Uchwała Nr XLV/324/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pełen tekst

(1)

Uchwała Nr XLV/324/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data utworzenia 2010-11-09

Numer aktu 324

Kadencja Kadencja 2002 - 2006

UCHWAŁA NR XLV/324/2010 RADY GMINY OSIEK

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie : 1)

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego

d) od autobusów

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2)

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

równej lub wyższej niż 12 ton

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011r.

(2)

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/324/2010 Rady Gminy Osiek

z dnia 9 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY OSIEK

L.p. Rodzaj i DMC pojazdu samochodowego Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Osiek w zł od

1 pojazdu

1. 2. 3.

1.1 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500,-

1.2 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 715,- 1.3 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 918,-

2. Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1086,-

3. Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton

532,-

4.1 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 660,- 4.2 Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą

i wyższą niż 30

1606,-

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/324/2010 Rady Gminy Osiek

z dnia 9 listopada 2010 r.

(3)

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Osiek

Lp. Wyszczególnienie Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Osiek w zł od 1 pojazdu Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za

równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1 2 3 4

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY O 2 OSIACH I DMC 1.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13

ton

1073,- 1133,-

1.2 Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

1132,- 1209,-

1.3 Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1276,- 1483,-

1.4 Nie mniej niż 15 ton i więcej 1357,- 1612,-

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY O 3 OSIACH I DMC 2.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17

ton

1386,- 1565,-

2.2 Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1430,- 1678,-

2.3 Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1707,- 1999,-

2.4 Nie mniej niż 21 tony i mniej niż 23 tony

1832,- 2081,-

2.5 Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

2080- 2274,-

2.6 Nie mniej niż 25 ton i więcej 2130,- 2317,-

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY O 4 OSIACH I WIĘCEJ I DMC 3.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25

ton

1903,- 2107,-

3.2 Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

1982,- 2161,-

3.3 Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

2252,- 2566,-

3.4 Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

2350,- 2547,-

3.5 Nie mniej niż 31 ton i więcej 2453,- 2658,-

CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY O 2 OSIACH I DMC ZESPOŁU POJAZDÓW ciągnik siodłowy + naczepa ; ciągnik siodłowy + przyczepa

4.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

1145,- 1357,-

4.2 Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

1239,- 1472,-

4.3 Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

1456,- 1613,-

(4)

4.4 Nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie

1781,- 2011,-

4.5 Powyżej 36 ton 1844,- 2336,-

CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY O 3 OSIACH I WIĘCEJ I DMC ZESPOŁU POJAZDÓW ciągnik siodłowy + naczepa ; ciągnik siodłowy + przyczepa

5.1 Nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1815,- 2085,-

5.2 Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 1939,- 2127,-

5.3 Nie mniej niż 40 ton i więcej 2212,- 2648,-

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/324/2010 Rady Gminy Osiek

z dnia 9 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY OSIEK

Lp. Wyszczególnienie Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Osiek w zł od 1 pojazdu Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za

równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1 2 3 4

PRZYCZEPY I NACZEPY O 1 OSI I DMC ZESPOŁU POJAZDÓW naczepa + pojazd ; przyczepa + pojazd

1.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 542,- 627-

1.2 Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 580,- 667,-

1.3 Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 36 ton 714,- 935,-

1.4 Nie mniej niż 36 ton i więcej 715,- 936,-

PRZYCZEPY I NACZEPY O 2 OSIACH I DMC ZESPOŁU POJAZDÓW naczepa + pojazd ; przyczepa + pojazd

2.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 395,- 499,-

2.2 Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 879,- 1105,-

2.3 Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 36 ton włącznie

1061,- 1565,-

2.4 Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1261,- 1612,-

2.5 Nie mniej niż 38 ton i powyżej 1539,- 2053,-

(5)

PRZYCZEPY I NACZEPY O 3 OSIACH I WIĘCEJ I DMC ZESPOŁU POJAZDÓW naczepa + pojazd ; przyczepa + pojazd

3.1 Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 973- 1279,-

3.2 Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1157,- 1434,-

3.3 Nie mniej niż 38 ton i powyżej 1264,- 1680,-

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Powiązane artykuły

Akty zmienione:

UCHWA BUDŻETOWA GMINY OSIEK NA ROK 2010

Liczba odwiedzin: 20

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Osiek Osoba wprowadzająca informację: Maciej Fudala Osoba odpowiedzialna za informację:

Czas wytworzenia: 2010-11-16 12:41:00

Czas publikacji: 2010-11-16 12:41:00

Data przeniesienia do archiwum: Brak

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :