• Nie Znaleziono Wyników

Nr zadania Model odpowiedzi Schemat punktowania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nr zadania Model odpowiedzi Schemat punktowania"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

KONKURS BIOLOGICZNY - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ETAP REJONOWY 2013/2014

Nr zadania

Model odpowiedzi Schemat punktowania

1. c odpowiedź poprawna – 1pkt

2. 1-F, 2-F, 3-F, 4- P, 3 odpowiedzi poprawne – 1 pkt 4 odpowiedzi poprawne – 2 pkt

3. c odpowiedź poprawna – 1pkt

4. b odpowiedź poprawna – 1 pkt

5. c odpowiedź poprawna – 1 pkt

6. b odpowiedź poprawna – 1 pkt

7. a. - w uchu środkowym, b. - przenoszenia drgań błony bębenkowej i doprowadzania ich do ucha wewnętrznego (niektórzy mogą też napisać - kontrola natężenia bodźca przed przekazaniem go do ucha wewnętrznego/ wzmacniają lub tłumią bodziec akustyczny)

1 odpowiedź poprawna – 1 pkt 2 odpowiedzi poprawne – 2 pkt

8. a odpowiedź poprawna – 1 pkt

9. im matka starsza tym ryzyko większe/

największy wzrost ryzyka po 38 - 40 roku życia/do 30 – 35 roku życia ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa jest małe/ryzyko urodzenia dziecka zespołem Downa w wieku 45 lat jest 36 razy większe niż kobiet między 20-25 rokiem życia

odpowiedź poprawna – 1 pkt

10a. A - niski, B - wysoki odpowiedź poprawna – 1 pkt 10b. utrzymywana jest równowaga glukozowa

we krwi/ utrzymanie odpowiedniego poziomu stężenia glukozy we krwi

odpowiedź poprawna – 1 pkt

11. c odpowiedź poprawna – 1 pkt

(2)

2 12a. prawidłowe odpowiedzi (nie skreślone):

1 – surowica, 2 - szczepionka

odpowiedź poprawna – 1 pkt

12b. nabyta tą drogą odporność, dzięki komórkom pamięci, trwa całymi latami, nieraz całe życie.

odpowiedź poprawna – 1 pkt

13a. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, miażdżyca naczyń,zawał mięśnia

sercowego, anemia

wszystkie wybory poprawne – 1 pkt

13b. na stosowaniu zdrowej diety, aktywnego wypoczynku, unikaniu nałogów

odpowiedź poprawna – 1 pkt

14a. fenotyp – biały, genotyp - bb odpowiedź poprawna – 1 pkt 14b. krzyżówki:

interpretacja: jeżeli w potomstwie pojawią się kwiaty wyłącznie czerwone to jest to homozygota, jeżeli w potomstwie pojawią się kwiaty białe to jest heterozygota

krzyżówki poprawne – 1 pkt interpretacja poprawna – 1 pkt (czyli razem 2 pkt za pełną, prawidłową odpowiedź)

15. 1-P, 2-P, 3-F, 4-F 3 odpowiedzi poprawne – 1 pkt 4 odpowiedzi poprawne – 2 pkt 16. tkanka wzmacniająca – B,E

tkanka okrywająca – A,C tkanka przewodząca - D

4 wpisy poprawne – 1 pkt 5 wpisów poprawnych – 2 pkt

17. d odpowiedź poprawna – 1pkt

18. b odpowiedź poprawna – 1pkt

19. c odpowiedź poprawna – 1pkt

20. a – F, b – P, c – P, d - F 3 odpowiedzi poprawne – 1 pkt 4 odpowiedzi poprawne – 2 pkt 21. 1. kutikula,

2. gruba skórka

3. aparaty szparkowe zagłębione

2 odpowiedzi poprawne – 1 pkt 3 odpowiedzi poprawne – 2 pkt

(3)

3 22. zarodek – komórka jajowa, bielmo –

komórka centralna, łupina nasienna –

osłonki zalążka, owocnia – ściana zalążni

wszystkie poprawne – 2 pkt jeden błąd – 1 pkt

więcej błędów 0 pkt

23a. I – korzeń, II - łodyga odpowiedź poprawna – 1pkt 23b. 1. w skórce korzenia (B) występują

włośniki, a w skórce łodygi (F) nie;

2. pasma drewna (D) i łyka (E) w korzeniu leżą na przemian, a w łodydze drewno (I) i łyko (L) tworzą wiązkę przewodzącą;

3. w łodydze pomiędzy drewnem i łykiem występuje miazga (kambium) wiązkowe (K).

2 odpowiedzi poprawne – 1 pkt 3 odpowiedzi poprawne – 2 pkt

24. ciernie wyrastają z tkanki wewnętrznej/ są z wiązką przewodzącą, a kolce to

wytwory skórki/są bez wiązki przewodzącej

odpowiedź poprawna (odniesienie do kolca i ciernia) – 1 pkt

25. 1 – jęczmień (I), 2 – żyto (I), 3 – kukurydza (E), 4 – pszenica (I), 5 – owies (H), 6 – proso (H)

25a za podanie wszystkich nazwy rodzajowych zbóż– 1 pkt

25b za podanie wszystkich

przyporządkowań gatunku zboża do odpowiedniego kwiatostanu– 1 pkt Ewentualnie: 1 pkt. za prawidłowo podpisane nazwy zbóż i prawidłowe 5 przyporządkowań kwiatostanu do gatunku zboża, a 2 pkt. – za

całkowicie poprawne odpowiedzi tego zadania (25a i 25b)

26. 1 – F, 2 – P, 3 – F, 4 – F, 5 - P 4 odpowiedzi poprawne – 1 pkt 5 odpowiedzi poprawnych – 2 pkt

27. d odpowiedź poprawna – 1pkt

28. c odpowiedź poprawna – 1pkt

29. c odpowiedź poprawna – 1pkt

30a. B, D, E wszystkie wybory poprawne – 1 pkt

(4)

4 30b. owoce powstają z przeobrażenia całych

kwiatostanów/przy ich tworzeniu może brać udział, oprócz słupka, np. dno

kwiatowe, okwiat, liście przykwiatowe i oś kwiatostanu.

odpowiedź poprawna – 1 pkt

31. w kiełkowaniu nadziemnym/fasoli liścienie wyniesione są nad powierzchnię gleby, a w kiełkowaniu

podziemnym/grochu liścienie pozostają pod ziemią.

Uwaga! informacja typu: „w kiełkowaniu nadziemnym po pojawieniu się korzenia zarodkowego następuje silne wydłużenie części podliścieniowej pędu (hipokotylu), co powoduje wyniesienie liścieni nad powierzchnię gleby oraz w kiełkowaniu podziemnym po pojawieniu się korzenia zarodkowego silnie wzrasta nadliścieniowa część pędu (epikotyl), a liścienie pozostają pod ziemią” nie wynika z rysunku, ale jest to pełna i też oczywiście poprawna

odpowiedź.

odpowiedź poprawna – 1pkt

32. rośliny wynurzone – (A),B,E

rośliny o liściach pływających – A,D,F rośliny zanurzone – C,G

5 odpowiedzi poprawnych – 1 pkt 6 odpowiedzi poprawnych – 2 pkt 7 odpowiedzi poprawnych – 3 pkt 33a. I – fotonastia, II - fototropizm odpowiedź poprawna – 1pkt 33b. I - Wpływ natężenia światła na ruchy

płatków kwiatowych/Czy natężenie światła ma wpływ na ruch płatków

kwiatowych?/Wpływ natężenia światła na ruchy organów rośliny.

II – Wpływ kierunkowego bodźca

jeden problem badawczy poprawny – 1 pkt

dwa problemy badawcze poprawne – 2 pkt

(5)

5 świetlnego na kierunek wzrostu pędu/Czy światło wpływa na kierunek wzrostu pędu?

34. c. odpowiedź poprawna – 1pkt

Maksymalna liczba punktów za cały test 55 Progowa liczba punktów kwalifikująca do etapu

wojewódzkiego

44

Cytaty

Powiązane dokumenty

Maksymalna liczba punktów za cały test 40 Progowa liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego

ruch wody w kierunku obszarów, gdzie znajdują się roztwory o większym stężeniu: 1.transport wody od korzeni do liści, 2.pobieranie wody przez korzenie/.. podstawa działania

Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospoli- tej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy

Uczeń uczestniczący w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego musi osiągnąć co najmniej 80% wszystkich punktów, aby zakwalifikować się do etapu rejonowego.. Maksymalna

Uczeń opowiada w pierwszej osobie o przygodach i przeżyciach bohatera mitologii; niekonsekwentnie posługuje się pierwszoosobową formą narracji;. zachowuje logiczny

 Zasada równości – każdy dysponuje jednym głosem lub taką samą liczbą głosów i każdy głos znaczy tyle samo, bez względu na cenzus wykształ- cenia, płeć,

Nazwa problemu: problem uchodźców/ polityka wobec uchodźców Interpretacja: Na ilustracji widzimy grupę ludzi z bagażami (mężczyźni, kobieta z dzieckiem na ręku), którzy

W przypadku podania przez ucznia większej liczby odpowiedzi niż wymagana liczba w poleceniu, oceniane są pierwsze trzy odpowiedzi..

 Jeżeli w jakiejkolwiek części uczeń przedstawi więcej niż jedno rozwiązanie i chociaż jedno będzie błędne, nie można uznać tej części rozwiązania za prawidłowe.. 

 Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań nie ujęty w modelu odpowiedzi powinien być uznawany za prawidłowy i uczeń otrzymuje maksymalną liczbę

możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali w

Wypowiedź pisemną ucznia ocenia się osobno za zawartość treściową (3 pkt) i poprawność językową (2 pkt)..

1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem. Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany. 2) Do

Oktober 1889 den Gipfel des Kilimandscharo im heutigen Tansania bestiegen. Der Pergamon-Altar stammt aus dem

Es gibt natürlich viele Anschauungs- und Probierstände zum Thema nachhaltiger Mobilität, unter anderem mit der „Fahrradmeile“ auf dem Leibnizufer und eine Tourismusmeile auf

Za niefunkcjonalne wykorzystanie tekstu uczestnik nie otrzy- muje punktu( 0 pkt). Ma to miejsce, gdy przykłady z danej lek- tury nie mają logicznego związku z zajętym

 Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań nie ujęty w modelu odpowiedzi powinien być uznawany za prawidłowy i uczeń otrzymuje maksymalną liczbę

 Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań nie ujęty w modelu odpowiedzi powinien być uznawany za prawidłowy i uczeń otrzymuje maksymalną liczbę

możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali w

1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem. Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany. 2) Do

4.2. Za pomocą reakcji charakterystycznej na wykrywanie dwutlenku węgla za pomocą wody wapiennej, która pod wpływem CO 2 mętnieje. Przykładowe wnioski zgodne z postawionymi

do podzia áu Europy pod wzglĊdem tempa rozwoju gospodarczego na obszar rozwoju elementów kapitalizmu i obszar, w którym nast Ċpowaáy procesy refeudalizacji.. Rozwój

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl.X. Pobrano ze