PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : M. Mielnicki DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Pełen tekst

(1)

INWESTOR : Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA : Warszawa

BRANśA : Elektryczna, CPV 45315300-1 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : M. Mielnicki

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania 28.06.2010

Data zatwierdzenia

(2)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Modernizacja zailania energetycznego - CPV 45315300-1

1 d.1

KNR 5-14 0102-09 ws.

do R i S = 1,5 SST 12

MontaŜ przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaŜnikowych i na- stawczych o masie do 2000 kg - wymiana rozdz. RGNN

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2 d.1

KNR 5-15 0701-03 ws.

do R i S = 1,5 SST 12

Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t - wymiana transformatorów na 1250kVA

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3 d.1

KNR 5-15 0701-04 SST 12

Podłączenie przewodów do transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

4 d.1

KNR 5-14 0315-04 ws.

do R i S = 0,5 SST 12 analogia

MontaŜ aluminiowych szyn zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wym.

80x10 mm łączonych śrubami na zakładkę lub 2 nakładki - demontaŜ oszyno- wania trafo - rozdz. RGNN

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

5 d.1

KNR 5-14 0315-01 ws.

do R i S = 0,5 SST 12 analogia

MontaŜ aluminiowych szyn zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wym.

60x5 mm łączonych śrubami na zakładkę lub 2 nakładki - demontaŜ oszyno- wania trafo - rozdz. SN

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

6 d.1

KW SST 12

Utylizacja transformatorów olejowych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

7 d.1

KW SST 12

Utylizacja starej rozdz. RGNN i oszynowania kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

8 d.1

KNR 5-14 0315-01 SST 12

MontaŜ aluminiowych szyn zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wym.

60x5 mm łączonych śrubami na zakładkę lub 2 nakładki - nowe oszynowanie trafo - rozdz. SN

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

9 d.1

KNR 5-14 0201-01 SST 12

MontaŜ izolatorów wsporczych wnętrzowych ze stopą okragłą na gotowej kons- trukcji o masie do 6 kg na wys.do 4 m - SW 4-20

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

10 d.1

KNNR 3 0403-01 SST 12

Rozbiórka elementów betonowych - rozbiórka posadzki betonowej w miejscu pod kanały kablowe

m3 bet.

1,1 m3 bet. 1,100

RAZEM 1,100

11 d.1

KNNR 5 0701-02 SST 12

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - wykop pod kanały kablowe

m3

4 m3 4,000

RAZEM 4,000

12 d.1

KNR 2-02 0701-01 SST 12

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm m2

7,36 m2 7,360

RAZEM 7,360

13 d.1

KNR 2-02 0701-03 SST 12

Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm m2

11,8 m2 11,800

RAZEM 11,800

14 d.1

KNR 2-02 0701-10 SST 12

Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud. m

10,4 m 10,400

RAZEM 10,400

(3)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 15

d.1

KNR 2-02 0702-09 SST 12

analogia

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku - podest kratowy m2

5,52 m2 5,520

RAZEM 5,520

16 d.1

KNR 7-08 0601-01 SST 12

Prefabrykowane konstrukcje nośne typu KP z półkami o szer. 300 mm kg

15 kg 15,000

RAZEM 15,000

17 d.1

KNNR 5 0709-05 SST 12

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKXS 1x500mm2

m

96 m 96,000

RAZEM 96,000

18 d.1

KNNR 5 0726-04 SST 12

Zarobienie na sucho końca kabla 1x500mm2 szt.

32 szt. 32,000

RAZEM 32,000

19 d.1

KNNR-W 9 0812-07 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 240 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

20 d.1

KNNR-W 9 0812-07 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 185 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

21 d.1

KNNR-W 9 0812-07 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 150 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

28 szt. 28,000

RAZEM 28,000

22 d.1

KNNR-W 9 0812-06 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

32 szt. 32,000

RAZEM 32,000

23 d.1

KNNR-W 9 0812-06 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 95 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

24 d.1

KNNR-W 9 0812-06 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 70 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

44 szt. 44,000

RAZEM 44,000

25 d.1

KNNR-W 9 0812-05 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

26 d.1

KNNR-W 9 0812-06 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 35 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

27 d.1

KNNR-W 9 0812-06 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył 25 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

28 d.1

KNNR-W 9 0812-03 SST 12

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył do 6 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

29 d.1

KNNR 5 1203-07 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 240 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

12 szt.Ŝył 12,000

(4)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 12,000

30 d.1

KNNR 5 1203-07 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 185 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

4 szt.Ŝył 4,000

RAZEM 4,000

31 d.1

KNNR 5 1203-07 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 150 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

28 szt.Ŝył 28,000

RAZEM 28,000

32 d.1

KNNR 5 1203-06 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 120 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

32 szt.Ŝył 32,000

RAZEM 32,000

33 d.1

KNNR 5 1203-06 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 95 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

8 szt.Ŝył 8,000

RAZEM 8,000

34 d.1

KNNR 5 1203-06 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 70 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

28 szt.Ŝył 28,000

RAZEM 28,000

35 d.1

KNNR 5 1203-05 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 50 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

4 szt.Ŝył 4,000

RAZEM 4,000

36 d.1

KNNR 5 1203-05 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 35 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9,000

RAZEM 9,000

37 d.1

KNNR 5 1203-05 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły 25 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

5 szt.Ŝył 5,000

RAZEM 5,000

38 d.1

KNNR 5 1203-02 SST 12

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

12 szt.Ŝył 12,000

RAZEM 12,000

39 d.1

KNNR 5 0602-02 SST 12

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni- kach ściennych na podłoŜu innym niŜ drewno - bednarka FeZn 50x4

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

40 d.1

KNNR 5 1304-01 SST 12

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

41 d.1

KNNR 5 1302-03 SST 12

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-Ŝyłowy odc.

40 odc. 40,000

RAZEM 40,000

42 d.1

KNNR 5 1302-04 SST 12

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy odc.

3 odc. 3,000

RAZEM 3,000

43 d.1

KNP 18 D13 1311-01 SST 12

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

44 d.1

KNP 18 D13 1301-03 SST 12

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt

1 szt 1,000

(5)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1,000

45 d.1

KNP 18 D13 1302-08 SST 12

Próba napięciowa mostu szynowego na nap.do 60kV szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

46 d.1

KW SST 12 Czyszczenie istn. kanału kablowego i konstrukcji kablowych kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

(6)

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 519,50 0,00 0,00

RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

(7)

L p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.

War- tość

Grupa Do- staw-

ca Ce- na do-

staw- cy

Ra- bat ma ksy- ma lny

Ra- bat za- sto- so- wa- ny

1. bednarka ocynkowana 40x5 mm kg 46,80 46,80 0,00 0,00

2. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 2,20 2,20 0,00 0,00

3. Deski iglaste obrzynane gr.19- 25mm,kl.III

m3 0,14 0,14 0,00 0,00

4. Drabinka kablowa 3000H60 m 15,00 15,00 0,00 0,00

5. Emalia ftalowa modyfikow.og.stos dm3 0,31 0,31 0,00 0,00

6. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,67 1,67 0,00 0,00

7. Izolator stac. wsporczy wn wnętrz.SW 4-20

szt 6,12 6,12 0,00 0,00

8. Kabel z Ŝyłami Cu YKXS-0,6/1kV 1x500 mm2

m 99,84 99,84 0,00 0,00

9. Kołek kotwiący fi 10mm szt 30,00 30,00 0,00 0,00

10. konstrukcje mocujące kg 12,00 12,00 0,00 0,00

11. Końcówki kablowe Cu-500mm2 szt 32,00 32,00 0,00 0,00

12. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 36,80 36,80 0,00 0,00

13. Podest kratowy m2 5,52 5,52 0,00 0,00

14. przewody szynowe aluminiowe prosto- kątne

kg 10,38 10,38 0,00 0,00

15. ramy stalowe z kształtowników walco- wanych z kątownika 40x40x4 mm

kg 29,95 29,95 0,00 0,00

16. Rozdzielnia RGNN szt 1,00 1,00 0,00 0,00

17.Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 16 kg 10,80 10,80 0,00 0,00

18. Transformator 1250kVA szt 2,00 2,00 0,00 0,00

19. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 32,00 32,00 0,00 0,00 20. Utylizacja starej rozdz. RGNN i oszy-

nowania

kpl 1,00 1,00 0,00 0,00

21. Utylizacja transformatorów olejowych szt 2,00 2,00 0,00 0,00 22. Wazelina techniczna niskotopliwa N

(TN)

kg 2,30 2,30 0,00 0,00

23. wsporniki ścienne szt 20,20 20,20 0,00 0,00

24. Wysięgnik W-300 szt 15,00 15,00 0,00 0,00

25. Zaprawa cementowa M 80 m3 0,12 0,12 0,00 0,00

26. Złączka kontrolna K-422 szt 1,00 1,00 0,00 0,00

27. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

(8)

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,44 0,00 0,00

2. prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t m-g 6,00 0,00 0,00

3. Przyczepa do przewoŜ.kabli 4t m-g 0,44 0,00 0,00

4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,82 0,00 0,00

5. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,99 0,00 0,00

6. Spawarka elektr.prostown.250A m-g 4,83 0,00 0,00

7.śuraw samochodowy do 4t (1) m-g 10,84 0,00 0,00

RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :