Zestaw zadań

51  Download (0)

Full text

(1)

Zestaw zadań

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/2 ... ...

klasa data

1. Zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć, jeśli to możliwe.

a) 0,124 =

. . .

b) 0,55 =

. . .

c) 7,056 =

. . .

d) 9,9 =

. . . .

2. Zamień ułamki zwykłe i liczby mieszane na ułamki dziesiętne:

3 5 =

. . .

7 25 3 =

. . . .

3. Wstaw odpowiedni znak <, = lub > w miejsce kropek:

a) 2,16

. . .

1,95 5,48

. . .

5,68 4,17

. . .

4,170 b) 4,23

. . .

3,8 14,7

. . .

14,38 5,03

. . .

5,3 4. Uzupełnij:

a) 0,6 cm =

. . . .

mm 0,3 m =

. . . .

cm 4546 m =

. . . .

km b) 3 g =

. . . .

dag 1,7 kg =

. . . .

dag 2 t 56 kg =

. . . .

t 5. Oblicz:

a) 0,34 ⋅ 10 =

. . .

b) 100 ⋅ 3,254 =

. . .

c) 28,9 ⋅ 1000 =

. . . .

6. Oblicz:

a) 37,2 : 10 =

. . .

b) 15,4 : 100 =

. . .

c) 347,6 : 1000 =

. . . .

7. Uzupełnij tabelkę: 0,3 2,4 11,4

⋅4

8. Znajdź liczbę 3 razy mniejszą niż 12,33.

9. Oblicz w pamięci:

a) 0,2 + 0,4 =

. . .

1,3 + 3,7 =

. . .

2,14 + 1,57 =

. . .

3,34 + 3,36 =

. . . .

b) 0,6 − 0,4 =

. . .

5 − 0,4 =

. . .

3,68 − 2,32 =

. . .

4,42 − 2,27 =

. . . .

c) 2,2 ⋅ 3 =

. . .

2,3 ⋅ 0,4 =

. . .

5,6 : 4 =

. . .

5,6 : 0,7 =

. . . .

10. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 3,28 + 2,6 b) 5,27 − 2,48 c) 6 − 2,36

d) 1,9 ⋅ 4,84 e) 43,3 : 5 f) 0,324 : 0,27

11. Oszacuj wartości wyrażeń i wpisz znak > lub <.

a) 9,34 + 8,78 + 5

. . . .

24 b) 1,5 ⋅ 2,69

. . . .

4,5 c) 36,9 : 3

. . . .

12

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A str. 2/2

12. Oblicz:

a) 3,45 + 1 5 =

. . .

c) 3 4 ⋅ 3,6 =

. . . .

b) 4,38 − 3 8 =

. . .

d) 2 3 5 : 0,25 =

. . . .

13. Wpisz odpowiednie liczby.

a) 100 29 =

. . . .

% b) 0,61 =

. . . .

% c) 25 1 =

. . . .

% d) 1 1 5 =

. . . .

%

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :