/SZ

art. 912

Y/CZ

art. 909

V/GR

art. 910

N/SZC

art. 908

V/SZ

art. 903 art. 904

N/GR V/SZ

art. 906

V/SZ

329 330 331

332 333 334

335 336 337

338 339 340

(31)

ST SZ T TP V W Y

Skóra + tworzywo Sztruks

Tworzywo

Tkanina poliestrowa Welur

Wełna Inne materiały

Leather+Material similar to leather Corduroy

Material similar to leather Polyester material Velvet

Woll

Other (leatherlike,synthetic)

кожа + кожа эко вельвет

кожа эко ткань полиэстер велюр

шерсть

другие материалы

Biały Bordowy Brązowy Burgundowy Beżowy Beżowy Ciemny Czerwony Czarny Fioletowy Granatowy Khaki Kwiaty Oliwkowy Panterka Pomarańczowy Różowy Szary Szary Ciemny Zielony Złoty BI

BO BR BU BZ BZC CW CZ FI GR KH KW OL PN PO RO

SZ SZC ZI

White Bordeaux Red Braun Burgundy Beige Dark Beige Red Black Purple Navy Blue Khaki Flowers Olive Panther Orange Pink Gray Gray Dark Green Golden

Белый Бордовый Коричневый Бургундия Бежевый Бежевый темный Kрасный

черный Фиолетовый темно-синий Хаки Цвет Оливковый Пантера Оранжевый Розовый Серый Темно-серый Зеленый Золотой BI

BO BR BU BZ BZC CW CZ FI GR KH KW OL PN PO RO

SZ SZC ZI

BI BO BR BU BZ BZC CW CZ FI GR KH KW OL PN PO RO SZ SZC ZI

KOLORY COLOURS ЦВЕТА

ST SZ T TP V W Y

ST SZ T TP W W Y

Pozycja katalogowa Numer artykułu

KR

art. 032

Упаковка 1 размер в коробке или микс

Catalogue numer Каталог позиция

Article number Номер товара

KR KR

V - materiał / BO - kolor V - materials used / BO - colour

V - используемые материалы /

BO - цвет голенища

V/BO V/BO V/BO

Szanowni klienci, jeżeli nasz standardowy system pakowania nie jest dla Was odpowiedni to możemy wykonać obuwie wg. innego klucza pakowania. Warunkiem realizacji specjalnego zamówienia jest wyprzedzenie terminu dostawy średnio o 60 dni roboczych. Opis możliwych systemów pakowania dostępny na naszej stronie internetowej. Inny sposób pakowania każdorazowo na zapytanie.

12 12 12

art. 032 art. 032

Pakowanie jeden rozmiar w kartonie lub mix

One size in a carton or mix

(32)

kom.: +48 607 088 009

kom.: +48 607 563 223

email: firma@skarbek.biz.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :