• Nie Znaleziono Wyników

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3373/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3373/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r."

Copied!
6
7
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3373/2022

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r.

Skład osobowy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu,

ul. Bohdany Kijewskiej 10

Przedstawiciele organu prowadzącego

1. Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta 2. Agnieszka Grabska – Dyrektor Wydziału Edukacji

3. Renata Słoniewska-Seta – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji 4. Anna Michalska – Inspektor w Wydziale Edukacji

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Wojciech Nalberski – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 6. Czesław Ziemniak – Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Anna Bulera-Sasin - Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 8. Grażyna Syta – Starszy Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej 9. Anna Nowakowska

10. Milena Sowa

Przedstawiciele Rady Rodziców 11. Elżbieta Bielecka

12. Anna Jakubiak

Przedstawiciele związków zawodowych 13. Anetta Tomczyk – ZNP

14. Adam Słomka - NSZZ „Solidarność”

15. Katarzyna Kucharczyk - NSZZ „Solidarność” - 80

(2)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3373/2022

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r.

Skład osobowy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25

w Radomiu, ul. Starokrakowska 124/128

Przedstawiciele organu prowadzącego

1. Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta 2. Agnieszka Grabska – Dyrektor Wydziału Edukacji

3. Monika Stolarek-Klimek – Inspektor w Wydziale Edukacji 4. Agnieszka Tuźnik–Rogoś – Inspektor w Wydziale Edukacji

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Wojciech Nalberski – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 6. Czesław Ziemniak – Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Anna Bulera-Sasin - Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 8. Grażyna Syta – Starszy Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej 9. Rafał Balicki

10. Dorota Płusa

Przedstawiciele Rady Rodziców 11. Renata Kawka

12. Katarzyna Olejarczyk

Przedstawiciele związków zawodowych 13. Anetta Tomczyk – ZNP

14. Adam Słomka - NSZZ „Solidarność”

15. Katarzyna Kucharczyk - NSZZ „Solidarność” - 80

(3)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3373/2022

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r.

Skład osobowy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26

w Radomiu, ul. Wośnicka 125

Przedstawiciele organu prowadzącego

1. Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta 2. Agnieszka Grabska – Dyrektor Wydziału Edukacji

3. Monika Stolarek-Klimek – Inspektor w Wydziale Edukacji 4. Agnieszka Tuźnik–Rogoś – Inspektor w Wydziale Edukacji

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Wojciech Nalberski – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 6. Czesław Ziemniak – Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Anna Bulera-Sasin - Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 8. Grażyna Syta – Starszy Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej 9. Natalia Podsiadło

10. Karolina Kostecka

Przedstawiciele Rady Rodziców 11. Aneta Kibler

12. Maciej Bis

Przedstawiciele związków zawodowych 13. Joanna Zając – ZNP

14. Adam Słomka - NSZZ „Solidarność”

15. Katarzyna Kucharczyk - NSZZ „Solidarność” - 80

(4)

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3373/2022

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r.

Skład osobowy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34

w Radomiu, ul. Miła 18

Przedstawiciele organu prowadzącego

1. Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta 2. Agnieszka Grabska – Dyrektor Wydziału Edukacji

3. Monika Stolarek-Klimek – Inspektor w Wydziale Edukacji 4. Agnieszka Tuźnik–Rogoś – Inspektor w Wydziale Edukacji

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Wojciech Nalberski – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 6. Czesław Ziemniak – Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Anna Bulera-Sasin - Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 8. Grażyna Syta – Starszy Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej 9. Anna Franciszka Janicka

10. Anna Maria Michnicka

Przedstawiciele Rady Rodziców 11. Paweł Antoni Dycht

12. Zbigniew Morgaś

Przedstawiciele związków zawodowych 13. Joanna Zając – ZNP

14. Adam Słomka - NSZZ „Solidarność”

15. Andrzej Stępnikowski - NSZZ „Solidarność” - 80

(5)

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 3373/2022

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r.

Skład osobowy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 25

Przedstawiciele organu prowadzącego

1. Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta 2. Agnieszka Grabska – Dyrektor Wydziału Edukacji 3. Adam Strzałkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji 4. Katarzyna Woźniak– Podinspektor w Wydziale Edukacji

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Wojciech Nalberski – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 6. Czesław Ziemniak – Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Anna Bulera-Sasin - Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 8. Grażyna Syta – Starszy Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej 9. Iwona Grześkiewicz

10. Przemysław Murawski

Przedstawiciele Rady Rodziców 11. Renata Baran

12. Jolanta Piotrowska - Zgorzelak

Przedstawiciele związków zawodowych 13. Tomasz Korczak – ZNP

14. Adam Słomka - NSZZ „Solidarność”

15. Andrzej Stępnikowski - NSZZ „Solidarność” - 80

(6)

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 3373/2022

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2022 r.

Skład osobowy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza

Wielkiego w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7

Przedstawiciele organu prowadzącego

1. Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta 2. Agnieszka Grabska – Dyrektor Wydziału Edukacji 3. Adam Strzałkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji 4. Katarzyna Woźniak– Podinspektor w Wydziale Edukacji

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Wojciech Nalberski – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 6. Czesław Ziemniak – Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Anna Bulera-Sasin - Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie 8. Grażyna Syta – Starszy Wizytator Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej 9. Agnieszka Taborek

10. Małgorzata Henryka Karbowiak

Przedstawiciele Rady Rodziców 11. Ewa Barbara Nowak

12. Beata Henryka Starzyk

Przedstawiciele związków zawodowych 13. Tomasz Korczak – ZNP

14. Adam Słomka - NSZZ „Solidarność”

15. Andrzej Stępnikowski - NSZZ „Solidarność” - 80

Cytaty

Powiązane dokumenty

Instrukcja pomiaru temperatury stanowi (załącznik nr 7) - Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym. Zobowiązuje się pracowników przedszkola

Rozwój sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.. 25

2) kultywowanie tradycji mniejszości narodowych i etnicznych. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wskazania w sprawozdaniu

31) organizację usług transportowych dla mieszkańców Domu,.. 32) organizację staży, praktyk i działalności wolontariuszy na terenie Domu, 33) stałą współpracę z

- do ewidencji i rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym także wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów

Ewidencja księgowa w zakresie dochodów i wydatków ze środków funduszy pomocowych jest analogiczna jak ewidencja dochodów i wydatków przy realizacji zadań z budŜetu gminy przy czym

 Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań adaptacyjnych dzieci wyłącznie na placu zabaw oraz organizację zebrań w budynku przedszkola, dla rodziców

b) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu

Po skutecznym dokonaniu transakcji, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej bilet (w formacie *.pdf) na podany przez siebie adres. E-bilet wyświetlany na

W okresie funkcjonowania ZSP1 w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, przedszkola w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,

6. wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka. Niniejsza procedura reguluje zasady postępowania w przypadku niebezpiecznego zachowania

w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

3) innych dokumentów Przedszkola. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia

Niniejszy dokument określa zasady naboru i udziału w formach wsparcia i w działaniach niebędących formami wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz

z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy Nie otwierać.”. 2) Oferty

5) współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych i Kancelarii w zakresie formułowania merytorycznych warunków udzielania zamówień na wykonanie, przez podmioty zewnętrzne,

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz

Biorący do używania zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów z tytułu korzystania z lokalu, w tym kosztów eksploatacyjnych przez cały okres trwania umowy..

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. Do publicznego przedszkola

Ilość zuŜytej wody w lokalach w zespołach nieopomiarowanych oblicza się mnoŜąc sumaryczne zuŜycie wody w tych lokalach ustalone wg norm zuŜycia przez wskaźnik

Pracownicy obiektu kontrolowanego są obowiązani udzielać, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących świadczenia usług hotelarskich

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale , potwierdzony orzeczeniem