ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW SP W LUBICZU

Download (0)

Full text

(1)

Bieniewicz Piotr

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1530-1800 Gry i zabawy Mini Piłką Nożną Bieniewicz Wioletta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-845

Koło matematyczne klasa 2 „b”s.37 855-940

Zajęcia wyrównawcze klasa 2„b”s.37 Bassa Grażyna

1345-1525

Koło Biblijne z zastosowaniem

elementów liturgicznych s.53 Chmurzyńska Violetta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

855-840

Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne klasa 5 „d” s.53

1345-1430 Pds

klasa 6 „b” s. 53

1345-1430

Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne klasa 5 „b” s.53 Czajkowska Magdalena

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1150-1235

Innowacja matematyczna klasa 3 „c” s.33 1250-1335 Zajęcia wyrównawcze

klasa 3 „c” s.33 Dolegała Iwona

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-845

Przygotowanie do konkursu z przyrody

s.28

1345-1430

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu Zewnętrznego dla klas 6 s.28 Drozdowska Dorota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-845

Zajęcia rozwijające z matematyki klasa 3 „a” s.17 1150-1235 Tańce /z p. Jankowską/

klasa 2„a” s.17 Famulski Łukasz

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

950-1035 Koło poznawczo-

biblijne s.53

1430-1525 Koło poznawczo-

biblijne s.38

(2)

Godurowska Joanna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1300-1430 Twórcze

inspiracje s.75 Gonkowska Małgorzata

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

950-1025

Zajęcia wspomagające rozwój umiejętności

komputerowych klasy 3 s.95 1345-1430 Koło multimedialne

klasy 4-5 s.95 Ks. Grabowski Adam

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1440-1525 Warsztaty

liturgiczno- biblijne –sala przy

kościele Imalska Dorota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1335-1430

Zajęcia dla uczniów zdolnych

s.40 Jakubas Małgorzata

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-845 Innowacja

klasa 3 „a” s.58 1335-1430

Praca z uczniem zdolnym klasa 4 „c” s.58 Karczewski Marcin

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1530-1700 Piłka Ręczna

klasa 6 „a”

Kilanowska Karolina

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

950-1035 „Zabawa w teatr” s.18

1250-1335

Zajęcia wyrównawcze

„Czytam, liczę, piszę”s.18 Kodzis Maria

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

840-930

Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka s.13

Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy

dziecka Kuczmarska Jolanta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

755-840

Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój umysłowy

dziecka s.12

Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój umysłowy

dziecka s.12 Kwaśnicka Katarzyna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1150-1235

Zajęcia rozwijające

zdolności klasa 2 „c”s.16

(3)

1250-1335

Zajęcia dla uczniów z trudnościami klasa 2 „c”s.16

Lamparska Maria

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-845

Zajęcia rozwijające klasa 4 „d”s.23 855-930

Kółko literacko- teatralne klasa 4 „d”s.23 Lągowska Lidia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-945

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

klasa 4 „c”s.25 850-940

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

klasa 4 „d”s.25 Mączyńska Małgorzata

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

845-930

Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy

dzieci s.14

Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy

dzieci s.14 Michalska - Pieszczek Paulina

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

855-935 Koło przyrodnicze

s.27 Nowak Katarzyna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

855-940 Zabawy plastyczne klasy 1-3 s.75

950-1035 BRD s.75

Pawska Aneta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Zajęcia logopedyczne Pietkiwicz Renata

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

950-1035

Razem w bibliotece – polubić lekturę

s.96

1250-1335 Razem w bibliotece –

polubić lekturę s.96 Pracowita Ewelina

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

835-920

Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy

dziecka s.15 1340-1425

Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy

dziecka s.15 Radomiński Ariel

(4)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1430-1600 Chór

klasy 4-6 s.54

Chór klasy 4-6 Ratkowska Dorota

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1430-1600 Zajęcia BRD s.54

Rogowska – Olejniczak Hanna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1250-1335

Zajęcia rozwijające zainteresowania j.ang.

klasa 5 „c” /dz s.35

1345-1430

Zajęcia rozwijające zainteresowania

j.ang.

klasa 5 „c”/

chs.35 Rumińska Katarzyna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

855-940 Pds j. polski

klasa 6 „a” s.39

1345-1430

Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne

klasy 6 s.39

Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne klasa 5 „c” s.39 Sarnowska Marta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

855-940

Zajęcia wyrównawcze

„Ja też potrafię”s.32

1440-1525 „Trening

twórczości” s.32 Semeniuk Edyta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

14.40-15.25

„Ćwiczymy czytania, pisanie,

liczenie”s.35 8.00-8.45

„Ćwiczymy czytania, pisanie,

liczenie” s.35 Spich Aneta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

815-845

Zajęcia wyrównawcze z

matematyki klasy 4 s.56 1345-1430

Kółko dla dzieci zdolnych klasa 5 „a”s.56

1440-1525

Zajęcia dla uczniów mających

problemy z rozwiązywaniem zadań tekstowych

klasy 5 s.56 Targońska Hanna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1440-1525 English Club

klasa 4 „b” s.55

(5)

Waligóra Bożena

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

855-940 Zajęcia twórcze s.34

1250-1335

Zajęcia wyrównawcze

s.34

Wirska Eliza

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-845

Zajęcia dla uczniów zdolnych klasa 6 „c”s.38

Zajęcia podnoszące kompetencje z j. polskiego klasa 4 „d”s.38

Pds klasa 6 „c”s.38

Wiśniewska Ewelina

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

800-845

Kółko z j. angielskiego klasa 5 „b”s.53 1250-1335

Kółko z j. angielskiego

s.59 klasa 6 „b”

Wojciechowska Lidia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1100-1130 „W krainie graf.”

klasa 3 „b” s.49

„W krainie graf.”

s.49

1530-1630 Szkolne

pogotowie s.49 Zielińska Sylwia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

715-800 Piłka Ręczna

800-845 Zajęcia korekcyjne

Żyło Beata

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1440-1525

Koło matematyczne s.33

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci

s.33

Figure

Updating...

References

Related subjects :