Wpisz do zeszytu: Katecheza Temat: Wielki Czwartek Obejrzyj krótki film o Ostatniej Wieczerzy: https://www.youtube.com/watch?v=ogHL_lDFM3Q Wpisz do zeszytu: Wielki Czwartek

Download (0)

Full text

(1)

01.04. 2020 r. (środa), 03. 04. 2020 r. (piątek) 4b Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…..

Wpisz do zeszytu:

Katecheza Temat: Wielki Czwartek Obejrzyj krótki film o Ostatniej Wieczerzy:

https://www.youtube.com/watch?v=ogHL_lDFM3Q Wpisz do zeszytu: Wielki Czwartek.

Odpowiedzi na pytania (całymi zdaniami)zapisz w zeszycie:

1. Z kim Jezus spożył Wieczerzę Paschalną?

2. W co Jezus przemienił chleb i wino?

3. Kiedy powtarzamy to, co Jezus uczynił na Ostatniej Wieczerzy?

Narysuj w zeszycie Ostatnią Wieczerzę Pana Jezusa (możesz to zrobić w prosty, symboliczny sposób).

Pomódl się wylosowaną modlitwą:

https://wordwall.net/pl/resource/606644/wylosuj-modlitw%C4%99

Z Panem Bogiem

03. 04. 2020 r. (piątek) 4b

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…..

Wpisz do zeszytu:

Katecheza Temat: Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Sędzia, Poncjusz Piłat, skazał Pana Jezusa na śmierć. Pan Jezus dostał krzyż i zaniósł go na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. Abyśmy

pamiętali o tym ważnym dniu, w każdy piątek Wielkiego Postu, odprawiane jest w kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Obejrzyj prezentację:

https://slideplayer.pl/slide/488292/

Wpisz do zeszytu: Wieki Piątek

W zeszycie zapisz odpowiedzi na pytania:

1. W jaki dzień Pan Jezus umarł na krzyżu?

2. Gdzie pan Jezus został ukrzyżowany?

3. Kiedy jest odprawiane nabożeństwo Drogi Krzyżowej?

4. Ile jest stacji Drogi Krzyżowej?

Narysuj w zeszycie jedną stację Drogi Krzyżowej.

Podziękuj Panu Jezusowi za Jego ofiarę na krzyżu, którą wybłagał u Boga przebaczenie naszych grzechów. Użyj modlitw ze strony 194 modlitewnika komunijnego.

(2)

Tutaj możesz wziąć udział w drodze krzyżowej dla dzieci bez wychodzenia z domu:

https://www.youtube.com/watch?v=y4_3PvCYVmM

Z Panem Bogiem!

08. 04. 2020 r. (środa) 4 b

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

Katecheza

Temat: Temat wpisz, kiedy dotrzesz do odpowiedniego zadania na tablicy interaktywnej.

Postępuj zgodnie z instrukcją i wykonuj polecenia. Możesz przejść cała drogę od razu lub

stopniowo (zawsze możesz wrócić do punktu, w którym się zatrzymałeś albo rozpocząć na nowo).

Wędrówkę zacznij od DOMKU i idź po kolei, aż do KCIUKA.

A na końcu zajrzyj tam, gdzie jest LUDZIK. Powodzenia.

https://view.genial.ly/5e7b9537a432900da3be8905/interactive-image-wielkanoc

* Drodzy rodzice poniżej znajdziecie informacje o transmisjach Mszy Świętej i błogosławieństwie stołu przed śniadaniem wielkanocnym:

http://fara.piotrkow.pl/

Informacje o transmisjach Mszy Świętej:

https://programtv.naziemna.info/program/audycja/Transmisja+Mszy+%C5%9Awi%C4%99tej Z Panem Bogiem.

Figure

Updating...

References

Related subjects :