• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja Temat: Czy można się chwalić?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja Temat: Czy można się chwalić?"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Lekcja

Temat: Czy można się chwalić?

Cele lekcji:

- czytasz uważnie wiersz - określasz nastrój wiersza

- wyjaśniasz, czym jest chwalenie, a czym przechwalanie

1. Przeczytaj uważnie wiersz J. Brzechwy „Samochwała” na stronie 107.

Uzupełnij notatkę i zapisz w zeszycie:

Podmiotem lirycznym w wierszu „Samochwała” jest ..., która się ... . Nastrój wiersza jest żartobliwy i ... .

2. Jak, twoim zdaniem, przechwalanie jest odbierane przez innych?

3. Zastanów się, jaka jest różnica między chwaleniem a przechwalaniem. W tym celu wykonaj zadanie.

Zamaluj na zielono pola, na których zapisano sformułowania o zabarwieniu pozytywnym (dobrym) a na żółto – zaznacz pola, na których zapisano sformułowania o zabarwieniu negatywnym. (złym) Jeśli nie możesz wydrukować, tylko przeczytaj.

wiara we własne

siły przechwalanie się

mówienie o swoich sukcesach z zachowaniem

skromności

popisywanie się

przekonanie, że jest się lepszym

od innym

umiejętność przyznania się do porażki

zazdrość o osiągnięcia

innych

przyjmowanie rad oraz konstruktywnej krytyki

pewność siebie wywyższanie się

cieszenie się z sukcesów innych

osób

ciągłe mówienie o sobie

niezgoda na krytykę wobec swoich działań

niewyolbrzymianie swoich zasług

niedocenianie osiągnięć innych

wyrażanie radości ze swoich osiągnięć

(2)

Mam nadzieję, że dostrzegacie różnicę między chwaleniem a przechwalaniem. Przez inne osoby przechwalanie się nie jest postrzegane jako coś dobrego. Raczej nie lubimy słuchać takich osób. Natomiast chwalenie się to radość ze swoich umiejętności, sukcesów, wiedzy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Edukacja Inspiracja to program grantowy dla nauczycieli z małych miejscowości prowadzony przez Fundację EFC we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.. „Alicja w

Następnie za pomocą symboli oznaczono, jakie treści występują w danej grze i tak np.: zaciśnięta pięść oznacza grę z elementami przemocy, pająk - to,

Przyszłość ta związana jest, jak się wydaje, z możliwością zachowania idei swoistości ludzkiej świadomości, działania i praktyki (jako jawnych dla samych siebie),

Sens początku staje się w pełni zrozumiały dla czasów późniejszych - z końca widać początek - a zarazem jego rozumienie jest ożywcze dla tych czasów - jest dla

Istnieją jednak sposoby, aby to obejść – oglądający może na przykład zrobić zrzut ekranu – dlatego zanim coś udostępnisz w ten sposób, dobrze się zastanów..

Spróbujcie zrobić to samodzielnie, później sprawdźcie z odpowiedziami, które znajdują się na końcu strony.. Poprawcie błędy i przepiszcie

Uważam, że jeśli ktoś wykonuje zawód, który mieści się w definicji zawodu zaufania publicznego albo który związany jest z bardzo dużą odpowiedzialnością za zdrowie i

W językach słowiańskich, w których większości istnieje od dawna termin sło- wiański na oznaczenie konstytutywnej części zdania (m.in. orzeczenie), wprowadzenie nowego terminu