• Nie Znaleziono Wyników

Prace na ocenę kl. 8 – proszę o odesłanie prze te osoby, które tego nie zrobiły. W temacie wiadomości wpiszcie swoje imię i nazwisko

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prace na ocenę kl. 8 – proszę o odesłanie prze te osoby, które tego nie zrobiły. W temacie wiadomości wpiszcie swoje imię i nazwisko"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Prace na ocenę kl. 8

– proszę o odesłanie prze te osoby, które tego nie zrobiły.

W temacie wiadomości wpiszcie swoje imię i nazwisko

Historia

1. Polski październik

Wykonaj pisemnie i odeślij sp1.historia.wos@wp.pl wpisując w tytule:

KLASA, NAZWISKO i IMIĘ

Napisz, gdzie rozpoczęły się wydarzenia poznańskiego czerwca (jaki zakład pracy) i kto był najmłodszą ofiarą poznańskiego buntu. Wymień zmiany jakie nastąpiły w pierwszych miesiącach rządów Władysława Gomułki (s. 186 – schemat „Polski Październik”)

2. Znajdź w ćwiczeniach: Rozdział V temat 4: Rozpad bloku

wschodniego - ćw. 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń – zrób zdjęcie i odeślij sp1.historia.wos@wp.pl wpisując w tytule: KLASA, NAZWISKO i IMIĘ

3. Początek III Rzeczpospolitej

Zadanie: Wynikiem obrad „okrągłego stołu” było zawarcie kontraktu.

Wypisz z podręcznika, s. 227, do czego zobowiązały się wtedy władze komunistyczne. Odpowiedź w formie zdjęcia lub maila prześlij na adres:

sp1.historia.wos@wp.pl WOS:

1. Chciałabym, abyście zrobili pisemnie ćw. 8 str. 163 (ocenię) i odesłali mi na maila: sp1.historia.wos@wp.pl wpisując w tytule: KLASA,

NAZWISKO i IMIĘ, WOS

2. Wyszukaj w dalszej części tematu ile obecnie państw jest członkami NATO, kto może zostać członkiem tej organizacji, w którym roku Polska wstąpiła do NATO, trzy przykłady działań NATO (data, miejsce działań, konflikt). Zapisz te wiadomości w formie krótkiej notatki do zeszytu i prześlij mi zdjęcie notatki na email: sp1.historia.wos@wp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie podanych materiałów (link do strony poniżej) dobierz odpowiednie zabezpieczenia do silnika o mocy

- uczniowie analizują sposób działania wybranego obwodu -wykonują połączenia za pomocą przewodów. -sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty podłączeń.

Proszę wypisać błędy, które można popełnić podczas modelowania włosów. II TF - modelowanie włosów (np. II TF -

niezależnego państwa Kosowa w XXI wieku stało się jedną z najważniej- szych konsekwencji politycznych interwencji militarnej Sojuszu, co sprzyjało także ukształtowaniu

Ocena redakcyjna – opanowanie techniki pisania, przypisy, spis treści, poprawność

[r]

Ustawowe zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi sprawuje minister obrony, ale – zgodnie z przepisami wykonawczymi – dyrektywy prezydenta i rządu przekłada na