• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

S

ZKOLNY

Z

ESTAW

P

ROGRAMÓW

N

AUCZANIA

DLA KLASY

I III G

IMNAZJUM IM

. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W

KLIMONTOWIE

W ROKU SZKOLNYM

2013/2014

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 56, poz.458) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników

(Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

Numer w szkolnym zestawie Nr dopuszczenia

Nazwa zajęć edukacyjnych

Tytuł programu Autor Uwagi

1 b -GimKlim/rel/1/09 Religia Program ogólnopolski nr AZ-3-01/1 – Wierzyć chrystusowi.

Ks. Stanisław Łabendowicz 1a -GimKlim/rel/1/13 Religia Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 – Pójść

za Jezusem Chrystusem.

Ks. Stanisław Łabendowicz 2 a - GimKlim/j.pol/2/11 Język polski Świat w słowach i obrazach. Program

nauczania języka polskiego dla gimnazjum

T. Bugajska M. Gudro

M. Małachowska E. Tomińska 2 b- GimKlim/j.pol/2/11 Język polski Świat w słowach i obrazach. Program

nauczania języka polskiego dla gimnazjum

G. Witak-Wcisło

T. Zawisza-Chlebowska M. M. Wojterska

2 c - GimKlim/j.pol/2/09 Język polski Przygoda z czytaniem i pisaniem. Program

nauczania języka polskiego w gimnazjum. T. Mika

B. Wawrzyniak 3 a -GimKlim/j.niem/3/09 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w

klasach I – III gimnazjum. Kurs podstawowy.

Sylwia Rapacka Poziom III.0 3 b-GimKlim/j.niem/3/13 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego dla

gimnazjum zgodny z wariantem III.0, III.1.

Podstawy programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego.

M. Podkowińska- Lisowicz

Poziom III.0

(2)

2 4 -GimKlim/j.ang/4/09 Język angielski Program nauczania języka angielskiego,

Gimnazjum Klasy I – III, Poziom III.1

E. Lewandowska, B. Maciszewska, B. Czarnecka-Cicha

Poziom III.1

5 -GimKlim/mat/5/09 Matematyka Matematyka. Program nauczania dla gimnazjum.

Maria Gaik Krystyna Madej 6 -GimKlim/WOS/6/09 WOS Bliżej świata. Program nauczania wos dla

gimnazjum.

M. Wesołowska- Starnawska, W. Starnawski 7 - GimKlim/hist/7/09 Historia Historia. Program nauczania w gimnazjum. Adam Kowal 8 -GimKlim/geo/8/09 Geografia Program nauczania geografii w gimnazjum. Marek Więckowski 9 -GimKlim/biol/9/09 Biologia Program nauczania biologii w gimnazjum –

Puls życia.

A.Zdziennicka

10 -GimKlim/fiz /10/09 Fizyka Program nauczania fizyki w gimnazjum, Spotkanie z fizyką.

T. Kulawik G. Francuz-Ornat 11 -GimKlim/chem/11/09 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum.

Chemia Nowej Ery.

Teresa Kulawik, Maria Litwin 12 -GimKlim/inf/12/09 Informatyka Informatyka. Podstawowe tematy. Program

nauczania informatyki w gimnazjum.

Grażyna Koba

13 -GimKlim/muz/13/09 Muzyka Muzyczny świat. Program nauczania muzyki w gimnazjum.

Teresa Wójcik 14 -GimKlim/plast/14/09 Plastyka W tym cała sztuka. Program nauczania

plastyki w gimnazjum..

Marzena Kwiecień 15a -GimKlim/zajtech/15/09 Zajęcia techniczne Program nauczania zajęcia techniczne. Urszula Białka

(3)

3 15b -GimKlim/zajtech/15/09 Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne – papieroplastyka. T. Baran-Kosmacińska Innowacja

pedagogiczna 15c -GimKlim/zajtech/15/09 Zajęcia techniczne Program nauczania dla gimnazjum moduł

wychowanie komunikacyjne.

B. Bogacka – Osińska Ewa Królicka

16 a -GimKlim/zajart/16/11 Zajęcia artystyczne

Podstawy tańca towarzyskiego – innowacja programowa obejmująca obowiązkowe zajęcia artystyczne w klasach I i II.

Iwona Stolińska Innowacja pedagogiczna

16 b -GimKlim/zajart/16/09 Zajęcia artystyczne

Program zajęć artystycznych - techniki rysunkowe i malarskie

A.Mysak-Policht 17 -GimKlim/wdż/17/09 Wychowanie do

życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Program dla klasy 1- 3 gimnazjum.

Teresa Król

18 -GimKlim/wf/18/11 Wychowanie fizyczne

Program autorski z wychowania fizycznego gimnazjum.

Z. Nowakowski D. Nowakowska A. Kwiecień J. Bednarska

Innowacja pedagogiczna

19 -GimKlim/edb/19/09 Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.

Mieczysław Borowiecki

(4)

4

S

ZKOLNY

Z

ESTAW

PODRĘCZNIKÓW

DLA KLASY

I III

G

IMNAZJUM IM

. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W

KLIMONTOWIE

W ROKU SZKOLNYM

2013/2014

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 56, poz.458) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników

(Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

KLASA I

Lp. Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Uwagi

1. Religia Spotkanie ze słowem Ks. Stanisław Łabendowicz WDS Sandomierz 2a. Język polski

Świat w słowach i obrazach.

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy I gimnazjum

Witold Bobiński

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Świat w słowach i obrazach. Zeszyt

ćwiczeń do gimnazjum1 / B. Barańska, A.Brożek, J. Dobkowska,

G. Gawryłow, E. Jantos, D. Krężlewicz,

J. Opalińska, D. Plata/

2b. Język polski

Gramatyka i stylistyka.

Podręcznik. Klasa 1 Zofia Czarniecka-Rodzik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Gramatyka i stylistyka.

Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum1 /B. Barańska, A. Brożek, J. Dobkowska, D. Plata/

(5)

5 3. Język niemiecki

Mit links 1

Cezary Serzysko, Danuta Lisowska, Elżbieta Kręciejewska

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

4. Język angielski

New Exam Challenges 1

Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

5. Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum

Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk

Wydawnictwo

Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

7. Historia Historia. Starożytność.

Średniowiecze. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa I

Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

8. Geografia Odkrywamy świat. Część 1.

Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty

Marek Więckowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

9. Biologia

Puls życia 2. Podręcznik do

biologii dla gimnazjum Małgorzata Jefimow

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

10. Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era Spółka z o.o.

11. Chemia

Chemia Nowej Ery. Część 1.

Podręcznik dla gimnazjum

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o. Zeszyt ćwiczeń – Chemia Nowej Ery.

Część 1.

12. Informatyka Informatyka. Podstawowe

tematy Grażyna Koba Wydawnictwo Szkolne

PWN Sp. z o.o.

Na dwa lata na stanie szkoły

(6)

6 KLASA II

Lp. Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Uwagi

1. Religia Jezus Chrystus zbawia Ks. Stanisław Łabendowicz AVE Radom 2a. Język polski

Świat w słowach i obrazach.

Podręcznik do kształcenia

literackiego i kulturowego dla klasy 2 gimnazjum

Witold Bobiński

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Świat w słowach i obrazach. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum 2 /M. Michalska, D.

Sobol, D. Plata/

2b. Język polski

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik.

Klasa 2 Zofia Czarniecka-Rodzik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum2 /B. Barańska, D. Krężlewicz, M. Michalska/

3. Język niemiecki

Kompass 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska- Wiejak

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

4. Język angielski

New Exam Challenges 2 Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska, Lindsay White

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

5. Matematyka

Matematyka 2. Podręcznik dla gimnazjum

Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

(7)

7 6. Wiedza o

społeczeństwie

Bliżej świata. Wiedza o

społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum

Maria Wesołowska-Starnawska, Andrzej Pilipiuk, Witold

Starnawski

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

Na dwa lata

7. Historia Historia. Czasy nowożytne.

Podręcznik dla gimnazjum. Klasa II Jacek Chachaj, Janusz Drob

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

8. Geografia

Odkrywamy świat. Część 2.

Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty

Marek Więckowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

9. Biologia Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

Wydawnictwo "Era"

Sp. z o.o.

10. Fizyka Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Różańska

Nowa Era Spółka z o.o.

11. Chemia

Chemia Nowej Ery. Część 2.

Podręcznik dla gimnazjum

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

Zeszyt ćwiczeń – Chemia Nowej Ery. Część 2.

12. Muzyka

Muzyczny świat Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna

S.A.

(8)

8 KLASA III

Lp. Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Uwagi

1. Religia Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła.

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE Radom 2a. Język polski Przygoda z czytaniem. Podręcznik do

kształcenia literacko-kulturowego.

Gimnazjum. Klasa 3

Małgorzata Jas, Piotr Zbróg, Janusz Detka

Grupa Edukacyjna S.A.

2b. Język polski Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia

językowego. Gimnazjum. Klasa 3

Piotr Zbróg

Grupa Edukacyjna S.A.

3. Język niemiecki

Kompass 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska- Wiejak

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp.

z o.o.

4. Język angielski

New Exam Challenges 3

Michael Harris, David Mower, Anna

Sikorzyńska, Lindsay White

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

5. Matematyka

Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum

Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

6. Historia

Historia. Wiek XIX i wielka wojna.

Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III

Jacek Chachaj, Janusz Drob

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp.

z o.o.

7. Geografia Odkrywamy świat. Część 3.

Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty

Marek Więckowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

8. Biologia

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era Sp. z o.o.,

Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

(9)

9 9. Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era Spółka z o.o.

10. Chemia

Chemia Nowej Ery. Część 3.

Podręcznik dla gimnazjum

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o. Zeszyt ćwiczeń – Chemia Nowej Ery. Część 3.

11. Edukacja dla

bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa.

Podręcznik dla gimnazjum

Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp.

z o.o.

12. Plastyka W tym cała sztuka.

Podręcznik.Gimnazjum Jolanta Gumuła Grupa Edukacyjna S.A.

Cytaty

Powiązane dokumenty

To jest chemia 1 Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy 1.. Fizyka Grzegorz Kornaś Ciekawi

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SALOMON W WARSZAWIE KLASA I ROK SZKOLNY 2013/2014 /nowa podstawa

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

Przedmiot Nazwa programu nauczania Autor/Autorzy Nr dopuszczenia Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3

DRUGIE Stanisław Roszak Program nauczania historii w gimnazjum: Śladami przeszłości – Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum; 60/2/2010..

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym WSzPWN I.Szulczewska G2b, G3b, G3c. O.Karolczyk

Program nauczania pływania dla klas I-III oraz IV-VI zatwierdzony przez PZP oraz

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej – „NOWE Słowa na start!” NOWA EDYCJA

„Odkryć fizykę 3” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązuje w SOSW Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, SOSW Gimnazjum Specjalnym dla Dzieci

Zestaw uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Salezjańskich dnia 24.08.2020 r. Gdańskie Wydawnictwo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa. Wydawnictwa Szkolne i

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Wyd. Sagnowska Program nauczania fizyki

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV - VIII

język polski ,,Nowe słowa na start!’’ Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Marlena Derlukiewicz

− rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), strukturalne kwasów monokarboksylowych o łańcuchach prostych zawierających do dwóch atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii.

Program doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej opracowany przez nauczyciela prowadzącego.. Szkolny Zestaw Programów Nauczania – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

„Matematyka- podręcznik dla liceów i techników”, Pazdro, K.Kłaczkow, M.Kurczeb, E.Świda. „Matematyka

Wykonanie doświadczenia: do jednej probówki wprowadzić 2 ml roztworu kwasu solnego, do drugiej 2 ml roztworu zasady sodowej lub potasowej a następnie wprowadzić do nich