Historia - klasa VII

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Historia - klasa VII Poniedziałek, 23.03.20r.

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 123 – 126.

Notatka do zeszytu:

1. 01.08.1914r. – wybuch I wojny światowej, 2. 06.08.14r. – wymarsz kompanii kadrowej,

3. 16.08.14r. – powołanie Naczelnego Komitetu Narodowego i utworzenie Legionów,

4. 22.10.14r. – powstanie w Warszawie Polskiej Organizacji Wojskowej, 5. 1914, VIII – 1916 – działania bojowe Legionów polskich,

6. 05.08.1915r. – wojska niemieckie zajmują warszaw,

7. 18.12.1915r. – powstanie Centralnego Komitetu Narodowego, 8. 05.11.1916r. – proklamacja Królestwa Polskiego,

Wykonaj ćwiczenia - str. 76 – 77.

Wtorek, 24.03.20r.

Temat: Rewolucja w Rosji.

Przeczytaj wiadomości w podręczniku- str. 123 – 126.

Zrób ćwiczenia - str. 78 – 79.

Figure

Updating...

References

Related subjects :