Pełen tekst

(1)

2217-15 Micropolis 3,5" SCSI-2 Fast

Pojemność Dysk niesformatowany Fomnat (512B na sektor)

całkowita [MB]

1949,0 1683,00

powierzchni [MB]

130,0 0,71

cylindra [MB]

0,82 112,00

ścieżki [B]

Wymiary zewnętrzne i ciężar

wysokość [mm]

41,3

szerokość [m m ]

101,6

głębokość [mm]

146,1

ciężar [kg]

0,82

Geometria napędu

dysków

8

cylindrów

user 2360, total 2372

g łow ic danych

15

g łow ic serwo

1

suma sektorów sekt/ścieżkę

Opóźnienia [m s]

Średnio

10

RPW

TR/TR

1,5

Max

23

Latency

5,56

Overhead

0,35

Dop. temp. Pracy Spocz.

pcj

5 ... 50 -4 0 ... 65

Dopuszczalne przeciąż grawit [G]

Dysk zaparkowany

60

Praca bez błędów

5

Błędy korygowalne

10

Poj. zapas.

ZBR

Prędkość transmisji (MB/S]

Dysk <■> Bufor

Szyna SCSI: sync

/

(async)

10/(5)

Niezawodność Błędy (xx->1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR[min] CDL [lata] ON/OFF [•1000] RER UER SER

300 15 11 13 7

Bufor dysku [kB]

256

Prędkość obr. [1/min]

5400

Syfem kodowania

Gęstość zapisu [TPI]

Pozycjoner

RVC

Start

/

Stop [s]

20/(15)

Poz. hał. [dBA @ 1m]

38

Typowy R M Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

pobór m ocy [W]

12,250

linia +12V [A]

0,600 2,350

linia +5V [A]

0,850

(2)

1 — G N D j f c j DBO G N D o o D B 1 G N D O 0 D B 2 G N D o o D B 3 G N D O 0 D B 4 G N D o o D B 5 G N D 0 o D B 6 G N D o o D B 7 G N D o o D B P G N D o o G N D

G N D G N D

R E S 0 0 R E S O P N o • T R M R E S O 0 R E S G N D 0 o G N D G N D O 0 A T N G N D 0 0 G N D G N D o o B S Y G N D O 0 A C K G N D 0 o R S T G N D O 0 M S G G N D O 0 S E L G N D o o C /D G N D o o R E Q G N D o o I/O

E X T /IN T L E D

W4 (jjL

E X T L E D

? U?) W4 g

/ IN T L E D

[o 0 0 o j O O 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 O O

...

1

Dysk zasila pakiety RN-1 i RN-2.

| S w 2 w i

Pakiety RN-1 i RN-2 zasilane są z linii 26 magistrali SCSI (TERMPWR).

W3 Dysk nie zasila linii 21 m agistrali SCSI (TERMPWR).

W3 ^

Dysk wyprowadza +5V na końcówkę 21 magistrali SCSI.

S P 0 ( ® SP1

Natychmiastowy start silnika dysku w m omencie doprowadzenia napięć zasilających.

„ M s p i

Start silnika opóźniony o czas równy (12’ S C S IJD ) sekund.

spoS s p, Dysk oczekuje na rozkaz startu.

W P ^ Zapis na dysk jest możliwy.

WP ^ Dysk zabezpieczony przed zapisem (Write Protect).

U W A G A W niektórych modelach zw ora WP m a inne znaczenie: WP=off oznacza standard SCSI-1 (CCS) a WP=on zgodność z SCSI-2.

P T Y ^ l Kontrola parzystości

aktywna. PTY ^ Praca bez kontroli parzy­

stości.

w i o ^ w n

Dysk stanowi zakończenie linii synchronizacyjnych (W10=Slave Sync, W11=Master Sync).

W 1 0 f^ W 1 1 Linie przesyłające sygnały synchronizacyjne nie są zakończone.

ID2/A-ID2 ID1/A-ID1 IDO/A-IDO

B M M i

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Do adresowania należy używać albo zestawu IDn albo A -ID nt ale nigdy obydwu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :