• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok 2015/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok 2015/2016"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

na rok 2015/2016

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

Szkolny zestaw programów i podręczników został opracowany zgodnie z:

 Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U z dnia 7 kwietnia 2009r. Nr 56 poz. 458)

 Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Art. 22a ustawy o systemie oświaty)

 Rozporządzenie MEN z 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U 2009 nr 4, poz. 18)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole

programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. ( Dz U Nr 89 Poz 730)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

(2)

Przedmiot Podręcznik i wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika, Aprobata MEN

Program nauczania Nr dopuszczenia

programu

KL."0"

1. Nauczanie przedszkolne

5-6 latki:

I grupa ,,Tropiciele” WSiP Karty pracy ucznia cz.1-4,

,, Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda

9/15/16

4 latki:

II grupa ,,Tropiciele czterolatka” cz1-4

2. Religia Zeszyt ćwiczeń - Nowa wersja- wydawnictwo Pelplińskie Adwentus

AZ-0-01/10 Program nauczania religii dla kl.0 ,,Kochamy dobrego Boga”

23/15/16

3. Język angielski Bez podręcznika Język angielski w wychowaniu

przedszkolnym

3/15/16

KL."I"

1. Edukacja

wczesnoszkolna

rozprowadzane w szkole Elementarz MEN

Materiały ćwiczeniowe ,, Tropiciele”

Program edukacji wczesnoszkolnej kl 1-3 ,,Doświadczanie świata”

Marzena Kędra ORE

1/15/16

2. Religia

Zeszyt ćwiczeń- nowa wersja Pelplin, ks. Doppke, wyd Adventus

AZ – 11-01/10-KR- 1/11

Program nauczania religii rzymsko – katolickiej- ,,W drodze do wieczernika”

2/15/16 3. Język angielski Oxford Explorers1

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń rozprowadzane w szkole

677/1/2014/2015 Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

5/15/16

(3)

4. Zajęcia komp. Program edukacji wczesnoszkolnej kl 1-3 ,,Doświadczanie świata”

Marzena Kędra ORE

1/15/16

5. Język kaszubski Rozprowadzane w szkole bezpłatnie

,,Z kaszebsczim w szkole” cz.1 zeszyt 1

T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn ZKP

175/1/2009 Program nauczania

j. kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach dla szkoły podstawowej klas I-VI

6/15/16

KL."II"

1. Religia Zeszyt ćwiczeń Wyd. Adventus Pelplin- nowe

AZ-12-01/10-KR- 1/12

Program nauczania religii rzymsko - katolickiej"

,,W drodze do wieczernika”

2/14/15

2. Edukacja

wczesnoszkolna

rozprowadzane w szkole Elementarz MEN

Materiały ćwiczeniowe ,,Tropiciele”

Program edukacji wczesnoszkolnej kl 1-3 ,,Doświadczanie świata”

Marzena Kędra ORE

1/14/15

3. Język angielski Oxford Explores 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

rozprowadzane w szkole

677/2/2014/2015 Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

5/14/15

4. Zajęcia komp. Program edukacji

wczesnoszkolnej kl 1-3

1/14/15

5. Język kaszubski Rozprowadzane w szkole bezpłatnie

,,Z kaszebsczim w szkole” cz.1, zeszyt 2

T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn ZKP

175/1/2009 Program nauczania j.

kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach dla szkoły podstawowej klas I-VI

6/14/15

KL."III"

1. Religia

"Przyjmujemy Pana Jezusa’’

podręcznik ,nowe wydanie Zeszyt ćwiczeń Wyd. Adventus Pelplin-

AZ-13-01/10-KR- 14/13

Program nauczania religii rzymsko - katolickiej.

,,W drodze do wieczernika”

2/13/14

(4)

nowe wydanie

2. Edukacja

wczesnoszkolna

,, Nasze razem w szkole” kl .3 podręcznik, + ćwiczenia WSiP

Program Edukacji

Wczesnoszkolnej w klasach I-III Szkoły Podstawowej. J. Hanisz

4/13/14

3. Język angielski Bugs World3Wyd. Macmillan Podręcznik + ćwiczenia

30/3/2011 Program nauczania j.

angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej.

5/13/14

4. Zajęcia komp. Zajęcia komputerowe Program edukacji

wczesnoszkolnej

4/13/14

5 Język kaszubski Rozprowadzane w szkole bezpłatnie

,,Z kaszebsczim w szkole” cz.1 , zeszyt 3

T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn ZKP

153/06 Program nauczania j.

kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach

6/13/14

KL."IV" podręczniki wieloletnie rozprowadzane w szkole bezpłatnie

1. Język polski

,,Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura, podręcznik z ćwiczeniami ,, Nauka o języku i ortografia”

WSiP

rozprowadzane w szkole

551/1/2012/2015 2015-01-29

Słowa z uśmiechem. Program nauczania j. polskiego w kl.

I V-VI szkoły podstawowej E. Horwath A . Żegleń

10/15/16

2. Matematyka "Matematyka wokół nas IV" WSiP Zeszyty ćwiczeń i podręcznik rozprowadzane w szkole

275/1/2010/2014 Matematyka wokół nas. 11/15/16

(5)

3. Przyroda ,,Przyroda z pomysłem”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń ( po 2 części) WSiP

rozprowadzane w szkole

604/1/2012 Przyroda z pomysłem kl.IV WSiP

12/15/16

4. Zajęcia komputerowe ,,Lekcje z komputerem” WSiP rozprowadzane w szkole

453/1/2012/2014 Program nauczania. Lekcje z komputerem.

13/15/16

5. Historia ,,Klucz do historii” WSiP Podręcznik + zeszyt ćwiczeń rozprowadzane w szkole

14/15/16

6. Religia "Zaproszeni przez Boga" Wyd.

WAM podręcznik + ćwiczenia nowa wersja

Wyd. Adventus Pelplin

AZ-21-01/10-KR- 2/12

Program do nauczania religii rzymsko – katolickiej.

15/15/16

7. Wychowanie fizyczne Koncepcja edukacji fizycznej.

Zdrowie, sport, rekreacja.

U. Kierczak

16/15/16

8. Plastyka "Plastyka” WSiP

rozprowadzane w szkole

440/1/2002 Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły

podstawowej . B.Mikulik

21/15/16

9. Muzyka ,,Lekcje muzyki” Nowa Era rozprowadzane w szkole

18/15/16

10 Zajęcia techniczne rozprowadzane w szkole

1.,, Bądź bezpieczny na drodze.

Karta rowerowa” WSiP

B. Bogacka-Osińska D. Łazukiewicz.

2.Zwstaw dydaktyczny ,,Wąż”

W. Jakubek

406/1/2012 Program nauczania ,,Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

Program nauczania zajęć technicznych ,,Działaj z Jawi”

W. Jakubek

19/15/16

11. Język angielski ,,Today 1” Pearson podręcznik+

zeszyt ćwiczeń.

rozprowadzane w szkole

669/1/2013/2014 Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI

20/15/16

(6)

12. Język kaszubski rozprowadzane w szkole bezpłatnie

„Z Kaszebsczim w szkole” Cz. II Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie T. Czerwińska, A.Pająk, L.Sorn

61/00 Program do nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach dla szkoły podstawowej klas I-VI

8/15/16

KL."V"

1.

Język polski ,,Czarowanie słowem”

A.Kania K. Kwak WSiP podręcznik z ćwiczeniami

,,Czarowanie słowem”. Program nauczania j. polskiego w klasach IV-VI A. Kania K. Kwak

10/14/15

2. Matematyka "Matematyka wokół nas" Elżbieta Rosłon WSiP

Zeszyt ćwiczeń cz. I i II i podręcznik Helena Lewicka

275/2/2010 Matematyka wokół nas. 11/14/15

3. Przyroda "Tajemnice przyrody” Podręcznik dla klasy V." Nowa Era Zeszyt ćwiczeń 1,2 + atlas przyroda IV-VI Świat wokół nas”( do nowej

podstawy programowej)

43/08 Program nauczania przyrody w szkole podstawowej ,,Tajemnice przyrody”

J. Golanko

12/14/15

4. Zajęcia komputerowe ,, Lekcje z komputerem” Zajęcia komputerowe. WSiP

453/2/2013 Program nauczania. Lekcje z komputerem.

13/15/16 5. Historia i

społeczeństwo

Historia i społeczeństwo T.

Małkowski GWO + ćwiczenia do nowej podstawy programowej seria ,,Wehikuł czasu”

Wehikuł czasu 14/14/15

6. Religia "Obdarowani przez Boga"

podręcznik, nowe wydanie ,wyd.

WAM, zeszyt ćwiczeń –wyd.

Adwentus Pelplin nowa wersja

AZ-22-01/10-KR- 5/13

Program do nauczania religii rzymsko-katolickiej.

15/14/15

(7)

7. Wychowanie fizyczne Autorski program wychowania fizycznego A. Romanowskiej

16/14/15 8. Plastyka "Plastyka podręcznik dla kl. IV-VI

Ciekawi świata A. Przybyszewska Wyd. OPERON- kontynuacja od kl.IV

439/212 Plastyka. Program nauczania plastyki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI A. Przybyszewska

21/14/15

9. Muzyka ,,I gra muzyka” Nowa Era podręcznik i ćwiczenia

433/03 I gra muzyka 18/14/15

10. Zajęcia techniczne Zestaw dydaktyczny W. Jakubek. Wyd. JAWI

Program nauczania zajęć technicznych ,,Działaj z Jawi”

W. Jakubek

19/14/15

11. Język angielski "SKY HIGH 2" Wyd. Person- tylko zeszyt ćwiczeń

147/3/2009 Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI

20/14/15

12. Język kaszubski Rozprowadzane w szkole bezpłatnie

,,Z kaszebsczim w szkole” cz. II ZKP A.Pająk, T. Czerwińska, L.

Sorn

61/00 Program do nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach dla szkoły podstawowej klas I-VI

8/14/15

13 Wychowanie do życia w rodzinie

Program do wychowania do życia w rodzinie- Rubikon

22/15/16

KL."VI"

1. Język polski ,,Czarowanie słowem”

A.Kania K. Kwak WSiP podręcznik z ćwiczeniami

,,Czarowanie słowem”. Program nauczania j. polskiego w klasach IV-VI A. Kania K. Kwak

10/13/14

2. Matematyka "Matematyka wokół nas" WSi P Zeszyty ćwiczeń + podręcznik

275/3/2010 Matematyka wokół nas. 11/13/14

(8)

3. Przyroda "Tajemnice przyrody” VI." – nowa podstawa programowa(

podręcznik z pingwinkiem) Nowa Era ,zeszyt ćwiczeń 1, 2 + atlas (z lwem),, Świat wokół nas”

399/3/2014 Program nauczania przyrody w szkole podstawowej ,,Tajemnice przyrody”

J. Golanko

12/13/14

4. Zajęcia komputerowe ,, Lekcje z komputerem” Zajęcia komputerowe. WSiP

453/3/2014 Program nauczania. Lekcje z komputerem.

13/13/14 5. Historia i

społeczeństwo

Historia i społeczeństwo GWO + ćwiczenia seria ,,Wehikuł czasu”

Wehikuł czasu 14/13/14

6. Religia "Przemienieni przez Boga."podr.

nowe wydanie wyd. WAM i zeszyt ćwiczeń wyd. Adwentus nowa wersja

AZ-23-01/10-KR- 1/14

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej.

15/13/14

7. Wychowanie fizyczne Autorski program wychowania

fizycznego A. Romanowskiej

16/13/14 8. Plastyka "Plastyka podręcznik dla kl. IV-VI

Ciekawi świata A. Przybyszewska Wyd. OPERON- kontynuacja od kl.IV

439/2012 Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły

podstawowej A Przybyszewska

21/13/14

9. Muzyka "I gra muzyka” Wyd. Nowa Era podręcznik i ćwiczenia

433/03 Moja muzyka 18/13/14

10. Język angielski Repetytorium szóstoklasisty Wyd Pearson C. Bright.

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI

20/13/14 11 Język kaszubski

Rozprowadzane w szkole bezpłatnie

,,Z kaszebsczim w szkole” cz. II ZKP A.Pająk, T. Czerwińska, L.

Sorn

61/00 Program do nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach dla szkoły podstawowej klas I-VI

8/13/14

13 Wychowanie do życia w rodzinie

Program do wychowania do życia w rodzinie- Rubikon

22/12/13 14 Zajęcia techniczne Zestaw dydaktyczny W. Jakubek. Program nauczania zajęć 19/13/14

(9)

Wd. Jawi. technicznych ,,Działaj z Jawi”

Cytaty

Powiązane dokumenty

5 szkoły podstawowej (zakup po decyzji nauczyciela) Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, Jutro pójdę w świat – zeszyt ćwiczeń do klasy 5 szkoły podstawowej, wyd. Matematyka

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

To jest chemia 1 Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy 1.. Fizyka Grzegorz Kornaś Ciekawi

Onak „Do dzieła !” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej..

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

„Teraz Polski” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej wyd .Nowa Era. V,VI

Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.. - Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era