• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Lp. Zajęcia edukacyjne Program nauczania

Nr w szkolnym zestawie programów

nauczania

1. Język polski

"Język polski. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnyvh. Zakres podstawowy i rozszerzony. Ciekawi świata" -Program wydawnictwa OPERON zmodyfikowany przez Komisęe Języka Polskiego

Tg/2012/1

2. Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III. O, dla III etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym - na podbudowie wymagań poziomu III. 1 dla III etapu edukacyjnego. Przeznaczony dla Liceum Ogólnokształcącego i

Technikum

Tg/2012/2

3. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckeigo w liceum ogólnokształcącym i technikum.

Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujacych naukę na poziomie IV. I. - WSiP Tg/2012/3

4. Język włoski Program nr. MEN: DKOW-5002-30/08 Tg/2012/4

5. Historia Program nauczania historii. Seria Odkrywamy na nowo - OPERON Tg/2012/5

6. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wos. Seria Odkrywamy na nowo - OPERON Tg/2012/6 7. Geografia Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

podstawowym - WSZPWN, modyfikacja - Klaudia Zborowska Tg/2012/7 8. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych w

zakresie podstawowym - WSiP, modyfikacja - Klaudia Zborowska Tg/2012/8 9. Biologia "Biologia na czasie" Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w

zakresie podstawowym - Nowa Era Tg/2012/9

10. Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

- Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł Tg/2012/10

11. Fizyka Program nauczania fizyki " Świat fizyki"dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

podstawowym - ZamKor, modyfikacja - Barbara Bobeł Tg/2012/11

Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013

(2)

12. Matematyka Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się

maturą. Zakres podstawowy - Nowa Era Tg/2012/12

13. Wychowanie fizyczne Program DKOS-5002-60/04 z modyfikacjami, znowelizowany o nową podstawę

programową - Rozporządzenie MEN a dnia 23.12.2008r. Tg/2012/13 14. Religia Program do naucznia religii kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Autor: Komisja

wychowania katolickiego, Tytuł "Świadek Chrystusa" Tg/2012/14 15. Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości, seria "Ciekawi świata", OPERON Tg/2012/15 16. Wychowanie do życia w

rodzinie

"Wychowanie do życia w rodzinie". Program nauczania dla szkół

ponadgimnazjalnych, RUBIKON Tg/2012/16

17. Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym -

OPERON Tg/2012/17

18.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - opracowanie własne Tg/2012/18

19.

Podstawy działalnosci gospodarczej -

gastronomicznej

Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - opracowanie KOWEZIU Tg/2012/19

20. Pracownia gastronomiczna Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - opracowanie własne Tg/2012/20

21. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - opracowanie własne Tg/2012/21

Lp. Zajęcia edukacyjne Program nauczania Nr w szkolnym

zestwie

1. Język polski

"Język polski. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnyvh. Zakres podstawowy i rozszerzony. Ciekawi świata" -Program wydawnictwa OPERON zmodyfikowany przez Komisęe Języka Polskiego

Tm/2012/1 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

(3)

2. Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III. O, dla III etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym - na podbudowie wymagań poziomu III. 1 dla III etapu edukacyjnego. Przeznaczony dla Liceum Ogólnokształcącego i

Technikum

Tm/2012/2

3. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckeigo w liceum ogólnokształcącym i technikum.

Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujacych naukę na poziomie IV. I. - WSiP Tm/2012/3

4. Język włoski Program nr. MEN: DKOW-5002-30/08 Tm/2012/4

5. Historia Program nauczania historii. Seria Odkrywamy na nowo - OPERON Tm/2012/5

6. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wos. Seria Odkrywamy na nowo - OPERON Tm/2012/6 7. Geografia Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

podstawowym - WSZPWN, modyfikacja - Klaudia Zborowska Tm/2012/7 8. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych w

zakresie podstawowym - WSiP, modyfikacja - Klaudia Zborowska Tm/2012/8 9. Biologia "Biologia na czasie" Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w

zakresie podstawowym - Nowa Era Tm/2012/9

10. Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

- Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł Tm/2012/10

11. Fizyka Program nauczania fizyki " Świat fizyki"dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

podstawowym - ZamKor, modyfikacja - Barbara Bobeł Tm/2012/11

12. Matematyka Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się

maturą. Zakres podstawowy - Nowa Era Tm/2012/12

13. Wychowanie fizyczne Program DKOS-5002-60/04 z modyfikacjami, znowelizowany o nową podstawę

programową - Rozporządzenie MEN a dnia 23.12.2008r. Tm/2012/13 14. Religia Program do naucznia religii kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Autor: Komisja

wychowania katolickiego, Tytuł "Świadek Chrystusa" Tm/2012/14 15. Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości, seria "Ciekawi świata", OPERON Tm/2012/15 16. Wychowanie do życia w

rodzinie

"Wychowanie do życia w rodzinie". Program nauczania dla szkół

ponadgimnazjalnych, RUBIKON Tm/2012/16

(4)

17. Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym -

OPERON Tm/2012/17

18. Technologia i konstrukcje

mechaniczne Program opracowany w oparciu o projekt KOWEZIU Tm/2012/18

19. Podstawy mechatroniki Program opracowany w oparciu o projekt KOWEZIU Tm/2012/19 20. Urządzenia i systemy

mechatroniczne Program opracowany w oparciu o projekt KOWEZIU Tm/2012/20

21. Elektrotechnika Program opracowany w oparciu o projekt KOWEZIU Tm/2012/21

Lp. Zajęcia edukacyjne Program nauczania Nr w szkolnym

zestwie

1. Język polski

"Język polski. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnyvh. Zakres podstawowy i rozszerzony. Ciekawi świata" -Program wydawnictwa OPERON zmodyfikowany przez Komisęe Języka Polskiego

Th/2012/1

2. Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III. O, dla III etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym - na podbudowie wymagań poziomu III. 1 dla III etapu edukacyjnego. Przeznaczony dla Liceum Ogólnokształcącego i

Technikum

Th/2012/2

3. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckeigo w liceum ogólnokształcącym i technikum.

Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujacych naukę na poziomie IV. I. - WSiP Th/2012/3

4. Język włoski Program nr. MEN: DKOW-5002-30/08 Th/2012/4

5. Historia Program nauczania historii. Seria Odkrywamy na nowo - OPERON Th/2012/5

6. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wos. Seria Odkrywamy na nowo - OPERON Th/2012/6 7. Geografia Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

podstawowym - WSZPWN, modyfikacja - Klaudia Zborowska Th/2012/7 8. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych w

zakresie podstawowym - WSiP, modyfikacja - Klaudia Zborowska Th/2012/8 TECHNIK MECHATRONIK

(5)

9. Biologia "Biologia na czasie" Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych w

zakresie podstawowym - Nowa Era Th/2012/9

10. Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

- Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł Th/2012/10

11. Fizyka Program nauczania fizyki " Świat fizyki"dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

podstawowym - ZamKor, modyfikacja - Barbara Bobeł Th/2012/11

12. Matematyka Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się

maturą. Zakres podstawowy - Nowa Era Th/2012/12

13. Wychowanie fizyczne Program DKOS-5002-60/04 z modyfikacjami, znowelizowany o nową podstawę

programową - Rozporządzenie MEN a dnia 23.12.2008r. Th/2012/13 14. Religia Program do naucznia religii kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Autor: Komisja

wychowania katolickiego, Tytuł "Świadek Chrystusa" Th/2012/14 15. Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości, seria "Ciekawi świata", OPERON Th/2012/15 16. Wychowanie do życia w

rodzinie

"Wychowanie do życia w rodzinie". Program nauczania dla szkół

ponadgimnazjalnych, RUBIKON Th/2012/16

17. Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym -

OPERON Th/2012/17

18. Podstawy hotelarstwa Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik hotelarstwa - opracowanie własne Th/2012/18 19. Pracownia hotelarska Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik hotelarstwa - opracowanie własne Th/2012/19 20. Podstawy działalnosci

gospodarczej w hotelarstwie

Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik hotelarstwa - opracowanie KOWEZIU Th/2012/20 21. Pracownia informatyczna w

hotelarstwie

Program nauczania opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia

w zawodzie technik hotelarstwa - opracowanie własne Th/2012/21 TECHNIK HOTELARZ

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII, English

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu umiarkowanym (klasy IV –VI szkoły podstawowej)

„Teraz Polski” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej wyd .Nowa Era. V,VI

Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era