• Nie Znaleziono Wyników

Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 3. Wersja A Rozdział Świat ludzkich spraw. Instrukcja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 3. Wersja A Rozdział Świat ludzkich spraw. Instrukcja"

Copied!
14
1k
17
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 3. Wersja A Rozdział Świat ludzkich spraw

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

(2)

JP V/3A

symbol testu

2

Tekst do zadań od 1. do 4. oraz 7., 9. i 10.

Szczur i lew

Nie gardźmy nikim, bądźmy dla słabszych obroną:

Nieraz pomoc maluczkich

1

przydać nam się może.

Tę prawdę, tysięcznymi przykłady stwierdzoną, Natychmiast w bajce wyłożę

2

.

Raz szczurek młody i niedoświadczony Wyskoczył niebacznie

3

z nory

Lwu prosto w szpony.

Monarcha zwierząt, do litości skory

4

, Nie chcąc się znęcać nad istotką małą, Wybaczył płochość

5

i darował życie, Jako na króla przystało.

W kilka dni potem, wyszedłszy na łowy, Wpadł lew do sieci zastawionej skrycie

6

; Ryknął: zadrżały góry i parowy

7

;

Lecz nie mógł się wywikłać

8

. Szczur wybiega z dala;

Zdradliwej sieci ogniwa Ostrymi zęby przerywa,

I króla puszczy od zguby ocala.

Z bajki tej poznać morał, łatwy dla każdego.

Że słaby często w życiu ratuje silnego.

J. de La Fontaine, Bajki, Warszawa 2009, s. 48.

1Maluczki – niewyróżniający się niczym, przeciętny, skromny.

2Wyłożyć – tu: przedstawić, opowiedzieć.

3Niebacznie – nierozważnie, nieostrożnie, lekkomyślnie.

4Skory – chętny.

5Płochość – lekkomyślność, brak rozwagi.

6Skrycie – podstępnie.

7Parów – dolina.

8Wywikłać – uwolnić się, oswobodzić.

Zadanie 1. (0–1 p.) Bohaterami utworu są

A. ludzie.

B. zwierzęta.

C. narrator i zwierzęta.

D. rośliny.

(3)

Zadanie 2. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada A. autor tekstu.

B. narrator w 3. osobie.

C. narrator w 1. osobie.

D. lew.

Zadanie 3. (0–1 p.)

Wypisz z tekstu wers, na podstawie którego można stwierdzić, że narrator zwraca się do zbiorowości.

. . . . . . . .

Zadanie 4. (0–2 p.)

W dwóch lub trzech zdaniach wyjaśnij swoimi słowami, jaka nauka płynie z bajki Szczur i lew.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–1 p.)

Zaznacz szereg, w którym zapisano tylko zdrobnienia.

A. Istotka, szczurek, osiołek.

B. Oszust, przyjaciel, łotr.

C. Maluczki, mały, młody

D. Istotka, istotny, istota.

(4)

JP V/3A

symbol testu

4

Zadanie 6. (0–2 p.)

Na podstawie rysunków napisz in- strukcję wykonania znaku ostrzegają- cego przed dziurą w ziemi.

Narzędzia i materiały

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonanie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

Tekst do zadań od 7. do 12.

Żółw i zając

Żółw i zając kłócili się o to, który z nich jest szybszy. Ustalili termin, wyznaczyli metę i ruszyli w drogę.

Zając, przekonany o swej gibkości

1

, postanowił nie przejmować się wyścigiem. Położył się przy drodze i zasnął. Żółw natomiast, świadom swej powolnej natury, biegł bez ustanku. Znacznie wy- przedziwszy śpiącego zająca, pierwszy dotarł do celu, a za zwycięstwo otrzymał nagrodę.

Często wysiłkiem można zdobyć więcej niż samym talentem, zwłaszcza jeśli talentowi towa- rzyszy beztroska.

Ezop, Bajki, Wrocław 2011, s. 20.

1 Gibkość – giętkość, sprężystość, zwinność.

Zadanie 7. (0–2 p.)

Przyporządkuj bohaterom bajek dwie charakterystyczne dla nich cechy. Wybierz je spo- śród podanych niżej i wpisz odpowiednie numery pod każdym rysunkiem.

szczur żółw

zając lew

1. nieostrożność 4. wytrwałość 7. zarozumiałość

2. rozsądek 5. wdzięczność 8. wielkoduszność

3. siła 6. lekkomyślność 9. nikczemność

(6)

JP V/3A

symbol testu

6

Zadanie 8. (0–1 p.)

Wypisz z bajki Żółw i zając dwa wyrazy, które piszemy według tej samej zasady ortografi cz- nej co wyraz przyjaciel.

. . . .

Zadanie 9. (0–1 p.)

Wskaż to objaśnienie słowa bajka, które odnosi się do utworów Szczur i lew oraz Żółw i zając.

BAJKA

Opowiadanie o treści fantastycznej, zmyślonej lub osnutej na podaniach, legendach, baśń; np.

O śpiącej królewnie.

Wiadomość, relacja, opowiadanie zmyślone, nieprawdziwe, niemające sensu, brednia, bzdura, kłamstwo, plotka.

Utwór przeważnie wierszowany, niewielkich rozmiarów, przypowieść z życia zwierząt, za- wiera morał.

Zadanie 10. (0–1 p.)

Połącz linią tytuł utworu z odpowiednią informacją.

PROZA

Żółw i zając Szczur i lew

WIERSZ

Zadanie 11. (0–1 p.)

Przekształć poniższe zdanie na trzy zdania pojedyncze rozkazujące.

Ustalili termin, wyznaczyli metę i ruszyli w drogę.

. . . . . . . . . . . .

(7)

Zadanie 12. (0–6 p.)

Opisz ilustrację na znaczku. Odwołaj się do bajki Żółw i zając.

Twój tekst powinien zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

(1/2 wyznaczonego miejsca)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8)

JP V/3B

symbol testu

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 3. Wersja B Rozdział Świat ludzkich spraw

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

JP V/3B symbol testu

(9)

Tekst do zadań od 1. do 4. oraz 7., 9. i 10.

Szczur i lew

Nie gardźmy nikim, bądźmy dla słabszych obroną:

Nieraz pomoc maluczkich

1

przydać nam się może.

Tę prawdę, tysięcznymi przykłady stwierdzoną, Natychmiast w bajce wyłożę

2

.

Raz szczurek młody i niedoświadczony Wyskoczył niebacznie

3

z nory

Lwu prosto w szpony.

Monarcha zwierząt, do litości skory

4

, Nie chcąc się znęcać nad istotką małą, Wybaczył płochość

5

i darował życie, Jako na króla przystało.

W kilka dni potem, wyszedłszy na łowy, Wpadł lew do sieci zastawionej skrycie

6

; Ryknął: zadrżały góry i parowy

7

;

Lecz nie mógł się wywikłać

8

. Szczur wybiega z dala;

Zdradliwej sieci ogniwa Ostrymi zęby przerywa,

I króla puszczy od zguby ocala.

Z bajki tej poznać morał, łatwy dla każdego.

Że słaby często w życiu ratuje silnego.

J. de La Fontaine, Bajki, Warszawa 2009, s. 48.

1Maluczki – niewyróżniający się niczym, przeciętny, skromny.

2Wyłożyć – tu: przedstawić, opowiedzieć.

3Niebacznie – nierozważnie, nieostrożnie, lekkomyślnie.

4Skory – chętny.

5Płochość – lekkomyślność, brak rozwagi.

6Skrycie – podstępnie.

7Parów – dolina.

8Wywikłać – uwolnić się, oswobodzić.

Zadanie 1. (0–1 p.) Bohaterami utworu są

A. ludzie.

B. rośliny.

C. zwierzęta.

D. narrator i zwierzęta.

(10)

3

JP V/3B

symbol testu

Zadanie 2. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada A. autor tekstu.

B. narrator w 1. osobie.

C. narrator w 3. osobie.

D. lew.

Zadanie 3. (0–1 p.)

Wypisz z tekstu wers, na podstawie którego można stwierdzić, że narrator zwraca się do zbiorowości.

. . . . . . . .

Zadanie 4. (0–2 p.)

W dwóch lub trzech zdaniach wyjaśnij swoimi słowami, jaka nauka płynie z bajki Szczur i lew.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 5. (0–1 p.)

Zaznacz szereg, w którym zapisano tylko zdrobnienia.

A. Maluczki, mały, młody.

B. Oszust, przyjaciel, łotr.

C. Istotka, szczurek, osiołek.

D. Istotka, istotny, istota.

(11)

Zadanie 6. (0–2 p.)

Na podstawie rysunków napisz in- strukcję wykonania znaku ostrzegają- cego przed dziurą w ziemi.

Narzędzia i materiały

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonanie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12)

5

JP V/3B

symbol testu

Tekst do zadań od 7. do 12.

Żółw i zając

Żółw i zając kłócili się o to, który z nich jest szybszy. Ustalili termin, wyznaczyli metę i ruszyli w drogę.

Zając, przekonany o swej gibkości

1

, postanowił nie przejmować się wyścigiem. Położył się przy drodze i zasnął. Żółw natomiast, świadom swej powolnej natury, biegł bez ustanku. Znacznie wy- przedziwszy śpiącego zająca, pierwszy dotarł do celu, a za zwycięstwo otrzymał nagrodę.

Często wysiłkiem można zdobyć więcej niż samym talentem, zwłaszcza jeśli talentowi towa- rzyszy beztroska.

Ezop, Bajki, Wrocław 2011, s. 20.

1 Gibkość – giętkość, sprężystość, zwinność.

Zadanie 7. (0–2 p.)

Przyporządkuj bohaterom bajek dwie charakterystyczne dla nich cechy. Wybierz je spo- śród podanych niżej i wpisz odpowiednie numery pod każdym rysunkiem.

szczur żółw

zając lew

1. wytrwałość 4. zarozumiałość 7. nieostrożność

2. wdzięczność 5. wielkoduszność 8. rozsądek

3. lekkomyślność 6. nikczemność 9. siła

(13)

Zadanie 8. (0–1 p.)

Wypisz z bajki Żółw i zając dwa wyrazy, które piszemy według tej samej zasady ortografi cz- nej co wyraz przyjaciel.

. . . .

Zadanie 9. (0–1 p.)

Wskaż to objaśnienie słowa bajka, które odnosi się do utworów Szczur i lew oraz Żółw i zając.

BAJKA

Opowiadanie o treści fantastycznej, zmyślonej lub osnutej na podaniach, legendach, baśń; np.

O śpiącej królewnie.

Wiadomość, relacja, opowiadanie zmyślone, nieprawdziwe, niemające sensu, brednia, bzdura, kłamstwo, plotka.

Utwór przeważnie wierszowany, niewielkich rozmiarów, przypowieść z życia zwierząt, za- wiera morał.

Zadanie 10. (0–1 p.)

Połącz linią tytuł utworu z odpowiednią informacją.

PROZA

Żółw i zając Szczur i lew

WIERSZ

Zadanie 11. (0–1 p.)

Przekształć poniższe zdanie na trzy zdania pojedyncze rozkazujące.

Ustalili termin, wyznaczyli metę i ruszyli w drogę.

. . . . . . . . . . . .

(14)

7

JP V/3B

symbol testu

Zadanie 12. (0–6 p.)

Opisz ilustrację na znaczku. Odwołaj się do bajki Żółw i zając.

Twój tekst powinien zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

(1/2 wyznaczonego miejsca)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty

www.gwo.pl/potwierdzenia. Uczestnik Programu ponosi koszt wysyłki Potwierdzenia. Program ma dwie wersje: płatną i bezpłatną. Testy dla obu wersji są takie same. Każdy Uczestnik

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł.. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł.. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków

ekran, emisja, kamera, kineskop, spiker, studio W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia:..  Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie

Zapoznaj się z materiałem z ramki To już znamy powtarzamy!, /podręcznik,

Poznasz fragment Księgi dżungli, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania środków stylistycznych, wnioskowania, analizy świata przedstawionego

TEMAT LEKCJI 43: Dlaczego utwór Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy jest powieścią?. Kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji, wymieniasz

Doskonalisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji, wykazujesz się znajomością

Doskonalisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, opisywania bohaterów, kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji,

Utrwalisz wiedzę z zakresu budowy wiersza, kształcisz umiejętność analizy utworu poetyckiego, rozpoznawania cech języka poetyckiego, kształcisz umiejętność czytania tekstu

Poznasz pojęcia: nieoficjalna odmiana polszczyzny i oficjalna odmiana polszczyzny, kształcisz umiejętność funkcjonalnego używania nieoficjalnej i oficjalnej odmiany

Poznasz fragment powieści Uroczysko Zbigniewa Nienackiego, poznasz kompozycję opisu krajobrazu, kształcisz umiejętność tworzenia opisu krajobrazu, stosowania związków

Poznasz budowę i funkcje słownika frazeologicznego, kształcisz umiejętność rozpoznawania znaczenia frazeologizmów, kształcisz umiejętność poprawnego użycia

Przeczytaj wiersz, polecenie 3, /podręcznik do nauki o języku str.16/, wskaż wyrazy, w których spółgłoski wymawiamy inaczej niż zapisujemy, np.. Na gałęzi kruk siadł sobie,

Utrwalisz terminy: alfabet, głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, kształcisz umiejętność zestawiania wyrazów w kolejności alfabetycznej, kształcisz

Przeczytaj przykładowe dedykacje, następnie wpisz do tabeli odpowiednie litery... Zapoznaj się z informacjami z ramki Rady dla

Poznasz pojęcia: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdania składowe, doskonalisz umiejętności wyodrębniania podmiotu i orzeczenia w zdaniu, wyodrębniania grupy podmiotu i

Bardzo się ucieszyłem, bo w naszym kinie grano właśnie sześć kreskówek i fi lm kowbojski 1 pod tytułem Tajemnica opuszczonej kopalni, a na plakatach pisali, że to bardzo

Na miejscu zapędzono nas do sprzątania lasu, to znaczy pozwoliliśmy się zapędzić bez żadnych sprzeciwów, bo las był nawet gęsty i stwarzał świetne okazje do ukrycia się

Ale najpiękniejszym i jednocześnie najbardziej charakterystycznym elementem kamienicy gdańskiej były przedproża, czyli podwyższone tarasy, na które trzeba było wejść po kamiennych

Zaczęła mnie okropnie tarmosić i zanim wstałem, była już piąta

Temat: Ćwiczenia maturalne - czytanie ze zrozumiem (1H) rozwiązanie przykładowego arkusza maturalnego , pli pdf Temat : Streszczenie logiczne - ćwiczenia (1H)..

Temat: Wypracowanie typu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym ćwiczenia (2H).. przykładowe wypracowanie z arkusza maturalnego w obu zakresach,