• Nie Znaleziono Wyników

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem.

1. ANALIZA RYSUNKU

a) dobór materiału: płaskownik 45 x 40; grubość 20 mm, St3, b) dobór narzędzi, maszyn i przyrządów:

- suwmiarka uniwersalna,

- kątownik krawędziowy, liniał kreskowy, - rysik traserski, punktak, młotek ślusarski, - cyrkiel traserski,

- pilniki płaskie: zdzierak i gładzik,

- wiertarka stołowa WS 15, imadło maszynowe, - uchwyt wiertarski, wiertła kręte Ø10.2, Ø18, - gwintowniki M12, pokrętło, olej.

2. OBRÓBKA

a) trasowanie linii obróbczych i punktowanie,

b) piłowanie zgrubne wg natrasowanych linii, opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi,

c) wiercenie otworu Ø10.2 i pogłębianie, d) wykonanie gwintu wewnętrznego M12.

3. CZYNNOŚCI KOŃCOWE - zdanie narzędzi,

- zagospodarowanie odpadów, - uporządkowanie stanowiska.

(2)

6< 36 SZKIC

20 45

40

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. OBRÓBKA.. a) trasowanie linii obróbczych, punktowanie miejsc pod otwory, b)

Piłowanie metali i tworzyw sztucznych. Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU.. a) dobór

 toczenie przez skręcenie suportu narzędziowego, stosowane dla stożków krótkich o dużej zbieżności,..  toczenie nożami kształtowymi, stosowane do stożków bardzo krótkich

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU. a) dobór materiału: pręt Ø10

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie

[r]