• Nie Znaleziono Wyników

ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W GIMNAZJUM W OSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W POZNANIU NA ROK SZKOLNY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W GIMNAZJUM W OSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W POZNANIU NA ROK SZKOLNY"

Copied!
23
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

W GIMNAZJUM W OSW DLA DZIECI

NIESŁYSZĄCYCH W POZNANIU NA ROK SZKOLNY

2014/2015

(2)

Tytuł Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia

K L A S A I

KLASA I J Ę Z Y K P O L S K I

Obowiązujące programy

Język polski. Program nauczania dla gimnazjum

Maria Gudro Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

DKOW-5002-14/08

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum dla niesłyszących klasy I – III

Zespół nauczycieli ze szkół dla niesłyszących:

I. Cichosz, M. Garbacz, B. Gembara,

G. Gryszkiewicz, A. Niewiadomska, B. Wontroba

OSW - Poznań DKW-4014-25/00

(3)

Obowiązujące podręczniki

Język polski 1- podręcznik dla gimnazjum

Język polski 2- podręcznik dla gimnazjum

Język polski 3- podręcznik dla gimnazjum

B. Klimczak, E. Tomicka, T. Zawisza-Chlebowska E. Tomicka, B. Klimczak, T. Zawisza-Chlebowska B. Klimczak, E. Tomicka, T. Zawisza-Chlebowska

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

71/08

18/08

48/08 Język polski 1 –

podręcznik dla gimn. * Język polski 2 – podręcznik dla gimn.*

Język polski 3 – podręcznik dla gimn. *

W. Zuziowa

W. Zuziowa

W. Zuziowa, W. Orłowska

WSiP

WSiP

WSiP

S-I-4/2000

S-I-19/2001

S-I-51/2004

KLASA I H I S T O R I A

Obowiązujące programy

Międzyośrodkowy program autorski w oparciu o

programy:

E. Maćkowska, „Operon”, Gdynia 2009

A. Kowal, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2009

DKOS-5002-30/07

(4)

Obowiązujące podręczniki

Historia 1– podręcznik dla gimnazjum

Janusz Ustrzycki Wydaw. „Operon” 189/1/2009

KLASA I W I E D Z A O S P O Ł E C Z E Ń S T W I E

Obowiązujące programy

Program nauczania - Wiedza o społeczeństwie

E. Dobrzycka, K. Makaras

Obowiązujące podręczniki

„Wiedza o społeczeństwie 1”

E. Dobrzycka, K. Makaras „Operon” 96/1/2010

KLASA I J Ę Z Y K A N G I E L S K I

Obowiązujące programy

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III gimnazjum: III etap

edukacyjny (program dla początkujących)

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 1-3 gimnazjum

Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska

Melanie Ellis, Marianna Niesobska, Anna Rak

Personal Education Polska Sp.z o.o.

Oxford University

DKW-4014-44/00

DKOS-4015-117/02.2002

DKW 4014-113/99

Obowiązujące

podręczniki „Switch into English.

Student's Book 1” David Spencer Wyd. „Macmillan” 43/01/2009

(5)

KLASA I M A T E M A T Y K A

Obowiązujące programy

Program nauczania

matematyki w klasach 1–3

„Policzmy to razem”

J. Janowicz, Wyd. „Nowa Era” DKW-4014-55/01

Obowiązujące podręczniki

„Policzmy to razem” - podręcznik dla klasy 1

Jerzy Janowicz Wyd. „Nowa Era” 108/1/2010/z 1

KLASA I F I Z Y K A I A S T R O N O M I A

Obowiązujące programy

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkanie z fizyką”

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik

„Nowa Era”

Obowiązujące podręczniki

„Spotkania z fizyką” – kl.1 G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nawrotny- Różańska

„Nowa Era” 93/01/2009

KLASA I C H E M I A

Obowiązujące programy

„Chemia Nowej Ery”

Program nauczania chemii w gimnazjum

T. Kulawik, M. Litwin

„Nowa Era” DKW-4014-95/99

(6)

Obowiązujące podręczniki

„Chemia Nowej Ery” – kl.1 J. Kulawik, T. Kulawik M. Litwin

„Nowa Era” 49/1/2009

KLASA I B I O L O G I A

Obowiązujące programy

Program nauczania biologii w gimnazjum „Świat biologii”

Małgorzata Liśkiewicz

„Nowa Era” DKW-4014-96/99

Obowiązujące podręczniki

„Puls życia 1” Małgorzata Jefimow Marian Sęktas

„Nowa Era” 58/1/2009

KLASA I G E O G R A F I A

Obowiązujące programy

Program nauczania geografii w gimnazjum.

„Nowa Era” DKW-4014-128/99

Podręczniki „Planeta Nowa 1” Roman Malarz „Nowa Era” 7/1/2009

KLASA I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązujące programy

DKW – 4014 – 164/00 Obowiązujące

podręczniki

„Edukacja dla

bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie”

Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1 – 3 gimnazjum

J. Słoma, G. Zając „Nowa Era” 17/2009

(7)

KLASA I P L A S T Y K A ( S Z T U K A )

Obowiązujące programy

Program nauczania sztuki w gimnazjum dla

niesłyszących

H. Sakowicz, J. Plucińska OSW OSW G. XIX

Obowiązujące podręczniki

„Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum”

K. Czarnecka 47/2009

KLASA I T E C H N I K A

Obowiązujące programy

Program nauczania dla gimnazjum „Zajęcia tech.”

U. Białka Obowiązujące

podręczniki

„Zajęcia techniczne” U. Białka 199/2009

KLASA I M U Z Y K A

Obowiązujące programy

DKW-4014-174/99 Obowiązujące

podręczniki

„Świat muzyki” D. Nita – Komorowska A. Sołtysiak

81/2009

KLASA I W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E

Obowiązujące programy

Program nauczania

wychowania fizycznego w gimnazjum dla młodzieży niesłyszącej dla klas I - III)

P. Bujak, J. Grzyb, K. Krętosz, M. Łamaza, M. Pawlak, D. Sawczuk, K. Windorpski,

J. Żurowski

OSW OSW G. X

(8)

KLASA I R E L I G I A

Obowiązujące programy

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia św.

Wojciecha

AZ-3-01/10 Obowiązujące

podręczniki

„Spotkanie ze słowem” J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia św.

Wojciecha

AZ-31-01/10-PO-1/11

KLASA I E T Y K A

Obowiązujące

programy Program lekcji etyki w gimnazjum – kl. I – III

Magdalena Środa WSiP DKW-4014-63/00

Obowiązujące podręczniki

- brak

KLASA I W Y C H O W A N I E D O Ż Y C I A W R O D Z I N I E

Obowiązujące programy

Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas I – III gimnazjum

T. Król, K. Maśnik, G.

Węglarczyk

„Rubikon” DKW-4014-253B/99

Obowiązujące podręczniki

„Wędrując ku

dorosłości” Wych. do życia w rodzinie dla uczniów klas I – III

T. Król „Rubikon” 205/2009

(9)

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Obowiązujące programy

DKW-4014-72/01 Obowiązujące

podręczniki

„Technika – pieszo i rowerem”

H. Józefowicz

KLASA I J Ę Z Y K M I G O W Y

Obowiązujące programy

Program nauczania języka miganego w gimnazjum dla niesłyszących

Florek Maria,

Wojciechowska Arleta

OSW

Obowiązujące podręczniki

K L A S A II

KLASA II J Ę Z Y K P O L S K I

Obowiązujące programy

Język polski. Program nauczania dla gimnazjum

Maria Gudro Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

DKOW-5002-14/08

(10)

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum dla niesłyszących klasy I – III

Zespół nauczycieli ze szkół dla

niesłyszących:

I. Cichosz, M.

Garbacz, B.

Gembara,

G. Gryszkiewicz, A. Niewiadomska, B. Wontroba

OSW - Poznań DKW-4014-25/00

Obowiązujące

podręczniki Język polski 1- podręcznik dla gimnazjum

Język polski 2- podręcznik dla gimnazjum

Język polski 3- podręcznik dla gimnazjum

B. Klimczak, E. Tomicka, T. Zawisza-Chlebowska E. Tomicka, B. Klimczak, T. Zawisza-Chlebowska B. Klimczak, E. Tomicka, T. Zawisza-Chlebowska

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

71/08

18/08

48/08

(11)

Język polski 1 – podręcznik dla gimn. * Język polski 2 – podręcznik dla gimn. * Język polski 3 – podręcznik dla gimn. *

W. Zuziowa

W. Zuziowa

W. Zuziowa, W. Orłowska

WSiP

WSiP

WSiP

S-I-4/2000

S-I-19/2001

S-I-51/2004

KLASA II H I S T O R I A

Obowiązujące programy

Międzyośrodkowy program autorski w oparciu o

programy:

E. Maćkowska, „Operon”, Gdynia 2009

A. Kowal, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2009

DKOS-5002-30/07

Obowiązujące podręczniki

Historia 2– podręcznik dla gimnazjum

Janusz Ustrzycki Wydaw. „Operon” 189/2/2010

(12)

KLASA II W I E D Z A O S P O Ł E C Z E Ń S T W I E

Obowiązujące programy

Program nauczania - Wiedza o społeczeństwie

E. Dobrzycka, K. Makaras Obowiązujące

podręczniki

„Wiedza o społeczeństwie 2”

E. Dobrzycka, K. Makaras „Operon” 96/2/2010

KLASA II J Ę Z Y K A N G I E L S K I

Obowiązujące programy

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III gimnazjum: III etap

edukacyjny (program dla początkujących)

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 1-3 gimnazjum

Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska

Melanie Ellis, Marianna Niesobska, Anna Rak

Personal Education Polska Sp.z o.o.

Oxford University

DKW-4014-44/00

DKOS-4015-117/02.2002

DKW 4014-113/99

Obowiązujące podręczniki

„Switch into English.

Student's Book 1”

David Spencer Wyd. „Macmillan” 43/01/2009

KLASA II M A T E M A T Y K A

Obowiązujące programy

Program nauczania

matematyki w klasach 1–3

J. Janowicz Wyd. „Nowa Era” DKW-4014-55/01

(13)

„Policzmy to razem”

Obowiązujące

podręczniki „Policzmy to razem” - podręcznik dla klasy 2

Jerzy Janowicz Wyd. „Nowa Era” 108/2/2010

KLASA II F I Z Y K A I A S T R O N O M I A

Obowiązujące programy

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkanie z fizyką”

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik

„Nowa Era”

Obowiązujące podręczniki

„Spotkania z fizyką” – kl.2 G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nawrotny- Różańska

„Nowa Era” 93/2/2010

KLASA II C H E M I A

Obowiązujące

programy „Chemia Nowej Ery”

Program nauczania chemii w gimnazjum

T. Kulawik,

M. Litwin „Nowa Era” DKW-4014-95/99

Obowiązujące

podręczniki „Chemia Nowej Ery” – kl.2 J. Kulawik, T. Kulawik

M. Litwin „Nowa Era” 49/2/2009

(14)

KLASA II B I O L O G I A

Obowiązujące programy

Program nauczania biologii w gimnazjum „Świat biologii”

Małgorzata Liśkiewicz

„Nowa Era” DKW-4014-96/99

Obowiązujące podręczniki

„Puls życia” – podręcznik dla klasy 2

Małgorzata Jefimow „Nowa Era”

KLASA II G E O G R A F I A

Obowiązujące programy

Program nauczania geografii w gimnazjum.

„Nowa Era” DKW-4014-128/99

Obowiązujące podręczniki

„Planeta Nowa 2” D. Szczypiński, M. Wójtowicz

„Nowa Era” 7/2/2009

KLASA II P L A S T Y K A ( S Z T U K A )

Obowiązujące programy

Program nauczania sztuki w gimnazjum dla

niesłyszących

H. Sakowicz, J. Plucińska OSW OSW G. XIX

Obowiązujące podręczniki

„Plastyka. Podręcznik dla

gimnazjum” K. Czarnecka 47/2009

(15)

KLASA II T E C H N I K A

Obowiązujące programy

Program nauczania dla gimnazjum „Zajęcia techniczne”

U. Białka

Obowiązujące podręczniki

„Zajęcia techniczne” U. Białka 199/2009

KLASA II I N F O R M A T Y K A

Obowiązujące programy

Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej

„Operon”

Obowiązujące

podręczniki „Informatyka” cz. 1 i 2 M. Kołodziej „Operon”

KLASA II W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E

Obowiązujące

programy Program nauczania

wychowania fizycznego w gimnazjum dla młodzieży niesłyszącej dla klas I - III)

P. Bujak, J. Grzyb, K. Krętosz, M. Łamaza, M. Pawlak, D. Sawczuk, K. Windorpski,

J. Żurowski

OSW OSW G. X

KLASA II R E L I G I A

Obowiązujące programy

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia św. Wojciecha AZ-3-01/10

(16)

Obowiązujące podręczniki

„Aby nie ustać w drodze” J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia św. Wojciecha

KLASA II E T Y K A

Obowiązujące programy

Program lekcji etyki w gimnazjum – kl. I – III

Magdalena Środa WSiP DKW-4014-63/00

Obowiązujące podręczniki

- brak

KLASA II W Y C H O W A N I E D O Ż Y C I A W R O D Z I N I E

Obowiązujące programy

Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas I – III gimnazjum

T. Król, K. Maśnik, G.

Węglarczyk

„Rubikon” DKW-4014-253B/99

Obowiązujące podręczniki

„Wędrując ku dorosłości”

Wych. do życia w rodzinie dla uczniów klas I – III

T. Król „Rubikon” 205/2009

KLASA II J Ę Z Y K M I G O W Y

Obowiązujące programy

Program nauczania języka miganego w gimnazjum dla niesłyszących

Florek Maria,

Wojciechowska Arleta

OSW

(17)

K L A S A III

KLASA III J Ę Z Y K P O L S K I

Obowiązujące programy

Język polski. Program nauczania dla gimnazjum

Maria Gudro Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

DKOW-5002-14/08

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum dla niesłyszących klasy I – III

Zespół nauczycieli ze szkół dla niesłyszących:

I. Cichosz, M. Garbacz, B. Gembara,

G. Gryszkiewicz, A. Niewiadomska, B. Wontroba

OSW - Poznań DKW-4014-25/00

Obowiązujące

podręczniki Język polski 1- podręcznik dla gimnazjum

Język polski 2- podręcznik dla gimnazjum

Język polski 3- podręcznik dla gimnazjum

B. Klimczak, E. Tomicka, T. Zawisza-Chlebowska E. Tomicka, B. Klimczak, T. Zawisza-Chlebowska B. Klimczak, E. Tomicka, T. Zawisza-Chlebowska

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

Wydawnictwo

Pedagogiczne „OPERON”

71/08

18/08

48/08

(18)

Język polski 1 – podręcznik dla gimn. * Język polski 2 – podręcznik dla gimn. * Język polski 3 – podręcznik dla gimn. *

W. Zuziowa

W. Zuziowa

W. Zuziowa, W. Orłowska

WSiP

WSiP

WSiP

S-I-4/2000

S-I-19/2001

S-I-51/2004

KLASA III H I S T O R I A

Obowiązujące programy

Międzyośrodkowy program autorski w oparciu o

programy:

E. Maćkowska, „Operon”, Gdynia 2009

A. Kowal, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2009

DKOS-5002-30/07

Obowiązujące

podręczniki Historia 3 – podręcznik dla

gimnazjum Janusz Ustrzycki Wydaw. „Operon” 189/3/2011

KLASA III J Ę Z Y K A N G I E L S K I

Obowiązujące programy

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III gimnazjum: III etap

Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska

Personal Education Polska Sp.z o.o.

DKW-4014-44/00

DKOS-4015-117/02.2002

(19)

edukacyjny (program dla początkujących)

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 1-3 gimnazjum

Melanie Ellis, Marianna Niesobska, Anna Rak

Oxford University

DKW 4014-113/99

Obowiązujące podręczniki

„Switch into English.

Student's Book 1”

David Spencer Wyd. „Macmillan” 43/01/2009

KLASA III M A T E M A T Y K A

Obowiązujące programy

Program nauczania

matematyki w klasach 1–3

„Policzmy to razem”

J. Janowicz Wyd. „Nowa Era” DKW-4014-55/01

Obowiązujące podręczniki

„Policzmy to razem” - podręcznik dla klasy 3

Jerzy Janowicz Wyd. „Nowa Era” 108/3/2011

KLASA III F I Z Y K A I A S T R O N O M I A

Obowiązujące

programy Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkanie z fizyką”

G. Francuz – Ornat,

T. Kulawik „Nowa Era”

(20)

Obowiązujące podręczniki

„Spotkania z fizyką” – kl.3 G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nawrotny- Różańska

„Nowa Era” 93/3/2010

KLASA III C H E M I A

Obowiązujące programy

„Chemia Nowej Ery”

Program nauczania chemii w gimnazjum

T. Kulawik, M. Litwin

„Nowa Era” DKW-4014-95/99

Obowiązujące podręczniki

„Chemia Nowej Ery” – kl.3 J. Kulawik, T. Kulawik M. Litwin

„Nowa Era” 49/3/2009

KLASA III B I O L O G I A

Obowiązujące programy

Program nauczania biologii w gimnazjum „Świat biologii”

Małgorzata Liśkiewicz „Nowa Era” DKW-4014-96/99

Obowiązujące podręczniki

„Puls życia” – podręcznik dla klasy 3

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

„Nowa Era”

KLASA III G E O G R A F I A

Obowiązujące programy

Program nauczania geografii w gimnazjum.

„Nowa Era” DKW-4014-128/99

(21)

Obowiązujące podręczniki

„Planeta Nowa 3” M. Szubert „Nowa Era” 7/3/2010

KLASA III P L A S T Y K A ( S Z T U K A )

Obowiązujące programy

Program nauczania sztuki w gimnazjum dla

niesłyszących

H. Sakowicz, J. Plucińska OSW OSW G. XIX

Obowiązujące podręczniki

„Plastyka. Podręcznik dla

gimnazjum” K. Czarnecka 47/2009

KLASA III T E C H N I K A

Obowiązujące

programy Program nauczania dla gimnazjum „Zajęcia techniczne”

U. Białka

Obowiązujące podręczniki

„Zajęcia techniczne” U. Białka 199/2009

KLASA III I N F O R M A T Y K A

Obowiązujące programy

Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej

„Operon”

Obowiązujące podręczniki

„Informatyka” cz. 1 i 2 M. Kołodziej „Operon”

(22)

KLASA III W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E

Obowiązujące programy

Program nauczania

wychowania fizycznego w gimnazjum dla młodzieży niesłyszącej dla klas I - III)

P. Bujak, J. Grzyb, K. Krętosz, M. Łamaza, M. Pawlak, D. Sawczuk, K. Windorpski,

J. Żurowski

OSW OSW G. X

KLASA III R E L I G I A

Obowiązujące programy

„Przyjąć blask Bożej Prawdy”

J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia św. Wojciecha AZ-3-02/2 Obowiązujące

podręczniki „Żyjąc z innymi dla innych”

J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia św. Wojciecha AZ-33-02/2-0

KLASA III E T Y K A

Obowiązujące programy

Program lekcji etyki w gimnazjum – kl. I – III

Magdalena Środa WSiP DKW-4014-63/00

Obowiązujące podręczniki

- brak

KLASA III W Y C H O W A N I E D O Ż Y C I A W R O D Z I N I E

Obowiązujące programy

Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas

T. Król, K. Maśnik, G.

Węglarczyk

„Rubikon” DKW-4014-253B/99

(23)

I – III gimnazjum Obowiązujące

podręczniki „Wędrując ku dorosłości”

Wych. do życia w rodzinie dla uczniów klas I – III

T. Król „Rubikon” 205/2009

KLASA III J Ę Z Y K M I G O W Y

Obowiązujące programy

Program nauczania języka miganego w gimnazjum dla niesłyszących

Florek Maria,

Wojciechowska Arleta

OSW

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedmiot Numer w szkolnym zestawie programu nauczania.. Tytuł

Gębal WSiP Program nauczania języka niemieckiego na poziomie klasy Igimnazjum. Nr

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SALOMON W WARSZAWIE KLASA I ROK SZKOLNY 2013/2014 /nowa podstawa

wychowanie fizyczne Piotr Karwacki Program Własny Nauczania Wychowania Fizycznego dla czwartego etapu edukacyjnego trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej -technikum, liceum

Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym

Grażyna Koba Migra Program nauczania informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony. Grażyna Koba

51/2017 Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

DRUGIE Stanisław Roszak Program nauczania historii w gimnazjum: Śladami przeszłości – Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum; 60/2/2010..